Kombinovaná doprava

Přístav Hamburk přeložil v prvním čtvrtletí méně zboží

19.5. – Také největší německý univerzální přístav Hamburk byl zasažen důsledky koronavirové krize. V prvém čtvrtletí letošního roku se překlad zámořského zboží v meziročním srovnání propadl na 31,9 milionu tun (-7,9 %). Překlad kontejnerů dosáhl 2,2 milionu TEU, což znamená meziroční pokles o –6,6 %. Množství kontejnerů určených pro přepravu do vnitrozemí (převážně po železnici) si zachovala srovnatelnou stabilní úroveň, zatímco překlad kontejnerů určených pro transhipment rapidně poklesl na 772 000 TEU, což znamená v meziročním srovnání pokles –10,8 %. Pokles importních a exportních zbožových proudů v rámci dodavatelských řetězců byl v prvé řadě způsoben pádem čínského hospodářství a následným výpadkem pravidelných námořních spojení (blank sailings) mezi Asií a Evropou.

​DACHSER organizuje přepravy po Nové Hedvábné stezce uceleným vlakem

23.4. – Společnost BASF svěřila svému dlouholetému logistickému providerovi společnosti DACHSER organizaci svého prvního uceleného vlaku do Číny. Vlak se 42 kontejnery s produkty BASF měl svůj cíl v čínském městě Xi´an. DACHSER se postaral o všechny organizační aspekty, a to včetně koordinace se železničním operátorem, vyřízení celních formalit a distribuce zboží v Číně.

​Překladiště v Malešicích zřejmě nebude, firma stáhla žádost o EIA

22.4. – Firma Rail Cargo Group, která chtěla postavit železniční překladiště v pražských Malešicích, požádala o zastavení posuzování vlivu projektu na životní prostředí (EIA). Posudek, který si k plánu nechal zpracovat magistrát, doporučil vydat záporné stanovisko. Uvedl to řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Bez kladného stanoviska projekt nemůže pokračovat. Se stavbou terminálu dlouhodobě nesouhlasí Praha 10 a další dotčené městské části.

Josef Melzer (ČESMAD Bohemia): Neutrální terminály nemohou zodpovídat za převod zboží ze silnice na železnici

V rámci Operačního programu II byly pro kombinovanou dopravu vyhlášeny výzvy na podporu terminálů i na pořízení intermodálních jednotek. O tom, jakou tyto výzvy měly odezvu, ale také o perspektivách kombinované dopravy, jsme hovořili s prezidentem Sdružení ČESMAD Bohemia a jednatelem společnosti M+L Logistik Josefem Melzerem.

​PKP CARGO INTERNATIONAL: Prioritou je stát se lídrem intermodální dopravy v Trojmoří

Česká společnost PKP CARGO INTERNATIONAL, do rebrandingu na podzim loňského roku ještě Advanced World Transport (AWT), si už dlouho udržuje pozici druhého největšího nákladního železničního dopravce v České republice, ale v rámci celé skupiny PKP CARGO má velké ambice také v kombinované dopravě.

​Ing. Pavlína Tomková (MD ČR) pro DN: Úspěšnost podaných projektů na podporu překladišť dosahuje v poslední výzvě 86 procent

Kombinovaná doprava je na vzestupu zejména v přeshraniční dopravě. Dovoz zboží prostřednictvím kombinované dopravy od roku 2014 vzrostl o 57 procent. Toto období má časový průnik s operačním programem Doprava 2014 – 2020 (OPD II), do něhož spadá také podpora modernizace a výstavby překladišť s veřejným přístupem i pořízení jejich přepravních jednotek. O zkušenostech s dosavadními výzvami jsme hovořili s Pavlínou Tomkovou, vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na Odboru drážní a vodní dopravy MD ČR.

​Dr. Ing. Libor Lochman (CER) pro DN: Kombinovaná doprava představuje jednu z priorit Evropské unie

Kombinovaná doprava se v současné době dynamicky rozvíjí a s přijetím prosincového balíčku European Green Deal lze očekávat její další podporu. Dosažení klimatické neutrality do roku 2050 je náročný cíl a bez využívání ekologický šetrných druhů dopravy bude těžko realizovatelný. Předpokládané náklady na klimatickou neutralitu jsou sice značné, na druhou stranu dotační prostředky mají v rozpočtovém rámci Evropské unie své pevně nastavené limity. Jak to tedy bude s podporou kombinované dopravy v novém programovém období 2021 – 2027? O tom jsme hovořili s Liborem Lochmanem, výkonným ředitelem Sdružení evropských železnic a infrastrukturních firem (CER) se sídlem v Bruselu.


​Předána poslední z deseti lokomotiv Vectron pro společnost Metrans

​Předána poslední z deseti lokomotiv Vectron pro společnost Metrans Premium

5.3. – V areálu terminálu Metrans v Praze – Uhříněvsi byla ve středu předána poslední z celkových deseti objednaných lokomotiv Siemens Vectron. Operátor hodlá tyto lokomotivy nasazovat v přeshraničním provozu v rámci regionu střední a východní Evropy.

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží Premium

21.2. – Německý největší univerzální přístav Hamburk vykázal v roce 2019 s 136,6 m­ilionu tun přeloženého zámořského zboží (+1,1 %) dobrý výsledek. Hamburk tak velmi dobře obstál i přes oslabující světový obchod a existující obchodní sankce v těžkém konkurenčním prostředí.

MegaHub Lehrte v testovacím provozu

Na pozemku bývalého seřaďovacího nádraží Lehrte vzniká nový terminál MegaHub Lehrte pro rychlý překlad kontejnerů. Vysoce výkonné portálové jeřáby a nová moderní třídicí linka zajistí efektivitu operací. Slavnostní první výkop základů nového zařízení proběhl 15. května 2018 a v prosinci 2019 se rozeběhl zkušební provoz.

spinner