Hupac: Nedostatečná průchodnost infrastruktury zpomaluje kombinovanou dopravu

Hupac: Nedostatečná průchodnost infrastruktury zpomaluje kombinovanou dopravu

8.8. - Navzdory živé poptávce stagnoval výkon švýcarské intermodální společnosti Hupac v první polovině roku 2022 na úrovni předchozího roku s nárůstem 1 %. Negativní vliv měla zejména stavební činnost v Německu v měsících dubnu a červnu.

V prvním pololetí roku 2022 dosáhla doprava v síti společnosti Hupac objemu 575 000 silničních zásilek, což představuje oproti předchozímu roku mírný nárůst o 1 %. Po oživení v prvním čtvrtletí došlo v dubnu a v červnu k propadu dopravy. Důvodem byly uzavírky tras a kapacitní omezení způsobené intenzivní stavební činností na koridoru Rýn-Alpy. Postižen byl zejména segment transalpské dopravy přes Švýcarsko. "Na severojižním koridoru se nám nepodařilo dosáhnout stanovených růstových cílů," vysvětlil Michail Stahlhut, generální ředitel skupiny Hupac. "Naproti tomu doprava v severovýchodním a jihovýchodním koridoru se vyvíjela pozitivně. Doprava ve Španělsku zůstala za očekáváním kvůli omezeným kapacitám."

Situace v námořní dopravě zůstává napjatá. Přetížení zámořské dopravy související s pandemií vyvolává negativní kaskádové efekty v evropských námořních přístavech, v domácích terminálech a v kombinované dopravě. K tomu přistupuje špatná výkonnost německé železniční sítě. Navzdory 3% nárůstu oproti předchozímu roku se dceřiné společnosti ERS Railways zatím nepodařilo dosáhnout objemů před pandemií.

Hlavním zájmem skupiny Hupac je zajištění dostatečné kapacity železniční sítě. Při nadcházejících stavebních pracích v příštích letech je třeba se více zaměřovat na plánování úspory kapacity a na efektivní objízdné trasy. Negativní zkušenosti z posledních měsíců ukazují, že časově citlivá kombinovaná doprava potřebuje plnou kapacitu vlakových tras každý týden, a to i během stavebních opatření, aby se podařilo eliminovat nedostatečnou průchodnost infrastruktury.

"Všechny strany zapojené do dopravního řetězce musí za daných okolností výrazně zvýšit své ambice na větší kapacitu," uvedl Michail Stahlhut. Krátkodobý přechod na pouze na silnici je pro kombinovanou dopravu možný jen v omezené míře. Zejména rozsáhlé rekonstrukce koridorů plánované v německé síti od roku 2024 zůstávají rizikem pro celoevropské zásobování, pokud nebudou stavební opatření plánována v souladu s trhem a nebudou vytvořeny funkční koncepce přesměrování. Tomu lze předejít zlepšením mezinárodní koordinace stavebních míst podél celých koridorů a v některých případech modernizací objízdných tras.

(pav)

Foto: Hupac

spinner