Kombinovaná doprava

METRANS: Železniční doprava představuje budoucnost a do té je třeba investovat již nyní

Rok 2023 se přiblížil svému prvnímu milníku, konec prvního čtvrtletí je již na dohled. Tedy období pro ukončení bilancovaní roku uplynulého, stejně tak se také otevírá možnost s určitou opatrností udělat prognózu pro aktuální období. Pokud se v krátkosti vrátíme k roku minulému, lze říci, že je za námi velice rozporuplné období.

Vydání DN č. 5

Výběr článků z DN č. 5 přineseme 23. března.

(red)

​Společnost cargo-partner spouští nové LCL služby z Asie do západní Evropy přes Rotterdam

4.3. – Mezinárodní poskytovatel přepravy a logistiky opět rozšířil svoji škálu LCL řešení. Představil nový týdenní sběrný servis námořní přepravy z Číny a Indie do Rotterdamu, který obsluhuje různé destinace v západní Evropě. Jelikož přístavy a sklady v severní Evropě stále čelí častým přetížením a problémům se službami, společnost cargo-partner uznala potřebu poskytnout svým zákazníkům větší flexibilitu a rozšířit nabídku služeb v regionu. V rámci boje proti těmto výzvám zavedl poskytovatel logistiky nové týdenní služby LCL z klíčových asijských bran Šanghaj, Shenzhen a Nhava Sheva do západní Evropy přes přístav v Rotterdamu. Nové služby umožňují flexibilnější plánování a značnou úsporu času v porovnání s tranzitem přes hlavní německé přístavy.

​Společnost METRANS chce investovat do terminálu ve skladu paliv v Bavorsku

28.2. – Společnost METRANS chce ve skladu paliv v bavorském Kraillingu investovat do výstavby velkého překladního nádraží. Mluvčí německé skupiny Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), která je vlastníkem společnosti METRANS, včera řekla, že projekt je ve velice rané fázi, proto neupřesnila časový harmonogram ani výši zamýšlené investice. Záměr METRANSu, o kterém o víkendu informoval mnichovský deník Merkur, se nelíbí místním.

PST CLC Mitsui-Soko obnovila pravidelnou kontejnerovou námořní sběrnou linku z Číny

27.2. - Společnost PST CLC Mitsui-Soko vzhledem k ustálení tranzitních časů obnovila pravidelnou kontejnerovou námořní sběrnou linku ze Šanghaje, které byla pozastavena před více než rokem kvůli velkým zdržením v námořní dopravě. Tato sběrná linka z Číny do ČR byla tehdy přesunuta na železnici. Aktuálně tedy PST CLC Mitsui-Soko zajišťuje sběrnou linku z Číny po moři i po železnici.

Přístav Hamburk v roce 2022

21.2. - Mezinárodní krize formovala v roce 2022 vývoj překladu zboží v přístavu Hamburk. Na hamburských terminálech bylo celkem přeloženo 119,9 milionu tun zámořského zboží. To odpovídá poklesu o 6,8 % oproti předchozímu roku. Nábřeží kontejnerových terminálů překročilo 8,3 mil. TEU. To odpovídá mínusu 5,1 % oproti předchozímu roku. Pozitivně se vyvíjel segment konvenčního kusového zboží s nárůstem o 11,2 procenta na 1,4 milionu tun. Hromadného zboží bylo zmanipulováno 36,2 mil. tun (-8,9 %) hromadného zboží.

​UIRR: Rok 2023 bude pro kombinovanou dopravu klíčový

Rok 2023 bude pro evropský sektor kombinované dopravy historickým rokem, a to hned z několika důvodů. Uvedla to Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) s tím, že bude nutno řešit odvětvové výzvy, probíhající krizi i legislativu.

​Výzva na podporu modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy v OPD3

2.2. – Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy. Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřená do 28. 4. 2023.

PST CLC Mitsui-Soko: Roste zájem o kombinované přepravy v rámci Evropy

27.1. - V loňském roce rostla obliba kombinované dopravy v rámci Evropy a tento trend nadále pokračuje. V případě společnosti PST CLC Mitsui-Soko vloni došlo ke zhruba 50% nárůstu objemu kombinovaných přeprav oproti roku 2021. To, jak se bude v tomto směru vyvíjet situace v roce 2023, bude záležet na vývoji ceny elektrické energie.

​Komentář: Dálková přeprava je ve volném pádu, nestabilita opět narůstá

Světová ekonomika, která od léta vykazuje zřetelné známky postcovidového ochlazení, má zjevně stále negativnější vliv na globální obchod se zbožím se samozřejmým odrazem i na oblast dopravy zboží po moři a vzduchem. Index globální propustnosti kontejnerů v říjnu výrazně klesl, jak ve oznámily RWI – Leibnizův institut pro ekonomický výzkum a Institut pro ekonomiku a logistiku lodní dopravy (ISL).

spinner