Česká republika potřebuje nezávislého a nestranného koordinátora mobility

Česká republika potřebuje nezávislého a nestranného koordinátora mobility

Dopravní telematika není izolovaným ostrovem v oblasti mobility a musí reagovat na potřeby celého systému. Aby spolupráce byla možná, je zapotřebí centrální nezávislý koordinátor mobility, který však v České republice chybí. Minulý týden na to upozornil prezident Sdružení pro dopravní telematiku Roman Srp.

„Koordinační roli tohoto typu nemůže sehrávat žádné ministerstvo. Je zapotřebí nezávislého subjektu, který bude stát mezi státem, kraji a městy a koneckonců i mezi veřejnými a privátními subjekty. A který bude pro všechny strany důvěryhodný,“ uvedl Roman Srp. Takové subjekty podle něj v zahraničí existují, příkladem může být agentura AustriaTech v Rakousku. Ta mimo jiné provozuje centrální evidenci pozemních komunikací, která v ČR rovněž chybí.

„Mobilitu dnes již nelze vnímat jako separátní mobilitu osobních či nákladních vozidel, silniční nebo železniční dopravu, případně jako mobilitu jednoho města. K mobilitě je třeba přistupovat jako k celku, je nutno připravovat scénáře, koordinovat projekty, moderovat diskusi mezi objednateli.

Po tom je poptávka a český stát ji zatím nedokázal uspokojit,“ zdůraznil Roman Srp.

Není podle něj důležité, jakou právní formu by měl mít. Důležité je, že se má jednat o nezávislou a pro všechny

dotčené subjekty důvěryhodnou instituci. Představit si podle něj lze dva krajní modely. Jeden představuje rakouská agentura AustriaTech, druhý nizozemský koordinátor CONNEKT.

„Co se týče počtu pracovníků, jsou zhruba stejně velké, mají 50 až 80 pracovníků. Stejně tak i způsob práce je obdobný a mají obdobnou náplň práce i kompetence. AustriaTech je federální agentura financovaná převážně ze státního rozpočtu. V Nizozemsku je to formou Public Private Partnership. Organizaci CONNEKT, což je jakási obdoba našeho SDT, financují podílníci z veřejného i soukromého sektoru. CONNEKT a AustriaTech jsou dva typově různé subjekty s jiným zakládacím statusem, s jiným financováním, avšak směřující k témuž cíli,“ přiblížil Roman Srp. Například v oblasti veřejné dopravy byla v ČR podle něj po národním koordinátorovi mnohokrát poptávka, ale na realizaci nikdy nedošlo, protože objednatelé dopravy nebyli ochotni jej financovat, případně se vzdát vlastního rozhodování na území své působnosti. „Toto je však překonaný způsob uvažování, který v jednadvacátém století nemá místo. Česká republika se rozhodně nestane konkurenceschopnou zemí, kde se budou vyrábět automatizovaná vozidla, kde bude mít každý elektromobil, pokud nepřekročíme stín dvacátého století,“ upozornil Roman Srp a dodal: „V SDT se nechceme svazovat omezenými možnostmi v rámci jednoho nebo dvou volebních období. Jde nám o vizi, kterou je třeba naplnit v horizontu deseti patnácti let. Tato vize musí být komplexní, nelze jít cestou nekoordinovaných kroků, které nemusí dobře dopadnout. A naším cílem je dostávat tuto vizi stále více a více do povědomí.“

Milan Frydryšek

Foto: Dopravní portál ČR

spinner