​UIRR: Rok 2023 bude pro kombinovanou dopravu klíčový

​UIRR: Rok 2023 bude pro kombinovanou dopravu klíčový

Rok 2023 bude pro evropský sektor kombinované dopravy historickým rokem, a to hned z několika důvodů. Uvedla to Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) s tím, že bude nutno řešit odvětvové výzvy, probíhající krizi i legislativu.

K odvětvovým výzvám patří podle unie dekarbonizace, oddělení od fosilních paliv, zlepšení energetické účinnosti, nedostatek řidičů nákladních vozidel či zavádění digitalizace. Probíhající krize se projevuje v ceně trakční elektřiny a narušení železniční dopravy souvisejícím s pracemi na infrastruktuře, ale také ve zpoždění v námořní intermodální dopravě a v přetížení přístavů. Legislativní příležitosti pak UIRR vidí v probíhající změně TEN-T a v připravovaném balíčku legislativních návrhů EU pro ekologičtější nákladní dopravu. UIRR se aktivně podílí na zmírňování krizí, ochotně spolupracuje při definování cesty, jak těmto výzvám čelit, a je připravena pomoci zákonodárcům EU při přepracování regulačního rámce vnitrozemské nákladní dopravy.

„Kampaň CT4EU (Kombinovaná doprava pro Evropu), kterou UIRR zahájila v roce 2021, přinesla studie, na jejichž základě lze přijímat rozhodnutí. Rok 2023 bude rokem, kdy budou moci tvůrci dopravních politik nasměrovat Evropu na cenově dostupnou, nízkorizikovou a vysoce efektivní cestu k řešení problémů nákladní dopravy,“ uvedl prezident UIRR Ralf-Charley Schultze. Rok 2023 začíná podle UIRR v neobvyklém vrcholu souběžných krizí a výzev, kterým čelí každé odvětví ekonomiky. Desítky let stability vystřídaly velmi zkouškové okolnosti, které vyžadují neotřelé myšlení a okamžitou akci. Čím dříve najdeme cestu a čím rychleji se na ni vydáme, tím dříve se dočkáme tolik žádoucího bezpečí a stability, uvedla UIRR.

Pokud jde o vnitrozemskou nákladní dopravu, výzvy a krize mají podle UIRR společné, nízkorizikové, cenově dostupné a osvědčené řešení: kombinovanou dopravu od dveří ke dveřím.

Rozhodovací orgány rychle rostoucího počtu hospodářských subjektů si to podle UIRR uvědomují a hledají vhodné řešení kombinované dopravy pro své potřeby nákladní dopravy na delší vzdálenosti. Tvůrci dopravních, energetických, klimatických a environmentálních politik v členských státech EU a na úrovni Evropské unie musí tuto snahu podporovat. Rok 2023 nabídne několik příležitostí k jednání prostřednictvím probíhající novelizace nařízení o hlavních směrech TEN-T a různých součástí balíčku pro ekologičtější nákladní dopravu, včetně iniciativy pro řízení kapacity železniční infrastruktury a přepracování směrnice o kombinované dopravě, uvedla UIRR.

(lan)

Foto: LAN

spinner