U plavební komory Dolánky vznikají stání pro malé rekreační lodě

U plavební komory Dolánky vznikají stání pro malé rekreační lodě

14.5. - Další z řady nových čekacích stání pro malá rekreační plavidla vyrůstá u plavební komory Dolánky na Vltavě. Ředitelství vodních cest ČR tento týden zahájilo jeho stavbu v horní a dolní rejdě plavební komory, kde doposud žádné čekací stání pro rekreační plavidla neexistovalo. V současnosti nemají lodě možnost se během čekání na proplavení bezpečně a pohodlně vyvázat a musí zůstávat na motorech přímo na řece. Stavba by měla být hotova na podzim letošního roku.

„Stavba je součástí rozsáhlého projektu, v rámci kterého vylepšujeme podmínky pro rekreační plavbu na Vltavě prostřednictvím výstavby stání uzpůsobených pro malá plavidla pro vyčkávání, až bude plavební komora připravena na proplavování a bude možné do ní zaplout. Ta totiž na celé řadě plavebních komor dnes chybí. V letošním roce bude dokončeno ještě čekací stání u plavební komory Roztoky a zahájena stavba stání u plavební komory Hořín,“ řekl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Plavební komora Dolánky se nachází severně od Prahy u pravého břehu Vltavy v krátkém plavebním kanálu a překonává spád Vltavy 4,4 m, který je udržován zdymadlem Dolany. Pohyblivý jez, který se nachází kousek proti proudu řeky, byl dokončen v roce 1901 při systematické výstavbě soustavy zdymadel pro zajištění trvalé splavnosti řeky nezávislé na aktuálním průtoku v řece a v 80. letech byl společně s plavební komorou kompletně zrekonstruován.

Stavba nových čekacích stání nebude mít na provoz v okolí plavební komory téměř žádný vliv. Menší omezení zaznamená pouze několik zahrádek v blízkosti viaduktu na levém břehu Vltavy, kudy je veden přívodní kabel elektřiny. Většina stavebních prací bude prováděna z vody a mimo plavební dráhu.

„Během první poloviny května bude hotov přívod elektřiny pro čekací stání v dolní vodě a betonové bloky, do kterých bude ukotveno osvětlení. Ihned poté proběhne usazení ocelových daleb dolního čekacího stání. Pak se stejné práce přesunou do horní vody, kde bude čekací stání vybudováno na levém břehu plavebního kanálu u ostrůvku mezi kanálem a řekou. Ocelové konstrukce a další prvky budou k připraveným dalbám usazeny v průběhu srpna,“ řekl Filip Pekárek, stavbyvedoucí SMP Vodohospodářské stavby, které jsou zhotovitelem stavby. Většina těchto prací, včetně vrtání pilot pro dalby, bude probíhat z pomocného pontonu plujícího na vodě.

Čekací stání v horní i dolní vodě budou každé tvořeno řadou devíti ocelových daleb, které jsou od sebe vzdáleny 2,5 m. Dalby budou opatřeny úvaznými prvky pro lodě a vzájemně je propojuje ocelová lávka délky 20 m a šířky 1,5 m se zábradlím. Přístup na lávku je pouze z lodí na vodě pomocí 4 žebříků ve vzájemné vzdálenosti 5 m. Čekací stání tak nejsou spojena se břehem a nebudou určena pro nástup a výstup osob na lodě. Na obě čekací stání bude umístěno osvětlení, komunikační zařízení s velínem plavební komory a plavební značení.

Stavební náklady ve výši 32,6 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je společnost SMP Vodohospodářské stavby, člen Skupiny VINCI Construction CS.

(pav)

Foto: Ředitelství vodních cest ČR

spinner