​UIRR: Růst kombinované dopravy se v prvním pololetí zastavil

​UIRR: Růst kombinované dopravy se v prvním pololetí zastavil

Výkony evropské kombinované dopravy se podle Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) ve druhém čtvrtletí roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 0,46 procenta. Tím skončilo šest čtvrtletí oživení po propadech v důsledku pandemie covid‑19.

„Index nálady UIRR“ se dále zhoršil na „neutrální“, protože osoby s rozhodovací pravomocí v intermodální dopravě netuší, jak lze překonat provozní poruchy způsobené rostoucím počtem nekoordinovaných a špatně řízených prací na železniční infrastruktuře a stále nespolehlivějšími toky námořní dopravy.

Tržní poptávka po kombinované dopravě zůstává dynamická, neboť stále více hospodářských subjektů zkoumá možnost nahradit pouze silniční dopravu dopravou intermodální. Kvalitu provozu kombinované dopravy však podkopávají závažné provozní problémy, které způsobují značná zpoždění, ztráty kapacity a pochybnosti o spolehlivosti. Provozovatelé kombinované dopravy musejí sami „zvládnout situaci“, protože regulační rámec ve většině členských států neumožňuje účinné krizové řízení.

Bez účinného zásahu však budou současné poruchy pravděpodobně přetrvávat několik let. UIRR proto upozorňuje, že je třeba urychleně přizpůsobit nový evropský rámec pro řízení kapacity a dopravy, aby bylo možné se z provozní krize dostat.

Historicky rekordní růst o 11 procenta, který kombinovaná doprava zaznamenala v roce 2021, se letos pravděpodobně opakovat nebude. Rozhodující preference trhu dobře ilustruje nedávno zveřejněný jednoznačný poziční dokument německého průmyslového svazu BDI, který požaduje více kombinované dopravy. ECTA (Evropská asociace pro chemickou dopravu) tento názor podpořila a zároveň předložila zprávu, která ukázala, že v roce 2021 došlo v tomto velmi důležitém segmentu trhu k opačnému modálnímu posunu – protože někteří chemičtí přepravci byli nuceni převést množství zpět na nákladní automobily.

Podstatná část prostředků z Nástroje pro obnovu a zvýšení odolnosti (RRF) má být použita na zlepšení železniční infrastruktury, což UIRR spolu s penězi z Nástroje pro propojení Evropy (CEF), které jdou na totéž, vítá. Pokud se však Evropské komisi nepodaří zavést nový režim přidělování vlakových tras a řízení dopravy se zaměřením na řízení dočasných omezení kapacity v souvislosti s pracemi, podíl na trhu železniční nákladní dopravy se ztratí a k žádoucímu nárůstu nedojde. O tom, kterému vlaku bude přidělena objízdná trasa v regionech postižených kapacitními omezeními souvisejícími s pracemi, by měla rozhodnout socioekonomická analýza nákladů a přínosů. Je třeba vymyslet krátkodobé řešení, upozorňuje UIRR.

Evropský intermodální sektor vede od listopadu 2021 kampaň Kombinovaná doprava pro Evropu (CT4EU). Druhá studie CT4EU týkající se proveditelnosti a efektivity bezuhlíkové kombinované dopravy od dveří ke dveřím (ZCCT) byla představena 19. května.

(lan)

Foto: LAN

spinner