Překlad zboží v Hamburku poklesl, transformace na klimaticky neutrální přístav pokračuje

Překlad zboží v Hamburku poklesl, transformace na klimaticky neutrální přístav pokračuje

Mezinárodní krize formovala v roce 2022 i vývoj překladu zboží v přístavu Hamburk. Uvedli to představitelé přístavu s tím, že na hamburských terminálech bylo celkem přeloženo 119,9 milionu tun zámořského zboží. To odpovídá poklesu o 6,8 procenta oproti předchozímu roku. Nábřeží kontejnerových terminálů překročilo 8,3 milionu TEU, což odpovídá mínus 5,1 procenta oproti předchozímu roku.

Pozitivně se vyvíjel segment konvenčního kusového zboží s nárůstem o 11,2 procenta na 1,4 milionu tun. Hromadného zboží bylo zmanipulováno 36,2 milionu tun (-8,9 procenta). „Válka na Ukrajině a s ní spojené sankce proti Rusku, stejně jako celosvětové problémy v dodavatelských řetězcích v důsledku pandemie kovidu, měly v průběhu roku vliv na překlad v hamburském přístavu. K tomu se přidaly pracovní spory v přístavu na začátku druhé poloviny roku a velmi vysoká inflace v průběhu podzimu, která způsobila, že se výdajová nálada spotřebitelů dostala na samé dno,“ uvedl Axel Mattern, předseda představenstva společnosti Hafen Hamburg Marketing e.V. V případě hromadného zboží lze nižší objemy přímo i nepřímo přičíst zpřísněným sankcím vůči Rusku.

V první desítce partnerských zemí tradičně opět vedla Čína s 2,46 milionu TEU (-3,8 procenta). Na druhém místě následují USA s 605 000 TEU, což představuje pokles o 2,1 procenta. Na třetím místě zůstal Singapur s 423 000 TEU (-1,1 procenta). Seznam nejlepších partnerských zemí pro rok 2022 přináší několik překvapení. Velmi pozitivně se například vyvíjela výměna zboží s Polskem s 294 000 TEU a nárůstem o téměř 25 procent, což tuto zemi řadí na čtvrté místo. Podobně pozitivně se vyvíjely objemy překládky s Finskem (213 000 TEU, +22,3 procenta). S plusem 6,6 procenta, tedy 196 000 TEU ve výměně zboží s hamburským přístavem, nastavila pozitivní signál také Kanada, která se dostala z dvanáctého na deváté místo.

Nadále pokračoval trend zvyšování počtu naplutí kontejnerových lodí tzv. třídy Megamax s kapacitou větší než 18 000 TEU, které zavítaly v loňském roce do Hamburku celkem 234krát. To představuje nárůst o šest procent.

Doprava mezi přístavem a vnitrozemím je stabilní

Doprava do/z vnitrozemí zůstává téměř stabilní. V modálním rozdělení vnitrozemské dopravy si železnice udržela vedoucí postavení. Více než polovina všech kontejnerů (50,5 procenta) stále putovala po železnici. S 2,7 milionu TEU tak železnice zůstává nejdůležitějším druhem dopravy pro vnitrozemí. I přes pokles o 2,8 procenta dosáhla železnice v tomto segmentu druhého nejlepšího ročního výsledku ve své historii.

Zatímco v loňském roce došlo k poklesu v oblasti překladu zboží, hamburský přístav se připravuje na nové produkty a výzvy. Například snahou o vybudováním komplexního vodíkového hodnotového řetězce v celém hamburském přístavu či překladiště dovozního terminálu na zelený vodík. A přeměna v moderní energetické centrum již začala. Zároveň je Hamburk na dobré cestě stát se klimaticky neutrálním přístavem, a to například i díky výstavbě pobřežních napájecích zařízení na terminálech pro výletní lodě i kontejnery.

Vzhledem ke stále nejisté situaci na světových trzích je obtížné poskytnout prognózu pro rok 2023. „Doufáme, že se světová ekonomika znovu postaví na nohy, a to podpoří i zvýšení překladu v hamburském přístavu,“ shrnul Axel Mattern. Všechny zúčastněné strany v hamburském přístavu budou podle něj aktivně pracovat na transformaci směrem ke klimaticky neutrálnímu, efektivnímu a modernímu přístavu.

(lan)

Foto: Hafen Hamburg 

spinner