Právě vychází v DN č. 5

​ČD Cargo: Terminal Brno těží z výhodné polohy v srdci Evropy

​ČD Cargo: Terminal Brno těží z výhodné polohy v srdci Evropy

10.3. - Intermodalita patří mezi čtyři základní pilíře dlouhodobé strategie ČD Cargo a majetkový podíl ve dvou terminálech kombinované dopravy považujeme za jednu z našich konkurenčních výhod. I proto se podílíme na dalších podobných projektech, abychom svým zákazníkům mohli nabídnout a zajistit komplexní logistické služby. Jeden ze zmíněných terminálů se nachází v Brně.

Terminal Brno, a. s., je položen na velmi výhodném místě doslova v srdci Evropy, nedaleko křížení významných železničních a silničních komunikací. Kapacitní železniční tratě umožňují spojení ve směrech východ – západ i sever – jih s dostupností všech významných průmyslových a dopravních uzlů nejen v České republice, ale i v sousedních státech. Stejně tak napojení na dálnice D1 a D2 představuje kvalitní spojení ke všem blízkým i vzdálenějším zákazníkům, kteří nedisponují napojením na železnici a vyžadují realizaci první, respektive poslední míle silniční dopravou.

Modernizace terminálu

Podívejme se ale nejprve krátce do historie brněnského překladiště. Jeho vznik se datuje do roku 1973, kdy se jeho provozovatelem a majitelem stala společnost ČSKD-Intrans. Ta měla na starosti řízení kontejnerové dopravy v rámci celého Československa. Naplno se provoz překladiště spustil na konci roku 1976. Bohužel, společnost nedokázala dostatečně pružně reagovat na změny na dopravním trhu související s transformací politicko-ekonomických poměrů na počátku devadesátých let a provoz terminálu v Brně byl v roce 2004 ukončen. Na lepší časy se začalo blýskat až po vzniku společnosti ČD Cargo. V roce 2088 pak došlo k založení společnosti Terminal Brno s majetkovou účastí ČD Cargo. Zároveň s tím byla zahájena postupná rekonstrukce a modernizace areálu. Prioritou byla náhrada starého portálového jeřábu novými moderními kolovými jeřáby, tzv. reachstackery, a výstavba nové betonové manipulační plochy. Realizací těchto investičních záměrů se výrazně zkrátila doba překládky kontejnerů i návěsů. V dalších letech pak byla zrekonstruována administrativní budova a staré sodíkové osvětlení nahrazeno úspornými LED světlomety. Instalací kamerového systému se zvýšila bezpečnost celého areálu.

Modernizace přinesla ovoce v rychle se navyšujících počtech překládek jednotek intermodální přepravy.

Obchodní případy

V počátcích provozu převažovaly manipulace s multimodálními návěsy a terminál se postupně vyprofiloval jako důležitý hub pro jejich svoz a rozvoz. Multimodální návěsy provozované v evropské kontinentální nedoprovázené intermodální dopravě v sobě optimálně spojují výhody železniční (ekonomická a ekologická na dlouhé vzdálenosti) a silniční dopravy (optimální pro svozy a rozvozy z míst nakládky a vykládky).

V posledních letech se poměr návěsů a námořních kontejnerů téměř vyrovnal. Velký podíl na tom měly přepravy dřeva z kůrovcové kalamity na Českomoravské vrchovině. Terminál v Brně byl ideálním místem pro překládku kontejnerů ložených tímto dřevem z nákladních automobilů na železniční vozy. Samozřejmostí bylo i zajištění následné železniční dopravy do některého z přístavů. Společnost Terminal Brno se může pochlubit celou řadou dalších referenčních zakázek, z nichž můžeme ještě zmínit například manipulaci a odbavení vlaků s multimodálními návěsy LKW Walter nebo manipulaci s kontejnery a odbavení vlaků přijíždějících přes Budapešť z Turecka (DSV). Velmi zajímavá je překládka kontejnerů přijíždějících do Brna formou jednotlivých vozových zásilek. Tato služba je využívána například zákazníky Maersk nebo Rail Cargo Operator – CSKD, kteří využívají velmi zajímavý spoj ČD Cargo nazvaný „Labe – Odra“. Ten 6x týdně nabízí rychlou noční přepravu z Mělníka do Brna, Ostravy-Kunčic a zpět.

Co terminál nabízí?

Terminál je vybaven kapacitní železniční vlečkou zaústěnou do stanice Brno jih. K dispozici jsou tři koleje, z nichž dvě koleje o délce 350 metrů jsou obsluhovány reachstackery s nosností při manipulaci až 45 tun. Terminál nabízí plochu pro uložení 2500 jednotek TEU. V pracovní dny je terminál otevřen od 7 do 22 hodin, v sobotu do 12:30 hod. Otevírací dobu lze však flexibilně přizpůsobit požadavku zákazníků. Kromě překládky intermodálních přepravních jednotek nabízíme v Brně i jejich deponii, čištění nebo opravy. Doplňkovou službou je pak manipulace s paletami a dalším zbožím, například big-bagy do hmotnosti 2 tuny.

V případě zájmu o terminálové služby nebo kombinované přepravy je možné kontaktovat obchodní manažery ČD Cargo nebo přímo vedoucího terminálu (+420 725 553 100; Frantisek.Balga@terminalbrno.cz).

Michal Roh

Foto: ČD Cargo

spinner