Růst kombinované dopravy se koncem roku začal zpomalovat

Růst kombinované dopravy se koncem roku začal zpomalovat

Růst kombinované dopravy v Evropě se v posledním čtvrtletí roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížil o 6,46 procenta. Informovala o tom Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR).

„Tímto výrazným zpomalením se zvrátila většina růstu realizovaného v průběhu roku. Nepřijatelně špatná dochvilnost železnic spolu s prudce rostoucími náklady na trakční elektřinu a prudkým zpomalením ekonomické aktivity vedly k tomuto špatnému výsledku,“ uvedl prezident UIRR Ralf-Charley Schultze.

Index sentimentu UIRR, který odráží podnikatelskou náladu pro nadcházejících 12 měsíců, byl upraven o stupeň dolů na „negativní“. Takto nízký byl sentiment naposledy před 2,5 lety ve 2. čtvrtletí 2020, když vrcholila pandemie covid-19. „Jen málo členských států využilo intervence na trhu s elektřinou, kterou umožnila mimořádná legislativní opatření EU, a ještě méně z nich nasměrovalo výsledky do trakce uživatelů elektřiny. Bez účinného regulačního zásahu, který by omezil růst cen trakční elektřiny na úroveň změn cen nafty, se zastaví přechod na jiný druh dopravy a postupné snižování emisí CO2, které přináší kombinovaná doprava v rámci odvětví nákladní dopravy. Odvětví také naléhavě potřebuje zlepšení dochvilnosti železničních subdodavatelů a kvalitní vlakové trasy od provozovatelů infrastruktury,“ upozornil Ralf-Charley Schultze.

Odložení ekologičtějšího balíčku pro nákladní dopravu Evropskou komisí z dubna na konec června podle něj dále zkresluje vyhlídky. „Pozdní zveřejnění balíčku hrozí zpožděním schválení legislativy až o rok. Mnozí pracovníci v odvětví se domnívají, že balíček o ekologizaci nákladní dopravy má podobný potenciál dát podnět k přechodu na jiný druh dopravy prostřednictvím kombinované dopravy, jako tomu bylo v roce 1992 při přijetí stávající směrnice o kombinované dopravě,“ upozornil Ralf-Charley Schultze.

Plán na dosažení bezuhlíkové kombinované dopravy do roku 2050 byl zveřejněn během Evropského intermodálního summitu 2022, stěžejní výroční konferenci UIRR. Ze závěrů vyplývá, že kombinovaná doprava nabízí nejekonomičtější, nejefektivnější a nejméně rizikovou cestu k dekarbonizaci, ke zvýšení energetické účinnosti nákladní dopravy a k oddělení Evropy od její závislosti na dovozu fosilních paliv. „Roční investice ve výši 16,6 miliardy EUR do infrastruktury železniční dopravy a odpovídající investice ve výši 1,5 miliardy EUR do intermodálních aktiv, pokud by se shodovaly s nezbytným přizpůsobením právních předpisů, by mohly zajistit pětiprocentní meziroční růst potřebný k dosažení cílů členských států Evropské unie. Dvě třetiny potřebných veřejných investic jsou již součástí závazků TEN-T,“ zdůraznil Ralf-Charley Schultze.

Podpora v jednotlivých zemích

Česko, Itálie, Lucembursko a Švýcarsko oznámily nová nebo posílená opatření státní podpory, která mají být rozšířena na železniční nákladní dopravu. Nová podpůrná opatření nabízená ve Francii budou z velké části omezena na přepravu jednotlivých vagonů, neboť obecná pomoc pro nákladní železniční dopravu činí zlomek nárůstu cen trakční elektřiny, který musí toto odvětví absorbovat. Španělsko zůstává osamoceno s poměrně účinným režimem na omezení nárůstu cen trakční elektřiny.

(lan)

Foto: lan

spinner