​UIRR požaduje regulaci cen trakční energie pro elektrickou železniční nákladní dopravu

​UIRR požaduje regulaci cen trakční energie pro elektrickou železniční nákladní dopravu

16.12. – Mezinárodní unie kombinované dopravy železnice/silnice (UIRR) požaduje účinný zásah členských států do regulace cen trakční energie pro elektrickou nákladní železniční dopravu na základě iniciativy REPowerEU (Plán na rychlé snížení závislosti na ruských fosilních palivech a rychlý pokrok v ekologické transformaci – pozn. red.) a nařízení Rady, které umožňuje jejich zásahy do trhu s elektřinou. To je nutné, aby se snížila expozice Evropy vůči dovážené ruské naftě a přispělo se k potřebě šetřit energií používanou v nákladní dopravě.

Dohoda o iniciativě REPowerEU je podle UIRR dalším úspěchem českého předsednictví v Radě EU, které 13. prosince uzavřelo dohodu s Evropským parlamentem zastoupeným europoslancem Siegfriedem Mureşanem ohledně návrhu E Evropské komise z května letošního roku.
Kombinovaná doprava bude podle UIRR v nákladní dopravě nevyhnutelná pro dosažení cílů energetické účinnosti a úspor energie, které stojí v centru pozornosti REPowerEU:
Kombinovaná doprava "od dveří ke dveřím" spotřebuje až o 70 % méně energie než její alternativa v podobě dálkové nákladní dopravy, upozorňuje UIRR.
Železniční a překládkové části kombinované dopravy silnice-železnice jsou převážně napájeny elektrickou energií získanou přímo ze sítě, což umožňuje přímé využití lokálně vyrobené energie z obnovitelných a jiných nefosilních zdrojů.
„REPowerEU stanovuje cíle, zatímco nařízení 2022/1854 nabízí soubor nástrojů. Nyní nastal čas, aby členské státy uzákonily účinnou ochranu elektrické železniční nákladní dopravy zavedením regulované ceny trakční elektřiny," upozornil prezident UIRR Ralf-Charley Schultze.
Energetická krize, která v Evropě vypukla před více než rokem, negativně ovlivňuje celý kontinent, občany i hospodářské subjekty. Evropská rada přijala v říjnu nařízení 2022/1854, soubor nástrojů pro "mimořádné zásahy k řešení vysokých cen energie". Již při přijetí nařízení požádala UIRR o to, aby nákladní elektrická železniční doprava byla označena za skupinu koncových odběratelů elektřiny hodnou ochrany prostřednictvím regulované ceny vázané na míru růstu ceny motorové nafty.
Kombinovaná doprava ušetří až 70 % energie spotřebované dálkovou nákladní dopravou v podobě nafty (ve značné míře dovážené z Ruska) a zároveň ji nahradí místně vyrobenou elektřinou. Na druhé straně pro elektrickou nákladní železniční dopravu neexistuje alternativní palivo, což činí tuto formu nákladní dopravy hodnou ochrany, hodnou regulované ceny.
Bez potřebného bezprostředního a účinného zásahu, který by smysluplně snížil cenu trakční elektřiny, bude výsledkem více dálkových nákladních vozidel, více spotřebované nafty a jisté nedosažení cílů REPowerEU v oblasti zvýšení energetické účinnosti a oddělení od používání dovážené ruské nafty.
(lan)

Foto: LAN

spinner