MSC a FS Group sázejí na synergie v logistice

MSC a FS Group sázejí na synergie v logistice

Společnosti FS Group A MSC podepsaly v Ženevě memorandum o porozumění s cílem vytvořit synergie v oblasti logistiky. K podepsání došlo za přítomnosti zástupců obou společností – Gianluigiho Aponteho a Luigiho Ferrarise. Jejich cílem je rozvíjet intermodalitu s větší a efektivnější synergií mezi námořní a železniční dopravou ve prospěch stále spolehlivějšího a udržitelnějšího logistického řetězce.

Zpočátku se pozornost zaměří na prověření příležitosti a oboustranného zájmu na realizaci projektu obchodního a provozního partnerství za účelem rozvoje kombinovaného námořního podnikání. Společnosti FS Polo Logistica, počínaje vedoucí společností skupiny Mercitalia Logistic, a společnosti skupiny MSC, včetně společností MEDWAY a MEDLOG, které se zabývají železniční, respektive silniční dopravou, intermodalitou a logistikou, budou odpovědné za provádění memoranda a jeho uvedení v platnost dalšími konkrétními dohodami. Tato provozní spolupráce již mimo jiné v minulých týdnech experimentovala a učinila první kroky vpřed, když v přístavním terminálu Gioia Tauro zahájila partnerství v oblasti posunovacích služeb a železniční dopravy mezi Gioia Tauro a Interportem Padova. Hlavní oblasti, v nichž budou posuzovány a mohou být rozvíjeny synergie mezi společnostmi skupiny FS a skupiny MSC, jsou oblasti správy terminálů, ať už se jedná o oblasti zpětných přístavů nebo vnitrozemských přístavů, vnitrostátních a evropských, či správu sítě vlaků a intermodálních železničních služeb, která by mohla těžit také ze sdílení specifických aktiv, jako jsou lokomotivy a vagony, ve prospěch větší flexibility a kvality. A to opět působících na vnitrostátním i evropském trhu, který je nyní považován za nový domácí trh. Další oblastí, kde se budou zkoumat možnosti partnerství, je oblast výběrových řízení.

„Toto partnerství zapadá do rámce dlouhodobé spolupráce mezi skupinou MSC a skupinou FS,“ zdůraznil Giuseppe Prudente, ředitel logistiky MSC a prezident společnosti MEDLOG. „Naše skupina má prostřednictvím společností MEDLOG a MEDWAY silné zastoupení v Itálii a Evropě. Partnerství se skupinou FS Group hraje klíčovou roli v rozvoji našeho podnikání, a to jak pro přístavní a vnitrozemské terminály, tak pro testování nových bran. Z tohoto pohledu je železniční doprava modální změnou, představuje nový příklad pro rozvoj nákladní dopravy v Itálii,“ dodal Giuseppe Prudente.

(lan)

Foto: MSC

spinner