Kombinovaná doprava

​Hupac úspěšně roste a nabízí více spojů Premium

​Hupac úspěšně roste a nabízí více spojů

15.8. – Švýcarský operátor kombinované dopravy Hupac v prvním pololetí 2016 zvýšil objem přepravy o 12,3 procenta ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku. „Naše rozvojová strategie je ukazuje jako úspěšná. Pomáhá nám nízká cena pohonných hmot pro motorová vozidla a také oslabování kurzu eura,” řekl generální ředitel Hupacu Bernhard Kunz.

​UTLC vypravila pětistý kontejnerový vlak mezi Čínou a Evropou

12.8. - Od počátku roku 2016 vypravila United Transport & Logistics Company (UTLC), dceřiná společnost ruských státních drah RŽD, celkem 500 kontejnerových vlaků mezi Čínskou lidovou republikou a Evropou. Jubilejní pětistý vlak s padesáti velkoobjemovými 40’ kontejnery vyrazil z Čunkingu na jihozápadě Číny do německého Duisburgu 23. července.

​MD vyhlásilo výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

5.8. – Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude téměř 860 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Kód ILU slaví pět let Premium

Kód ILU slaví pět let

28.7. – Před pěti lety vydala Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice/železnice UIRR jako administrátor kódu ILU první označení majitele kontejneru. Zrodil se tak standardní identifikátor evropské intermodální přepravní jednotky (ILU – Intermodal loading unit) odpovídající globálnímu kódu BIC povinně užívanému u námořních kontejnerů.


Aktuality ze světa 15 Premium

Aktuality ze světa 15

27.6. – Dcera hamburské HHLA Metrans váží kontejnery. Až 1. července nová ustanovení úmluvy Solas předepíší, že všechny námořní kontejnery musí mít před naložením certifikovaně zjištěnou celkovou hmotnost, nabídne dceřiný podnik společnosti HHLA Metrans vážení jako svou službu. A to nejen v přístavu Hamburk, ale i na jejích celkem jedenácti terminálech v přístavním zázemí. Nákladní silniční soupravy, naložené kontejnery, budou moci najíždět na vážící zařízení, které je příslušně podle předpisu certifikováno.​Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město Premium

​Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město

17.6. – Středočeský Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město. Nechává zpracovat studii, která zjistí počty kamionů i vlaků projíždějících městem. Studie bude hotova v červenci. Radnice případně podá námitky proti dalšímu rozvoji terminálu kvůli vlivu na životní prostředí, požaduje i zpracování nové dokumentace. Řekl to starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Unie kombinované dopravy chce vylepšit funkčnost koridorů

Koncept mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu RFC (Rail Fright Corridor) je nejproduktivnějším nástrojem vyvinutým pro řešení přeshraniční železniční přepravy v Evropě. Uvádí to Mezinárodní unie kombinované dopravy UIRR ve svém pozičním dokumentu, v němž navrhla řadu opatření pro vylepšení funkčnosti devíti současných koridorů.

​Terminál Gateway Basel Nord čeká schvalovací řízení Premium

​Terminál Gateway Basel Nord čeká schvalovací řízení

3.6. – Švýcarský spolkový úřad pro dopravu BAV obdržel podklady pro schválení výstavby nového trimodálního velkokapacitního terminálu „Gateway Basel Nord“. Zařízení na severu Basileje spojí silniční a železniční dopravu s lodní dopravou na Rýně. Areál patří švýcarským spolkovým drahám SBB Cargo. Terminál je klíčovým spojovacím prvkem mezi rýnsko-alpským nákladním koridorem, švýcarskou národní železniční sítí a rýnskou vodní dopravou. V první fázi vznikne zařízení pro bimodální překlad silnice/železnice a železnice/želez­nice. Postupně bude kapacita terminálu navyšována. Napojení na Rýn bude dokončeno, jakmile dojde k realizaci výstavby nového kotviště.

​Hupac představil strategii svého rozvoje do roku 2020 Premium

​Hupac představil strategii svého rozvoje do roku 2020

3.6. – Švýcarský operátor kombinované dopravy Hupac zakončil obchodní rok 2015 mírným nárůstem objemu přepravy. Hospodářský výsledek byl také ovlivněn změnou kurzu mezi švýcarským frankem a eurem. Strategie podniku pro období 2016 až 2020 zahrnuje investice do rozvoje spojení přes Gotthardský tunel a vstup do nových segmentů trhu i nových regionů.

UIRR: ​Evropská kombinovaná doprava má za sebou dobrý rok Premium

UIRR: ​Evropská kombinovaná doprava má za sebou dobrý rok

31.5. – Rok 2015 byl pro provozovatele kombinované dopravy obtížný, ale úspěšný. Přepravní výkony operátorů (měřené v tunokilometrech) vzrostly o 5,23 procenta. Počet zásilek stoupl o 0,75 procenta. Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice/železnice UIRR se v loňském roce rozrostla o čtyři další členy z řad operátorů KD a tři provozovatele terminálů. Vyplývá to z informací prezentovaných na květnové valné hromadě UIRR.

spinner