​METRANS posiluje pozici i na Hedvábné stezce

​METRANS posiluje pozici i na Hedvábné stezce

10.3. - Společnost METRANS jako jeden z významných poskytovatelů železničních přeprav v Evropě v lednu 2022 oznámil koupi terminálu CL EUROPORT v Malaszewiczích, který se nachází na hranicích mezi Polskem a Běloruskem. Tento přechod je hlavním bodem na tzv. Hedvábné stezce pro překlad kontejnerů ze širokého rozchodu na vlaky normálního rozchodu v Evropě (část článku týkající se Hedvábné stezky vznikla ještě před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině a neodráží proto aktuální dění – poznámka redakce).

Společnost METRANS je aktivním hráčem na Hedvábné stezce již několik let a tímto krokem zvýšil svoji angažovanost na přepravách z Číny a do Číny. Terminál CL EUROPORT je začleněn do sítě METRANSu jako HUB terminál právě z toho důvodu, že disponuje 4442m kolejí šíře 1520mm a 2347m kolejí evropského rozchodu -1435mm.

„Nový terminál č. 19 přinese do sítě METRANSu k již existujícímu spojení spol. TE Bahnoperator další pravidelné linky do a z Číny, ale i ostatních zemí na východě Evropy a v Asii a stane se tak významným bodem pro další rozvoj sítě METRANS,“ řekl Martin Koubek, ředitel přeprav CIS a Hedvábné stezky.

Plánujeme investovat do dalšího rozvoje tohoto terminálu, již se chystá implementace vlastního METRANS IT systému a další investice pro efektivnější práci terminálu tak, aby v době hlavní sezony již terminál plně sloužil zákazníkům,“ dodal Martin Koubek.

I v tomto roce je plánováno navýšení objemů v rámci iniciativy Belt and Road, METRANS se tedy připravuje nejen v rámci Polského trhu, ale v celé Evropě na další výzvy a snaží se přesvědčit klienty na ekologickou dopravu po Evropě, po které všichni voláme, především kvalitou, vlastními zdroji, jako například terminály, ale i lokomotivami, vagony, personálem. I v rámci nového terminálu bude probíhat školení stávajících pracovníků tak, aby se co možná nejvíce zvýšila produktivita a efektivita stejně jako u ostatních kolegů v rámci skupiny METRANS, kde za tímto účelem vznikla tzv. METRANS Academy.

METRANS Academy

Založení METRANS Academy je dalším krokem ve zkvalitnění vzdělávání našich zaměstnanců. Pod záštitou METRANS Academy probíhá zaškolování nových kolegů z oblasti přímého servisu zákazníkům, prohlubování znalostí širokého spektra zaměstnanců formou dlouhodobého jazykového vzdělávání či jednorázových seminářů zejména z oblasti logistiky. Řadíme sem aktivity partnerské spolupráce se školami, kterým poskytujeme odbornou pomoc při výuce, možnost absolvování školní praxe, absolventům případně následnou pracovní spolupráci.

V souladu s motem „více znalostí = méně starostí“ jsme přesvědčení, že zaměstnanec znalý všech souvislostí své práce ji odvede ve větším klidu, s lepšími výsledky k vyšší spokojenosti zákazníka i své. V oblasti péče o zaměstnance, potažmo budoucí zaměstnance, máme před sebou i další výzvy, například využívání možností komunikace na sociálních sítích. Nově jsme upravili naše kariérní stránky, které najdete na https://kariera.metrans.cz. Srdečně Vás zvu k jejich návštěvě.

Dopravci skupiny METRANS

Terminály však bez propojení kvalitní železniční sítí sami o sobě zákazníky nemohou uspokojit. Terminál je nástupním bodem do železniční sítě, po které se během 24 hodin dostane zásilka z jednoho budu do druhého, například z terminálu uprostřed Evropy do přístavního terminálu k lodi. V naší železniční síti spoléháme na dopravce skupiny METRANS. Vše pod vlastní licencí, vlastními lokomotivami a vagóny, a tedy pod přímou kontrolou kvality poskytované služby. V České republice je železničním dopravcem METRANS Rail, s. r. o. V současné době je podle uskutečněných výkonů na druhém místě za ČD Cargo. Možná úzká hrda v přepravě vlaků po železnici naznačuje Martin Hořínek, jednatel METRANS Rail. „Naše vlaky využívají zejména hlavní koridorové tratě a jejich kapacita je dnes na hraně svých možností. To vidíme jak při objednávání našich vlaků do pravidelného ročního jízdního řádu, tak zejména při provozním omezení hlavních tratí během výluk a mimořádných opatření na železnici. V takových případech naše vlaky vyčkávají nebo poskakují v mezerách po osobní dopravě. Jezdit s nákladními vlaky v noci, kdy utichne osobní doprava, opravdu nejde. To bychom naše zákazníky moc neuspokojili,“ uvedl Martin Hořínek.

Podpora zájmů nákladní dopravy na železnici

Proto METRANS Rail, aktivní ve sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ, hájí a prosazuje zájmy nákladní dopravy na železnici.

Máme před sebou jasně stanovené úkoly z bílé knihy dopravy EU a ještě ambicióznější cíl tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), kde se stanovuje převedení 75 procent vnitrozemské přepravy ze silnice na železnici případně vodní cesty, a to do roku 2050. Je na to železniční síť, a to nejenom v České republice, připravená? Odborníci odpověď znají hned. Těm méně zasvěceným napoví Martin Hořínek. „Dnes rozhodně není, ale nepromarněme příležitost, jak se na další období připravit,“ upozornil Martin Hořínek.

(PR)

Foto: METRANS

spinner