Co přineslo léto v dopravě

Co přineslo léto v dopravě

Odvětví přepravy, především dálkové, mezikontinentální vykazuje dlouho očekávané uklidnění a místy i ochlazení. Globální objemy přepravených kontejnerů zaznamenaly mírný růst; tento malý nárůst objemů dodávaných v červnu však maskuje meziroční pokles a regionální slabá místa v poptávce po přepravě.

Zdá se, že růst objemu přepravy zboží v kontejnerech vyvolaný pandemií se chýlí ke konci. Zatímco některé regiony se stabilizovaly na vyšších úrovních dovozu, jiné zažívají strmé poklesy. Zdá se tudíž, že prudký nárůst růstu poptávky, který v kontejnerových objemech nákladní dopravy existuje od prvních dnů pandemie, se chýlí ke konci, a v některých regionech se dokonce začíná situace dramaticky obracet. Čísla ze statistiky Container Trades (CTS) ukazují jen nepatrný nárůst v červnu, což je poslední období, za které jsou údaje k dispozici, a sice nárůst o 0,6 % oproti červnu 2021. Ačkoliv se však tempo poklesu oproti roku 2021 možná zpomalilo, v první polovině roku 2022 se toto meziroční číslo stále drží na hodnotě ‑1,7 %.

Celkový vývoz z Evropy i Severní Ameriky do zámoří vykazuje v meziročním srovnání s loňským rokem významný pokles o 6,3 % (zdroj CTS). Nejhůře si v obou regionech nadále vedou obchody s vývozem do Asie, přičemž nejvýraznější pokles zaznamenala Evropa, jejíž výkon se v meziročním srovnání snížil o 15,7%, zatímco výkon vývozu ze zemí Severní Ameriky v prvním pololetí klesl o 11,6 %.

Také růst dovozu do Evropy se v březnu otočil a od té doby setrvale klesá, konkrétně se objem nyní pohybuje o 9% níže oproti červnu 2021. Globální trh nadále odráží změkčení celkové poptávky, nicméně nedávné komentáře k finančním výsledkům zveřejňovaným kontejnerovými linkami ukazují, jaký dopad mají zákazníci chránící své dodavatelské řetězce vyjednáváním dlouhodobých smluv, které jasně udržují cenový index na historicky vysoké úrovni (zdroj CTS), což zcela zřejmě odráží touhu po jistotě (pravidelně se angažující přepravci si „syslují“ přepravní objednávky v pevné podobě do zásoby a long‑term kontrakty jsou v tomto směru nejlepším zajištěním). Strach z přetížení v dodavatelském řetězci způsobil, že se firmy rozhodly hrát si na jistotu místo toho aby riskovaly spotový trh, který při nižších objemech zřetelně klesá.

Tyto smlouvy jsou na víceletá období, takže zajímavá otázka zní, jaký dopad budou mít celkově nižší objemy a měkčí spotový trh v druhé polovině roku 2022. Globální cenový index společnosti CTS se vyšplhal na rekordní úroveň 207 bodů, což je o tři body více než jeho předchozí rekord z ledna 2022. Šéf Sea‑Intelligence Alan Murphy dokonce poznamenal, že evropská poptávka po dovozu klesá již 22 z posledních 30 měsíců. „To by mělo být vnímáno jako známka toho, že až se problémy s úzkými místy v Evropě vyřeší, mohlo by rychle dojít k situaci se značným nadbytkem kapacit,“ uvedl expert.

Také globální odvětví letecké nákladní dopravy čelí stále závažnějším problémům. Vyplývá to z aktuální studie trhu analytické společnosti Clive Data Services, která patří do skupiny Xeneta. Podle Clive se objemy v červenci snížily o 9 procent oproti stejnému měsíci loňského roku; i ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesla poptávka po přepravním prostoru
o 9 procent. K pesimistické poznámce je třeba dodat, že předpandemický rok 2019 byl rokem slabého leteckého nákladu. Oživení kapacity v důsledku dalších belly prostor, které lze zaznamenat při návratu osobního letectví, je v červenci rovněž slabé s nárůstem o 4 procenta ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. V porovnání s červencem 2019 je aktuálně dostupná kapacita 11 procent pod úrovní před koronavirem.

Podle Nialla van de Wouwa, hlavního analytika letecké nákladní dopravy společnosti Xeneta, je toto odvětví ve stále nejistější pozici. Důvody toho nemohou účastníci trhu ovlivnit. Především válka na Ukrajině a nárůst všeobecných životních nákladů zhoršily situaci v odvětví, která nastala krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Na straně aerolinek a nákladních letišť navíc stále přetrvávají provozní problémy, které jsou podle van de Wouwa důsledkem nedostatku personálu.

Jediným paprskem naděje je v tuto chvíli výše sazeb. Podle Cliva byly sazby leteckého dovozného v červenci 2022 121 procent nad úrovní července 2019 a 11 procent nad stejným měsícem loňského roku. Odvětví se však musí přizpůsobit skutečnosti, že úroveň sazeb stále rychleji klesá. Podle Cliva byly sazby v lednu 2022 stále o 156 procent vyšší než v lednu 2019; tato hodnota nyní klesla o 35 procentních bodů a v následujících měsících bude také postupně klesat.

Petr Rožek

Foto: SSL ČR

spinner