Finanční rok 2022 začal pro HHLA úspěšně

Finanční rok 2022 začal pro HHLA úspěšně

16.5. - Hamburská přístavní a logistická společnost HHLA zaznamenala v prvních třech měsících roku 2022 výborné výsledky. Tržby skupiny HHLA vzrostly o 10,7 % na 386,2 milionu EUR (v předchozím roce 348,7 milionu EUR). Zatímco k pozitivnímu vývoji tržeb přispěly všechny segmenty skupiny, nárůst provozního výsledku skupiny (EBIT) ovlivnily nárůst poplatků za skladování v segmentu kontejnerů a další zvýšení podílu železnice na celkové intermodální přepravě HHLA. Provozní výsledek skupiny (EBIT) se zvýšil o 15,9 % na 53,7 milionu EUR (v předchozím roce 46,3 milionu EUR). Marže EBIT tak dosáhla 13,9 % (v předchozím roce 13,3 %). Zisk po zdanění vzrostl o 7,0 % na 22,8 milionu EUR (předchozí rok: 21,3 milionu EUR).

Angela Titzrath, předsedkyně představenstva HHLA, výsledky společnosti komentovala: "Stávající nejistotu na světových trzích, kterou vyvolala pandemie koronaviru, ještě umocnila eskalace rusko-ukrajinského konfliktu. Již několik měsíců se potýkáme s obrovskými zpožděními lodí v důsledku narušení dodavatelského řetězce, což vedlo k nahromadění kontejnerů v hamburském přístavu. Bez ohledu na obtížnou dobu však společnost HHLA zahájila finanční rok 2022 dobře. Díky obezřetnému a disciplinovanému jednání udržuje společnost HHLA stabilitu svých operací a plní tak svůj mandát v oblasti dodávek pro podniky a spotřebitele. Aby mohla spolehlivě uspokojovat potřeby svých zákazníků, pracují v současné době zaměstnanci a zařízení HHLA na plný výkon a společnost zavedla další provozní opatření. Navzdory výzvám, kterým čelíme, budeme rozhodně a důsledně využívat příležitostí digitální transformace a snahy o klimatickou neutralitu, abychom mohli i nadále posilovat budoucí životaschopnost společnosti HHLA."

Rozpočtová prognóza zůstává beze změny

V prvních třech měsících finančního roku 2022 nedošlo k žádným novým událostem zásadního významu, které by si vyžádaly změnu očekávaného průběhu hospodaření v roce 2022, jak byl zveřejněn ve výroční zprávě za rok 2021 na konci března. Nejistoty nastíněné a zveřejněné ve výroční zprávě za rok 2021, které se týkají očekávaných výsledků hospodaření v roce 2022, proto nadále platí.

(pav)

Ilustrační foto: Thies Rätzke/HHLA

spinner