Kombinovaná doprava

PST CLC Mitsui-Soko obnovila pravidelnou kontejnerovou námořní sběrnou linku z Číny

27.2. - Společnost PST CLC Mitsui-Soko vzhledem k ustálení tranzitních časů obnovila pravidelnou kontejnerovou námořní sběrnou linku ze Šanghaje, které byla pozastavena před více než rokem kvůli velkým zdržením v námořní dopravě. Tato sběrná linka z Číny do ČR byla tehdy přesunuta na železnici. Aktuálně tedy PST CLC Mitsui-Soko zajišťuje sběrnou linku z Číny po moři i po železnici.

Přístav Hamburk v roce 2022

21.2. - Mezinárodní krize formovala v roce 2022 vývoj překladu zboží v přístavu Hamburk. Na hamburských terminálech bylo celkem přeloženo 119,9 milionu tun zámořského zboží. To odpovídá poklesu o 6,8 % oproti předchozímu roku. Nábřeží kontejnerových terminálů překročilo 8,3 mil. TEU. To odpovídá mínusu 5,1 % oproti předchozímu roku. Pozitivně se vyvíjel segment konvenčního kusového zboží s nárůstem o 11,2 procenta na 1,4 milionu tun. Hromadného zboží bylo zmanipulováno 36,2 mil. tun (-8,9 %) hromadného zboží.

​UIRR: Rok 2023 bude pro kombinovanou dopravu klíčový

Rok 2023 bude pro evropský sektor kombinované dopravy historickým rokem, a to hned z několika důvodů. Uvedla to Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) s tím, že bude nutno řešit odvětvové výzvy, probíhající krizi i legislativu.

​Výzva na podporu modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy v OPD3

2.2. – Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy. Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřená do 28. 4. 2023.

PST CLC Mitsui-Soko: Roste zájem o kombinované přepravy v rámci Evropy

27.1. - V loňském roce rostla obliba kombinované dopravy v rámci Evropy a tento trend nadále pokračuje. V případě společnosti PST CLC Mitsui-Soko vloni došlo ke zhruba 50% nárůstu objemu kombinovaných přeprav oproti roku 2021. To, jak se bude v tomto směru vyvíjet situace v roce 2023, bude záležet na vývoji ceny elektrické energie.

​Komentář: Dálková přeprava je ve volném pádu, nestabilita opět narůstá

Světová ekonomika, která od léta vykazuje zřetelné známky postcovidového ochlazení, má zjevně stále negativnější vliv na globální obchod se zbožím se samozřejmým odrazem i na oblast dopravy zboží po moři a vzduchem. Index globální propustnosti kontejnerů v říjnu výrazně klesl, jak ve oznámily RWI – Leibnizův institut pro ekonomický výzkum a Institut pro ekonomiku a logistiku lodní dopravy (ISL).

Skupina pro výměnu přístavního území v Hamburku hlásí posun

23.1. - V pátek 20. ledna 2023 proběhlo v Hamburku další jednání Česko-německé pracovní skupiny pro výměnu zdejších přístavních území České republiky. Česká delegace, pod vedením náměstka ministra dopravy Václava Bernarda, jednala se zástupci Hamburk Port Authority. Při jednání došlo k posunu v otázce délky kolejí v přístavu i dohody o celkové výměře měněného území.

​Cena a objem zboží budou podle DSV nadále klesat, ale může dojít i na překvapení

9.1. – Lídři v nákladní přepravě se shodují, že rok 2023 bude mimořádně složitý. Letecká nákladní doprava se vyrovnává s rekordním růstem cen paliv a současně s poklesem objemů transportovaných nákladů, který klesl za rok 2022 o 8 % a následující rok klesne o další 4 %. Experti odhadují snížení ceny paliva jen na průměrných 26 korun. Námořní přeprava očekává pokles zisků v řádu desítek procent, celkově v hodnotě desítek miliard USD. Situaci nepomůže ani očekávané snížení počtu kontejnerů, kterých se plánuje 600 tisíc sešrotovat, což představuje 2,5 % fleetu z roku 2022. Objem přepraveného zboží přes moře podle výhledů na následující roky klesne o desítky procent. Přesto bude mít rok 2023 také pozitivní aspekty, předpovídá DSV.

​UIRR požaduje regulaci cen trakční energie pro elektrickou železniční nákladní dopravu

16.12. – Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) požaduje účinný zásah členských států do regulace cen trakční energie pro elektrickou nákladní železniční dopravu na základě iniciativy REPowerEU (Plán na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech a rychlý pokrok v ekologické transformaci – pozn. red.) a nařízení Rady, které umožňuje jejich zásahy do trhu s elektřinou. To je nutné, aby se snížila expozice Evropy vůči dovážené ruské naftě a přispělo se k potřebě šetřit energií používanou v nákladní dopravě.

Všestranné služby evropské dopravní sítě skupiny Rail Cargo Group

Bez problémů, na míru a v maximální kvalitě – to jsou logistická řešení skupiny Rail Cargo Group. Ať už na národní nebo mezinárodní úrovni.

spinner