Kombinovaná doprava

​Ing. Pavlína Tomková (MD ČR) pro DN: Úspěšnost podaných projektů na podporu překladišť dosahuje v poslední výzvě 86 procent

Kombinovaná doprava je na vzestupu zejména v přeshraniční dopravě. Dovoz zboží prostřednictvím kombinované dopravy od roku 2014 vzrostl o 57 procent. Toto období má časový průnik s operačním programem Doprava 2014 – 2020 (OPD II), do něhož spadá také podpora modernizace a výstavby překladišť s veřejným přístupem i pořízení jejich přepravních jednotek. O zkušenostech s dosavadními výzvami jsme hovořili s Pavlínou Tomkovou, vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na Odboru drážní a vodní dopravy MD ČR.

​Dr. Ing. Libor Lochman (CER) pro DN: Kombinovaná doprava představuje jednu z priorit Evropské unie

Kombinovaná doprava se v současné době dynamicky rozvíjí a s přijetím prosincového balíčku European Green Deal lze očekávat její další podporu. Dosažení klimatické neutrality do roku 2050 je náročný cíl a bez využívání ekologický šetrných druhů dopravy bude těžko realizovatelný. Předpokládané náklady na klimatickou neutralitu jsou sice značné, na druhou stranu dotační prostředky mají v rozpočtovém rámci Evropské unie své pevně nastavené limity. Jak to tedy bude s podporou kombinované dopravy v novém programovém období 2021 – 2027? O tom jsme hovořili s Liborem Lochmanem, výkonným ředitelem Sdružení evropských železnic a infrastrukturních firem (CER) se sídlem v Bruselu.


​Předána poslední z deseti lokomotiv Vectron pro společnost Metrans

​Předána poslední z deseti lokomotiv Vectron pro společnost Metrans Premium

5.3. – V areálu terminálu Metrans v Praze – Uhříněvsi byla ve středu předána poslední z celkových deseti objednaných lokomotiv Siemens Vectron. Operátor hodlá tyto lokomotivy nasazovat v přeshraničním provozu v rámci regionu střední a východní Evropy.

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží Premium

21.2. – Německý největší univerzální přístav Hamburk vykázal v roce 2019 s 136,6 m­ilionu tun přeloženého zámořského zboží (+1,1 %) dobrý výsledek. Hamburk tak velmi dobře obstál i přes oslabující světový obchod a existující obchodní sankce v těžkém konkurenčním prostředí.

MegaHub Lehrte v testovacím provozu

Na pozemku bývalého seřaďovacího nádraží Lehrte vzniká nový terminál MegaHub Lehrte pro rychlý překlad kontejnerů. Vysoce výkonné portálové jeřáby a nová moderní třídicí linka zajistí efektivitu operací. Slavnostní první výkop základů nového zařízení proběhl 15. května 2018 a v prosinci 2019 se rozeběhl zkušební provoz.

V mělnickém přístavu letos dokončí ekologizaci kontejnerového terminálu

V mělnickém přístavu letos dokončí  ekologizaci kontejnerového terminálu Premium

28.1. - Třetí stavbu ekologizace říčního přístavu v Mělníku zajistí za zhruba 190 milionů Kč společnost Swietelsky stavební, která uspěla ve veřejné zakázce vyhlášené společností České přístavy. Stavební práce začnou na přelomu ledna a února a potrvají do konce listopadu 2020.

​Praha nesouhlasí s navrženou podobou překladiště v Malešicích

10.1. – Hlavní město nesouhlasí s navrženou podobou železničního překladiště v pražských Malešicích, kde by se podle plánů firmy Rail Cargo Group mělo překládat zboží z vlaků do kamionů. Podle Prahy by měl investor předložit variantu tzv. centra city logistiky, kdy by se zboží překládalo jen do dodávek a pouze pro zásobování hlavního města. Vyplývá to z vyjádření magistrátu pro proces hodnocení záměru na životní prostředí (EIA), které včera zaznělo na veřejném projednání plánu. Se záměrem nesouhlasí ani Prahy 10, 9 a 14.

Ministerstvo s novými výzvami na podporu kombinované dopravy zatím nepočítá

Program podpory kombinované dopravy v České republice, novela zákona o drahách a její dopady na kombinovanou dopravu, příprava infrastrukturních staveb či aktuální dění v Evropské komisi. Taková byla témata letošního druhého setkání odborníků na kombinovanou dopravu, které se uskutečnilo minulý týden na ministerstvu dopravy v Praze.

Metrans převzal první lokomotivu Siemens Vectron

Metrans, dceřiná společnost hamburského přístavního a logistického podniku HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), převzal v pražském kontejnerovém terminálu první z deseti objednaných vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron MS. Vozy se vyrábějí v továrně Siemens Mobility v Mnichově-Allachu, přičemž celá dodávka bude realizována na jaře příštího roku. Metrans nové vectrony nasadí v přeshraničním nákladním provozu v zemích střední a východní Evropy.

Aktuality ze světa 48/2019

Aktuality ze světa 48/2019 Premium

29.11. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA - Terminál Skandinavienkai v Lübecku – Travemünde bude od ledna 2020 centrem automobilního překladu. Lübecká přístavní správa (LHG) si zajistila významný objem zásilek s rejdařstvím Finnlines. V příštích třech letech bude LHG na Skandinavienkai ročně překládat cca 60 000 dalších hotových automobilů. Vozidla jsou určena pro ruský trh. 

spinner