Kombinovaná doprava

​METRANS posiluje pozici i na Hedvábné stezce

10.3. – Společnost METRANS jako jeden z významných poskytovatelů železničních přeprav v Evropě v lednu 2022 oznámil koupi terminálu CL EUROPORT v Malaszewiczích, který se nachází na hranicích mezi Polskem a Běloruskem. Tento přechod je hlavním bodem na tzv. Hedvábné stezce pro překlad kontejnerů ze širokého rozchodu na vlaky normálního rozchodu v Evropě (část článku týkající se Hedvábné stezky vznikla ještě před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině a neodráží proto aktuální dění – poznámka redakce).

Právě vychází v DN č. 5

​ČD Cargo: Terminal Brno těží z výhodné polohy v srdci Evropy

10.3. – Intermodalita patří mezi čtyři základní pilíře dlouhodobé strategie ČD Cargo a majetkový podíl ve dvou terminálech kombinované dopravy považujeme za jednu z našich konkurenčních výhod. I proto se podílíme na dalších podobných projektech, abychom svým zákazníkům mohli nabídnout a zajistit komplexní logistické služby. Jeden ze zmíněných terminálů se nachází v Brně.

Program podpory rozvoje překladišť kombinované dopravy v novém programovém období

9.3. - V září 2021 zahájila Česká republika notifikační proces s Evropskou komisí k prodloužení veřejné podpory pro výstavbu a modernizaci překladišť kombinované dopravy v ČR. Dne 3. března 2022 schválila Evropská komise rozhodnutí „Státní podpora SA.100031 (2021/N) – Česká republika – „Znovuzavedení režimu podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“. Komise shledala, že tato veřejná podpora je slučitelná s vnitřním trhem podle článku 93 Smlouvy o fungování Evropské unie.

​UIRR: Výluky zpomalují růst kombinované dopravy

Kombinovaná doprava dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 růstu +4,5%, který navázal na relativně silný základ před rokem. Kombinovaná doprava dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 růstu +4,5%, který navázal na relativně silný základ před rokem.

Skupina Kuehne+Nagel vyvinula nový ukazatel vytížení kontejnerových přístavů

24.1. - Skupina Kuehne+Nagel spouští v rámci platformy Seaexplorer ukazatel narušení prostředí námořní přepravy, který měří efektivitu světových kontejnerových přepravních sítí. Indikátor zobrazuje kumulativní čekací dobu na jednotku TEU v přístavech Prince Rupert, Vancouver/Seattle, Oakland, Los Angeles/Long Beach, New York, Savannah, Hongkong, Šanghaj/Ningbo a také Rotterdam/Antverpy.

​Metrans převzal provozovatele polského terminálu CL Europort

10.1. – Provozovatel terminálu CL EUROPORT patří nyní do sítě METRANS. Terminál má strategickou polohu na 2. panevropském dopravním koridoru a křižuje trasu Brest – Malaszewicze. Svou polohou se CL EUROPORT stává dalším Hub Terminálem v síti METRANS, hubem pro novou Hedvábnou stezku a možným přechodovým bodem mezi dvěma základními rozchody kolejí – 1435 mm a 1520 mm.

​Intermodální doprava přináší až 70procentní úsporu energie

Koncem listopadu se uskutečnil Evropský summit o intermodální dopravě 2021, na kterém více než 300 účastníků diskutovalo o současném stavu evropské intermodální dopravy ve třech sekcích: energetická a pracovní účinnost, dekarbonizace a standardizace a digitalizace.

Po brexitu vzrostl objem lodní přepravy aut mezi Francií a Irskem na trojnásobek

24.12. - Objem lodní přepravy nákladních aut mezi severofrancouzským přístavem Cherbourg a Irskem se za poslední rok ztrojnásobil, uvedla dnes správa přístavu. Cesta je sice o šest hodin delší než pozemní trasa přes Británii, zboží při ní ale neopustí prostor Evropské unie a cesta je tak díky menší administrativě stále přitažlivější, píše AFP.

Společnost METRANS je inovátorem v oblasti klimaticky neutrálních přeprav

Konec roku bývá obdobím předběžného bilancování. Všichni vnímáme, jak turbulentní dobou prochází námořní doprava, jak moc spolehlivé jsou jízdní řády kontejnerových lodí, k jakým zpožděním dochází. Proč zmiňujeme právě tento bod? Dle našeho názoru se právě od tohoto okruhu odvíjí mnoho následných problémů.

Právě vychází v DN24

​METRANS je inovátorem v oblasti klimaticky neutrálních přeprav

5.12. – Konec roku bývá obdobím předběžného bilancování. Všichni vnímáme, jak turbulentní dobou prochází námořní doprava, jak moc spolehlivé jsou jízdní řády kontejnerových lodí, k jakým zpožděním dochází. Proč zmiňujeme právě tento bod? Dle našeho názoru se právě od tohoto okruhu odvíjí mnoho následných problémů.

spinner