Kombinovaná doprava

Hamburský přístav začal rok pozitivně

20.5. - V prvním čtvrtletí roku 2024 navzdory napjatým geopolitickým a ekonomickým podmínkám prošlo hamburským přístavem 1,9 milionu TEU. Velmi pozitivně se nadále vyvíjela doprava v USA, která zaznamenala nový rekord. Překládková doprava těžila z nárůstu kontejnerové propustnosti a vykazovala rostoucí trend. Celkově činí celkový objem námořní nákladní přepravy 27,4 milionu tun a je ovlivněn poklesem přepravy hromadných nákladů.

Čtvrtletní výsledky přístavu Antverpy-Bruggy ukazují, že kontejnerová přeprava opět roste

22.4. - Celkový objem překládky v přístavu Antverpy-Bruges dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 70,4 milionu tun, což představuje nárůst o 2,4 % oproti stejnému období roku 2023. V přetrvá­vajícím složitém geopolitickém a makroekonomickém kontextu tento výkon, jehož hnací silou je opětovný růst kontejnerové přepravy, podtrhuje odolnost přístavu.

Ralf-Charley Schultze (UIRR): Kapacitu tratí pro nákladní dopravu by zvýšilo prodloužení osobních vlaků

V kombinované dopravě pokračoval loni pokles přepraveného zboží. Vyjádření k tomu, co je třeba učinit pro zastavení tohoto trendu, nám poskytl Ralf-Charley Schultze, prezident Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR).

​UIRR: Kombinovaná doprava vykázala opět pokles v objemu zboží

Automatizovaná řešení nabízejí obrovský potenciál, pokud jde o vnitřní tok materiálu. Na letošním veletrhu LogiMAT v německém Stuttgartu bude společnost Linde Material Handling demonstrovat možnosti, které jsou k dispozici malým, středním i velkým společnostem, a ukáže, jak lze úspěšně realizovat širokou škálu projektových požadavků.

​Komentář: Co přinesl leden v dopravě a logistice

Hlavním tématem měsíce ledna, vedle eskalace teroristických útoků na tranzitující plavidla v Rudém moři ze strany jemenských povstalců (na kteréžto téma bylo již vyřčeno mnoho), byla, a i nadále bezesporu zůstává, kombinovaná doprava. Bylo by proto vhodné zanalyzovat, co vedlo vedoucí účastníky ke znásobení aktivity.

​Martin Hořínek (ŽESNAD.CZ): Nákladní dopravci potřebují kvalitní časy na infrastruktuře

Výkony železniční nákladní dopravy a kombinované dopravy loni klesaly. O přiblížení aktuální situace v těchto oborech jsme požádali prezidenta Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ a jednatele společnosti METRANS Rail, s.r.o., Martina Hořínka.

Zeptali jsme se Vladimíra Doboše, ředitele pražského zastoupení Hafen Hamburk Marketing (HHM)

Jaký dopad na námořní dopravu a chod přístavů má situace v Rudém moři a v Panamském průplavu?

Jan Sechter (HK ČR): Emisní povolenky v dopravě mohou ohrozit i další odvětví ekonomiky

Doprava i celá ekonomika se musí stále více vypořádávat se snahou Evropské komise o dekarbonizaci. Jak se na tuto problematiku a preferovaný modal shift od silniční dopravy k železniční dívá Hospodářská komora České republiky, to nám přiblížil předseda její Dopravní sekce Jan Sechter.

​METRANS: Výzvy současné železniční dopravy a cesta k ekologické transformaci dopravy

Železniční doprava, přestože má potenciál být klíčovým prvkem ekologické mobility, čelí značným výzvám, které brání dosažení ambiciózních cílů spojených s politickým závazkem na ekologickou a udržitelnou dopravu. V tomto ohledu stojí proti sobě politicky deklarované zájmy a dnešní realita.

MD: Je žádoucí rozvíjet kombinovanou dopravu na bázi pravidelných linek

Kombinovaná doprava a železniční nákladní doprava jsou Evropskou komisí pokládány za důležitou cestu k dekarbonizaci dopravy. O modal shift ze silnice na železnici EU usiluje již dlouho, avšak zatím prakticky bezvýsledně. Abychom přiblížili pohled Ministerstva dopravy na tuto problematiku, zaslali jsme tiskovému oddělení následující dotazy; odpovědi resortu přinášíme v nezměněném znění.

spinner