METRANS: Železniční doprava představuje budoucnost a do té je třeba investovat již nyní

METRANS: Železniční doprava představuje budoucnost a do té je třeba investovat již nyní

Rok 2023 se přiblížil svému prvnímu milníku, konec prvního čtvrtletí je již na dohled. Tedy období pro ukončení bilancovaní roku uplynulého, stejně tak se také otevírá možnost s určitou opatrností udělat prognózu pro aktuální období. Pokud se v krátkosti vrátíme k roku minulému, lze říci, že je za námi velice rozporuplné období.

Rok 2022 byl stále ještě ve stínu pandemie, narušených logistických řetězců a také nových, pro nás poměrně neobvyklých problémů. Můžeme si připomenout “congestion”, termín obvyklý v námořní přepravě. V loňském roce jsme se s tímto problémem setkali i my, ne na vodě, ale na “land side”. Dopad je v obou případech ale stejný, prodloužená doba přepravy a rostoucí náklady. A také poznání, že jsme bez reálné šance tento problém vyřešit, protože příčiny leží mimo naši působnost. Hlavním nepřítelem železniční dopravy se v loňském roce staly explodující ceny energií, které překročily hranice, o nichž si v minulosti nikdo ani netroufl uvažovat.

I přes veškeré těžkosti loňského roku se nám podařilo zlepšit hrubé výkonnostní ukazatele, obrat a objem přepravy nadále rostou. V meziročním srovnaní jsme celkově ve všech relacích přepravili přibližně o +5 procent kontejnerů více. Opačný vývoj má ale naše dosahovaná marže. Na rychlý růst nákladů za energie jsme mohli reagovat až se zpožděním, vývoj cen energií byl a i dnes je neustále o krok před vyhlašovanými příplatky. Naši prioritou ale zůstalo udržet zájem o intermodální přepravu, snažili jsme se vyjít v maximální míře vstříc všem zákazníkům s dlouhodobými smluvními závazky. Každopádně rok 2022 byl velice turbulentní, dlouhé období cenové stability se ze dne na den proměnilo v rozbouřené moře.

Stav a kapacita infrastruktury

Doslova evergreenem je stav a kapacita železniční infrastruktury, téma, které zmiňujeme vlastně vždy. Výstavba jakékoliv dopravní infrastruktury je proces dlouhodobý, všechny vlády a instituce podnikají co je v jejich silách, ale výsledky se moc nedostavují. Nejen že skoro nejsou vidět žádné nové železniční stavby, ale ani proces vlastního plánovaní a přípravy staveb se nemění. Tempo přípravných prací je velice nízké a není tedy ani příslibem, že by v nějakém střednědobém horizontu mohlo dojít ke zlepšení.

Navíc se jako tradičně objevují až absurdní výluky či opravy trati. V mnoha médiích již byla zmiňována nutnost opravy pražských železničních mostů. Omezení, které ve své horší variantě může mít za následek, že cesta z jednoho pražského břehu na druhý povede přes České Budějovice. Je potřeba něco dodávat….

Ale abychom byli spravedliví, vlaky METRANSu se pohybují také v infrastruktuře dalších evropských zemí a i tam se setkáváme s výlukami, které mají dost zásadní dopad na naši činnost.

Problém s tranzitem přes údolí Labe na hranících s Německem je záležitost známá, nicméně problémů na německém úseku bude pravděpodobně přibývat. Německé železnice připravují nový systém generálních oprav drážní infrastruktury. Cílem je urychlení prací, nicméně za cenu úplných uzavírek celých dlouhých úseků, jako například Berlín – Hamburg, stavba plánovaná na rok 2025 s dobou kompletní uzavírky šest měsíců. Tato trať sama o sobě pro nás úplně důležitá není, ale její uzavření bude mít za následek, že veškerá osobní doprava se přesune na náhradní objízdné tratě a zde již zákonitě dojde ke konfliktu s dopravou nákladní.

Ceny energie

Ceny energie a náklady za používání infrastruktury nadále zůstanou klíčovými faktory pro naši cenotvorbu. Sice dochází k postupnému uklidnění rozbouřené hladiny cen energií, období naprosto nepředvídatelných výkyvů máme také snad již za sebou. Ale jakým směrem se ceny energií budou vyvíjet z dlouhodobého hlediska si patrně ještě nikdo netroufne předpovídat. Proto i nadále musíme zůstat u poměrně komplikovaného systému palivových příplatků, protože jinak není možné spočítat a nastavit férové ceny.

Rok 2023 nezačal nejlépe, první dva měsíce jsou ve znamení značného úbytku zboží. Sezonní výkyvy, to je běžná záležitost a logistika je na to zvyklá. Počátek letošního roku však znamená pokles neobvykle silný, odhadujeme, že se může jednat až o čtvrtinu obvyklých objemů. Další plánované “blank sailings” nevěstí nic dobrého ani pro druhé čtvrtletí.

V rámci naší sítě také vidíme, že jednotlivé koridory mají různé vytížení. Zatímco severní koridor přes Hamburg již funguje bez problémů, jižní koridor, Koper, se stále ještě potýká s problémy. Z tohoto důvodu považujeme za důležité otevírání dalších přepravních koridorů - jako poslední můžeme jmenovat propojení polských přístavů Gdaňsk/Gdynia s naším terminálem v Ostravě. A nové servisy jako investice do budoucnosti a do toho, co METRANS umí, budou následovat. Otevřeme nový servis Rijeka, rozšíříme existující spojení na Wilhelmshaven, Adriatik a do Turecka. Protože to je to, co dnes musíme dělat. Investovat do budoucnosti, protože železnice je budoucnost. Prostředky proto budeme i nadále směřovat do rozvoje terminálů, naší flotily vagonů a trakčních lokomotiv. Tento postoj nejen dlouhodobě zastáváme, ale hlavně úspěšně realizujeme. Letošní rok, bez covidových restrikcí, bude také ve znamení setkávání se zákazníky. Chceme se vrátit k našim pravidelným akcím, plánujeme účast na mezinárodních konferencích a vrcholem bude beze sporu „transportlogistic 2023“, který se uskuteční po čtyřech letech. METRANS bude mít tentokrát svůj vlastní stánek a již dnes vás tedy zveme k návštěvě naší expozice. (PR)

Foto: METRANS

Foto: METRANS

spinner