​IRU: Nedostatek řidičů v Evropě se do roku 2026 ztrojnásobí

​IRU: Nedostatek řidičů v Evropě se do roku 2026 ztrojnásobí

Nová zpráva Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) ukazuje, že nedostatek řidičů nákladních automobilů, autobusů a autokarů v Evropě se vymyká kontrole, což je způsobeno zvýšenou poptávkou po dopravě a stárnutím populace řidičů.

Rostoucí propast mezi řidiči odcházejícími do důchodu a novými řidiči ztrojnásobí do roku 2026 počet neobsazených míst řidičů nákladních automobilů na více než 60 procent a u řidičů autobusů a autokarů se zvýší více než pětinásobně na téměř 50 procent do roku 2026.

Nová zpráva hodnotí šest zemí, které představují dvě třetiny celkového evropského odvětví silniční nákladní dopravy, a čtyři země pro osobní dopravu, které představují 28 procent celkového počtu.

Pokud nebudou přijata opatření k zpřístupnění a zatraktivnění profese řidiče, mohlo by v Evropě do roku 2026 chybět více než dva miliony řidičů, což by mělo dopad na polovinu veškeré nákladní dopravy a miliony cestujících. Přestože platy řidičů jsou až pětkrát vyšší než průměrná minimální mzda, zpráva uvádí alarmující údaje o obtížném přístupu k povolání řidiče, zejména pro mladé lidi, a o jeho atraktivitě, obzvlášť pro ženy.

Generální tajemník IRU Umberto de Pretto uvedl: „Krize nedostatku řidičů v Evropě se zrychluje a představuje pro kontinent velkou hrozbu, pokud se nic neudělá. Nákladní automobily přepravují 75 procent objemu evropské nákladní dopravy
a 85 procent zboží podléhajícího rychlé zkáze, zboží vysoké hodnoty a zdravotnického zboží jako jsou vakcíny a potraviny. Autobusová a autokarová doprava, nejpoužívanější druh hromadné dopravy v EU, má zásadní význam pro evropské cíle v oblasti dekarbonizace.“

„Bez řidičů se evropské hospodářství, sociální mobilita a klimatický plán zastaví. Existují však osvědčená řešení, zejména pokud budou průmysl a vláda spolupracovat,“ dodal Umberto de Pretto.

Chybějící ženy a mladí lidé

Podíl mladých řidičů je nízký (6 procent v nákladní a 5 procent v osobní dopravě), a to navzdory dobrým platům řidičů a trvale vysoké nezaměstnanosti mladých lidí v mnoha zemích.

Také ženy tvoří jen malé procento řidičů nákladních automobilů, přestože v některých zemích je nezaměstnanost žen značná. Například Španělsko má jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti žen v Evropě (14 procent), ale zároveň jeden z nejnižších podílů řidiček nákladních automobilů (2 procenta), na rozdíl od řidiček autobusů a autokarů
(12 procent).

Minimální věk pro získání kvalifikace je v pěti zemích EU stále 21 let pro řidiče nákladních automobilů a 21 až 24 let pro většinu pozic řidičů autobusů a autokarů v celé EU, což je obrovská překážka pro absolventy škol.

Překážkou jsou také vysoké náklady na řidičské průkazy a školení. Ve Francii stojí řidičský průkaz na nákladní automobil 5300 EUR, což je více než trojnásobek průměrné minimální měsíční mzdy, zatímco v Německu stojí řidičský průkaz na autobus a autokarový autobus v průměru 9000 EUR, což je více než čtyřnásobek minimální měsíční mzdy.

Bezpečnost, zejména pro řidičky, je klíčová pro zatraktivnění této profese – 95 procent řidičů nákladních automobilů a 94 procent dopravních společností ji považuje za svou nejvyšší prioritu. Přesto jsou pouze
3 procenta stávajících parkovišť pro nákladní automobily v EU certifikována jako bezpečná, upozornila Mezinárodní unie silniční dopravy.

(lan)

Foto: LAN

spinner