​Výzva na podporu modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy v OPD3

​Výzva na podporu modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy v OPD3

2.2. - Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy. Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřená do 28. 4. 2023.

V této výzvě je k dispozici alokace ve výši 282 692 025 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti) a žadatel může obdržet podporu ve výši až 49 % ze způsobilých výdajů projektu.

Hlavními podporovanými aktivitami jsou například:

 • Překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice);
 • Pořízení manipulačních zařízení pro překladiště kombinované dopravy;
 • Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 10. 2. 2023. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy: https://opd3.opd.cz/stranka/vyzva-11.

  Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde: https://opd3.opd.cz/stranka/zakladni-informace.

  (lan)

  Ilustrační foto: LAN

  spinner