​Kontejnerový terminál Altenwerder prvním klimaticky neutrálním překladištěm

​Kontejnerový terminál Altenwerder prvním klimaticky neutrálním překladištěm

28.6. - Kontejnerový terminál Altenwerder (CTA) společnosti Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) opět obdržel certifikaci TÜV Nord jako klimaticky neutrální podnik. Tím byla zdůrazněna průkopnická role CTA v tomto odvětví jako udržitelného a inovativního podniku.

V roce 2019 získala společnost CTA jako první zařízení pro manipulaci s kontejnery na světě certifikaci „klimaticky neutrální“. Předsedkyně výkonné rady společnosti HHLA Angela Titzrathová uvedla: „CTA je společností, která se může pochlubit tím, že má certifikát NED. Obnovená certifikace terminálu CTA opět dokazuje jeho inovační sílu. Přestože letos slavíme již 20. výročí založení CTA, jsme velmi hrdí na to, že terminál je od roku 2002 považován za průkopníka inovací a udržitelnosti v tomto odvětví a neustále se dále rozvíjí. Naše technologická dokonalost i efektivita procesů umožňují klimaticky neutrální manipulaci s kontejnery a my se tak přibližujeme k našemu cíli stát se do roku 2040 klimaticky neutrální v rámci celé skupiny.“

Během certifikovaného období od ledna do prosince 2021 se emise CO2 ve společnosti CTA výrazně snížily o 26,3 % na přibližně 11 000 tun. Tento vývoj byl způsoben zejména výrazným snížením spotřeby nafty v důsledku probíhajícího přechodu na plně elektrická automatizovaně řízená vozidla (AGV). Téměř 90 procent vozidel AGV v provozu ve společnosti CTA je nyní poháněno ekologickou elektřinou namísto nafty. Očekává se, že do roku 2023 budou všechna vozidla AGV převedena na rychle se nabíjející lithium-iontové baterie. Zelenou elektřinou je poháněno také 14 portálových kontejnerových jeřábů pro námořní manipulaci, 52 plně elektrických portálových jeřábů v kontejnerových skladovacích blocích a čtyři železniční portálové jeřáby.

Procesy, při kterých stále vznikají emise CO2, jsou kompenzovány kompenzačními certifikáty. Těmito certifikáty společnost HHLA podporuje projekty šetrné ke klimatu, které jsou certifikovány podle nejvyššího zlatého standardu dobrovolného snižování emisí (VER). Cílem je neustále snižovat podíl kompenzace. Za tímto účelem se společnost HHLA zaměřuje na spolupráci se svými partnery při vývoji technicky inovativních řešení.

Otevřením CTA v roce 2002 se společnost HHLA zapsala do přístavní logistiky a vydláždila cestu do budoucnosti. Nové, perspektivní technologie, které se v CTA osvědčily, se dnes používají v terminálech po celém světě. Navíc díky vysokému stupni automatizace hraje CTA významnou roli při vytváření nových pracovních profilů v přístavu. Cílem společnosti HHLA je dosáhnout stejného standardu i v ostatních zařízeních tím, že bude pokračovat v automatizaci a digitalizaci terminálových procesů v běžném provozu. Inovace a technická dokonalost jsou pro společnost HHLA klíčem k vývoji udržitelných řešení.

(lan)

Foto: HHLA

spinner