Vnitrozemská plavba

Obhájili svoje funkce, ředitelé Drážní inspekce, Drážního úřadu a Státní plavební správy zůstávají

20.7. - Vláda znovu jmenovala na pět let do funkce generálního inspektora Drážní inspekce Jana Kučeru. Státní tajemník Ministerstva dopravy zároveň od 1. srpna potvrdil na pětileté funkční období v pozici ředitele Drážního úřadu Jiřího Koláře a ředitelku Státní plavební správy Kláru Němcovou. Všichni uspěli ve výběrových řízeních na tyto pozice.

Česká nákladní lodní doprava loni přepravila nejméně nákladu od roku 1995

17.7. - Nákladní lodní doprava v Česku upadá, už třetí rok v řadě množství přepraveného zboží po řekách kleslo. Loni podle předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přepravily lodě 1,26 milionu tun nákladu. Je to nejméně od roku 1995, odkdy ministerstvo dopravy zveřejňuje statistiky lodní přepravy. Meziročně kleslo množství přepraveného nákladu o tři procenta, ve srovnání s rokem 2019 činí pokles 27 procent. Podle nákladních dopravců vnitrozemská přeprava po řekách klesá mimo jiné kvůli suchu.

CID International bude v novém kontejnerovém terminálu v Ústí nad Labem implementovat systém pro řízení a obsluhu

14.7. - Společnost CID International, která je partnerem skupiny OLTIS Group, bude v nově budovaném kontejnerovém terminálu kombinované dopravy společnosti České přístavy v Ústí nad Labem v nejbližší době implementovat systém KONTI. Jedná se o software pro řízení a obsluhu kontejnerových a multimodálních terminálů. Stejný systém nedávno CID International implementovala v polské společnosti CLIP (Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II) v lokalitě Dąbrowa Górnicza nedaleko Katowic a například také v terminálu Českých přístavů v Mělníku.

Uzavřena smlouva se zhotovitelem prodloužení Baťova kanálu do Hodonína

4.7. - Ředitelství vodních cest ČR uzavřelo smlouvu se zhotovitelem na výstavbu plavební komory Rohatec/Sudoměřice prodlužující splavný Baťův kanál o 7 km do Hodonína. Po letech příprav již nic nebrání zahájení stavebních prací, aby v plavební sezóně 2026 mohly první rekreační lodě proplout z Hodonína až do Otrokovic.

​V Čelákovicích na Labi byla uvedena do provozu nová veřejná přístaviště

26.6. – Ministr dopravy Martin Kupka zahájil spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů a starostou Čelákovic Josefem Pátkem provoz dvou nových veřejných přístavišť – plovoucího mola pro přistávání osobní lodní dopravy a mola pro malá rekreační plavidla do délky 20 m. Čelákovice se tak zařadily do sítě veřejných přístavišť, kterou v rámci podpory rekreační plavby intenzivně buduje Ředitelství vodních cest ČR. Zároveň jsou prvním veřejným přístavištěm malých plavidel ve Středočeském kraji.

​V Roudnici nad Labem vznikne servisní centrum pro osobní i nákladní lodě

8.3. – V Roudnici nad Labem na Litoměřicku vznikne servisní centrum pro osobní i nákladní lodě. Posádka bude moci natankovat pohonné hmoty, odevzdat odpad a doplnit vodu. Náklady ve výši 88,31 milionu korun bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Ucelená síť čerpacích stanic a servisních center na Labi zatím chybí, v Roudnici bude první, řekl včera ředitel Ředitelství vodních cest (ŘVC) Lubomír Fojtů.

V Litoměřicích bylo otevřeno první z letošní série nových přístavišť pro rekreační plavbu

25.2. - Ministr dopravy Martin Kupka včera při příležitosti otevření prvního nového přístaviště v Litoměřicích potvrdil, že v roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na 15 přístavištích pro rekreační plavbu na Labi. Po letech příprav se tak podařilo spustit tento zásadní projekt zpřístupnění měst v Polabí rekreační plavbě. Přístaviště v Litoměřicích vybudované Ředitelstvím vodních cest ČR nyní zajistí nejen bezpečnější a pohodlnější stání plavidel, ale také přípojky elektřiny a vody, obdobně jako na jiných nových přístavištích.

ŘVC chce příští rok vybrat trasu pro splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi

19.2. - Ředitelství vodních cest (ŘVC) plánuje v první polovině příštího roku získat stanovisko vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) pro záměr splavnění Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi. Proti původní trase plavebního kanálu přes přírodně cenné Slavíkovy ostrovy dlouhodobě vystupovali ekologové a stavbu úspěšně blokovali. Nové vedení vodní cesty by se mělo co nejvíce vyhnout celé evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče. Novou trasu, která bude vybrána, bude nutné zanést do krajské územně plánovací dokumentace, uvedl mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Ve Strážnici na Baťově kanálu zakotví více lodí

16.2. - Rozšíření přístaviště ve Strážnici, jehož výstavba byla koncem ledna zahájena, vyřeší kritický nedostatek kapacity stávajícího přístavního mola, kdy řada turistů při svém putování po Baťově kanále zde nemůže vyvázat svou loď a vyrazit na návštěvu města a skanzenu. Ředitelství vodních cest ČR do konce června vybuduje na pravém břehu moderní přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď. Přístaviště díky své neobvyklé koncepci poskytne příjemné místo pro odpočinek a přímý přístup do přilehlého skanzenu.

Komentář: ​Co nám dal a vzal rok 2022 v dopravě a logistice

V lodní dopravě se objevilo zcela na vrcholu jedno číslo: 57,4. Je to průměrná marže EBIT deseti největších dopravců kontejnerů podle podílu na trhu (bez MSC) za první čtvrtletí roku 2022. Nikdy v historii přepravy – obvykle s nízkou marží – nebyli linioví rejdaři ziskovější a pravděpodobně již nikdy nebudou. První čtvrtletí tak znamenalo vrchol i konec nebývalého boomu.

spinner