DN č. 13 - Silniční nákladní doprava, Autobusová doprava, vychází 21.6., uzávěrka již 31.5.! 

Kombinovaná doprava

Aktuality ze světa 15 Premium

Aktuality ze světa 15

27.6. – Dcera hamburské HHLA Metrans váží kontejnery. Až 1. července nová ustanovení úmluvy Solas předepíší, že všechny námořní kontejnery musí mít před naložením certifikovaně zjištěnou celkovou hmotnost, nabídne dceřiný podnik společnosti HHLA Metrans vážení jako svou službu. A to nejen v přístavu Hamburk, ale i na jejích celkem jedenácti terminálech v přístavním zázemí. Nákladní silniční soupravy, naložené kontejnery, budou moci najíždět na vážící zařízení, které je příslušně podle předpisu certifikováno.​Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město Premium

​Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město

17.6. – Středočeský Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město. Nechává zpracovat studii, která zjistí počty kamionů i vlaků projíždějících městem. Studie bude hotova v červenci. Radnice případně podá námitky proti dalšímu rozvoji terminálu kvůli vlivu na životní prostředí, požaduje i zpracování nové dokumentace. Řekl to starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Unie kombinované dopravy chce vylepšit funkčnost koridorů

Koncept mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu RFC (Rail Fright Corridor) je nejproduktivnějším nástrojem vyvinutým pro řešení přeshraniční železniční přepravy v Evropě. Uvádí to Mezinárodní unie kombinované dopravy UIRR ve svém pozičním dokumentu, v němž navrhla řadu opatření pro vylepšení funkčnosti devíti současných koridorů.

​Terminál Gateway Basel Nord čeká schvalovací řízení Premium

​Terminál Gateway Basel Nord čeká schvalovací řízení

3.6. – Švýcarský spolkový úřad pro dopravu BAV obdržel podklady pro schválení výstavby nového trimodálního velkokapacitního terminálu „Gateway Basel Nord“. Zařízení na severu Basileje spojí silniční a železniční dopravu s lodní dopravou na Rýně. Areál patří švýcarským spolkovým drahám SBB Cargo. Terminál je klíčovým spojovacím prvkem mezi rýnsko-alpským nákladním koridorem, švýcarskou národní železniční sítí a rýnskou vodní dopravou. V první fázi vznikne zařízení pro bimodální překlad silnice/železnice a železnice/želez­nice. Postupně bude kapacita terminálu navyšována. Napojení na Rýn bude dokončeno, jakmile dojde k realizaci výstavby nového kotviště.

​Hupac představil strategii svého rozvoje do roku 2020 Premium

​Hupac představil strategii svého rozvoje do roku 2020

3.6. – Švýcarský operátor kombinované dopravy Hupac zakončil obchodní rok 2015 mírným nárůstem objemu přepravy. Hospodářský výsledek byl také ovlivněn změnou kurzu mezi švýcarským frankem a eurem. Strategie podniku pro období 2016 až 2020 zahrnuje investice do rozvoje spojení přes Gotthardský tunel a vstup do nových segmentů trhu i nových regionů.

UIRR: ​Evropská kombinovaná doprava má za sebou dobrý rok Premium

UIRR: ​Evropská kombinovaná doprava má za sebou dobrý rok

31.5. – Rok 2015 byl pro provozovatele kombinované dopravy obtížný, ale úspěšný. Přepravní výkony operátorů (měřené v tunokilometrech) vzrostly o 5,23 procenta. Počet zásilek stoupl o 0,75 procenta. Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice/železnice UIRR se v loňském roce rozrostla o čtyři další členy z řad operátorů KD a tři provozovatele terminálů. Vyplývá to z informací prezentovaných na květnové valné hromadě UIRR.

Aktuality ze světa 14 Premium

Aktuality ze světa 14

27. 5. - Návrh německého zákona na rozšíření mýtného z nákladních automobilů na zhruba 40 tisíc kilometrů spolkových silnic od roku 2018 jde k projednání se svazy. Spolkové ministerstvo dopravy zde očekává zvýšení příjmů o dvě miliardy € ročně. Konkrétní čísla ale dodají teprve rozbory nákladů dopravních cest pro období 2018 až 2020 včetně výsledků z rozšíření mýtného na některé silnice a kategorie vozidel v roce 2015. Otevřeným zůstává, zda jsou odhady reálné. Dopravní svazy mají obavy z vysokých sazeb pro spolkové silnice, pokud nebude uplatněn vážený průměr na celou síť.

AWT pokračuje v modernizaci paskovského terminálu

26.5. – Mezinárodní dopravní skupina AWT nadále pokračuje v modernizaci terminálu kombinované dopravy v Paskově. Překladiště od května nově obsluhuje moderní intermodální překladač Hyster RS 46–33 IH, který zrychlí a zkvalitní provoz při překládce kontejnerů v terminálu. Zároveň se v rámci třetí etapy modernizace rozšíří celková plocha terminálu o dalších 40 tisíc metrů čtverečních a tím se navýší jeho kapacita o 2 400 TEU. Po dokončení této fáze modernizace bude mít překladiště celkovou rozlohu 71 tisíc metrů čtverečních a kapacita se zdvojnásobí na 4 800 TEU.


Aktuality ze světa 13 Premium

Aktuality ze světa 13

19.5. – Šest drážních podniků optimalizuje v rámci hamburského přístavu svůj seřazovací provoz s cílem výrazně snížit podíl prázdných jízd a zlepšit využití přístavní drážní sítě. Aplikovaný model podporují oba provozovatelé kontejnerových terminálů HHLA a Eurogate jakož i hamburská přístavní správa, které podléhá kolem 300 kilometrů drážní sítě a která razí celkovou koncepci „Spolupráce 4.0“. „Můžeme s klidem hovořit o malé revoluci“ popsal novou kooperaci hospodářský senátor Hamburku Frank Horch.

​Terminál v Paskově získal nový intermodální vozík od Hysteru

18.5. – Společnost HYSTER CZ a.s. předala začátkem května do dlouhodobého pronájmu společnosti Advanced World Transport a.s. (AWT) nový intermodální Reachstacker Hyster RS 46–33 IH, který bude AWT využívat v rámci provozu svého terminálu kombinované dopravy v Paskově. Stroj je schopný manipulovat automobilové návěsy, respektive výměnné nástavby, nebo ISO kontejnery, a to ve třech řadách až do výšky pěti kontejnerů a do hmotnosti 46 tun.

spinner