Kombinovaná doprava

​Společnost METRANS si pořídí další nové lokomotivy

Skupina METRANS přepravila v loňském roce 900 346 TEU, což byl meziroční nárůst pět procent. Letos chce toto číslo ještě zvýšit, a to se neobejde bez potřebných investic jak do vozového parku, tak do terminálů. METRANS se v posledních letech soustřeďuje na snižování nákladů formou investic v řádu několika miliard korun ročně do nových produktivnějších vagonů a lokomotiv, ale i do rozšiřování počtu a kapacit stávajících terminálů. Využívá přitom nízké inflace, tudíž nízkých úroků.


​Mělnický přístavní terminál splňuje hlukové limity, město chce omezit dopravu Premium

​Mělnický přístavní terminál splňuje hlukové limity, město chce omezit dopravu

8.9. – Mělnický přístavní terminál, který zároveň funguje jako překladiště kontejnerů vlakové a kamionové dopravy, splňuje limity vlivu na životní prostředí. Potvrdila to studie, kterou si nechalo zpracovat vedení radnice po stížnostech na hluk a emise z výfukových plynů. Právě proto radnice nadále požaduje, aby se množství nákladních aut i kontejnerů nepohybovalo na povoleném maximu.

Objem KP na české železnici loni vzrostl o 11 procent

Meziroční nárůsty objemu nedoprovázené kombinované přepravy po železnici (vyjádřené v přepravených hrubých tunách) se mezi roky 1993 až 2007 pohybovaly většinou mezi 10 až 15 procenty, výjimku tvořil rok 2009, kdy s ohledem na celosvětovou ekonomickou a hospodářskou krizi došlo i v ČR k poklesu o zhruba 10,5 procenta. Od roku 2010 se pak meziroční nárůsty pohybují kolem jednoho milionu hrt, což odpovídá zhruba 10 procentům. V roce 2015 činil meziroční nárůst více než 1,22 milionu hrt, tedy 11 procent.

Aktuality ze světa 20 Premium

Aktuality ze světa 20

23.8. – Zvýšení kontejnerových sazeb na moři opět vybouchlo a zvýšené sazby ze začátku července nepřinesly očekávaný úspěch. Po polovině měsíce průměrné sazby zásilek ze Šanghaje do Evropy jakož i do Severní Ameriky poklesly podle indexu SCFI (Shanghai-Index) o zhruba 7 až 12 procent. Kontejnery do severní Evropy se knihovaly za průměrných 713 USD za TEU. Na počátku července se sazby za kontejner přitom vyšplhaly na 1200 USD. Jednotlivé námořní linky plánovaly nové zvýšení od 1. srpna – všeobecně kolem 600 USD za kontejner, aby povzbudily své obraty v sezonně silném třetím čtvrtletí


​Do výstavby terminálů kombinované dopravy by měl vstoupit stát

Má-li se kombinovaná doprava v ČR stát důležitou a stále významnější součástí otevřeného veřejného dopravního systému a v příštích letech dosáhnout srovnatelné úrovně, jako je v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku nebo v jiných rozvinutějších zemích, pak v tomto směru musí svoji nenahraditelnou roli sehrát stát i u nás. Tvrdí to jednatel českého operátora kombinované dopravy, společnosti Bohemiakombi Vladimír Fišer.

​Nové spojení Hamburku a Norimberku zahájilo provoz

Vídeňská spedice Roland Spedition nabízí od července vlastní kontejnerový vlak spojující hamburské kontejnerové terminály CTA, CTB a EKOM/EUROGATE s terminálem TRICON v Norimberku. Frekvence odjezdů je prozatím stanovena na tři spoje týdně. Z Hamburku odjíždějí kontejnerové vlaky vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.

​Hupac úspěšně roste a nabízí více spojů Premium

​Hupac úspěšně roste a nabízí více spojů

15.8. – Švýcarský operátor kombinované dopravy Hupac v prvním pololetí 2016 zvýšil objem přepravy o 12,3 procenta ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku. „Naše rozvojová strategie je ukazuje jako úspěšná. Pomáhá nám nízká cena pohonných hmot pro motorová vozidla a také oslabování kurzu eura,” řekl generální ředitel Hupacu Bernhard Kunz.

​UTLC vypravila pětistý kontejnerový vlak mezi Čínou a Evropou

12.8. - Od počátku roku 2016 vypravila United Transport & Logistics Company (UTLC), dceřiná společnost ruských státních drah RŽD, celkem 500 kontejnerových vlaků mezi Čínskou lidovou republikou a Evropou. Jubilejní pětistý vlak s padesáti velkoobjemovými 40’ kontejnery vyrazil z Čunkingu na jihozápadě Číny do německého Duisburgu 23. července.

​MD vyhlásilo výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

5.8. – Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude téměř 860 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Kód ILU slaví pět let Premium

Kód ILU slaví pět let

28.7. – Před pěti lety vydala Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice/železnice UIRR jako administrátor kódu ILU první označení majitele kontejneru. Zrodil se tak standardní identifikátor evropské intermodální přepravní jednotky (ILU – Intermodal loading unit) odpovídající globálnímu kódu BIC povinně užívanému u námořních kontejnerů.


spinner