​Komentář: Dálková přeprava je ve volném pádu, nestabilita opět narůstá

​Komentář: Dálková přeprava je ve volném pádu, nestabilita opět narůstá

Světová ekonomika, která od léta vykazuje zřetelné známky postcovidového ochlazení, má zjevně stále negativnější vliv na globální obchod se zbožím se samozřejmým odrazem i na oblast dopravy zboží po moři a vzduchem. Index globální propustnosti kontejnerů v říjnu výrazně klesl, jak ve oznámily RWI – Leibnizův institut pro ekonomický výzkum a Institut pro ekonomiku a logistiku lodní dopravy (ISL).

Podle výzkumníků z RWI a ISL pokles postihuje všechny regiony světa, zvláště velký byl však v severoevropských přístavech. Index North Range Index, který poskytuje informace o ekonomickém vývoji v severní eurozóně a v Německu, v říjnu oproti předchozímu měsíci klesl ze 115,0 na 108,4 bodu. To zhruba odpovídá úrovni z dubna 2020 (108,9). Hodnota byla naposledy nižší v červnu 2020 (104,0). North Range Index shrnuje manipulaci v přístavech Le Havre, Zeebrugge, Antverpy, Rotterdam, Brémy/Bremerhaven a Hamburk. Globální index zahrnuje data z 94 mezinárodních portů, které představují přibližně 64 procent globální překládky kontejnerů. Předběžný odhad za říjen je založen na informacích z přibližně 88 procent obratu uvedeného v indexu. V souladu s tím celkový index v říjnu (na 120,8 bodu) výrazně poklesl oproti zářijové hodnotě (revidováno na 124,2 bodu). Navíc je jasně pod úrovní stejného měsíce loňského roku (123,3). Hodnota indexu byla naposledy nižší v srpnu 2020 (116,4).

Kontejnerová přeprava z Asie

Stejný původ má i neúprosný pokles sazeb za kontejnerovou přepravu z Asie způsobený kolapsem poptávky, kterému se rejdaři snaží čelit uplatněním většího množství blank sailings než kdykoliv předtím, neboť využití plavidel dosahuje nových minim. Drewry složka WCI z Asie do severní Evropy se před dvěma týdny propadla o dalších 18 procent, na 2 192 USD za 40 ft, čímž od srpna klesla o 75 procent. Sazby od Číny po severoevropské uzlové přístavy se mezitím propadly pod úroveň předělu 1500 USD za 40 ft úroveň. Mezitím se na trhu objevila e-mailová nabídka sazby ze Šanghaje do Felixstowe ve výši 1450 USD za 40 ft platná do 31. prosince.

Když jsou však sazby ve stavu volného pádu, může to být stejně zneklidňující, jako když raketově stoupají, především pro účely započítání nákladů na dopravu do rozpočtu. Pokud dovozce nyní ve svých kalkulacích zohlední velmi nízkou sazbu, bude počítat své ceny na základě těchto nákladů na dopravu, a pak se najednou trh opět otočí a dopravce bude konfrontován s nějakým tučným GRI nebo jinými příplatky. Zasílatelé se proto logicky obávají budoucí nestability v liniovém průmyslu, pokud se trh neznormalizuje na udržitelné úrovni. Nižší sazby nyní nabízené nejsou udržitelné a brzy může dojít k úplnému opaku; příliš nízké neudržitelné sazby přinutí slabší liniové rejdaře, aby z takové spirály vyskočili.

Letecká doprava

Celosvětový objem letecké nákladní dopravy také neroste, a to navzdory skutečnosti, že činnost v letecké nákladní dopravě se na konci roku tradičně zvyšuje. Vyplývá to z údajů nizozemské analytické společnosti World ACD. Objem nákladu přepraveného po celém světě v současné době stagnuje poté, co na začátku klasické hlavní sezóny na začátku listopadu oproti předchozím týdnům poklesla tonáž. Srovnání s předchozím rokem je obzvláště tíživé. Ve srovnání se stejným týdnem loňského roku se globální tonáž v kalendářních týdnech 45 a 46 snížila o 17 procent ve srovnání s odpovídajícím obdobím v roce 2021. Tento vývoj se shoduje s růstem kapacity o 3 procenta, protože osobní letecká doprava se zotavuje, což vytváří další tlak na sazby letecké přepravy.

S výjimkou regionů Asie a Tichomoří (minus 8 procent) a Střední a Jižní Ameriky (minus 11 procent) je kapacita ve všech regionech původu výrazně vyšší než ve stejném období předchozího roku: Evropa zaznamenala nárůst o 9 procent, Střední východ a jižní Asie o 7 procent a Severní Amerika o 6 procent. Dopravní region Afrika zaznamenal nárůst kapacity o 13 procent. Vývoj nákladní dopravy je ještě slabší, vezmeme-li v úvahu pouze tonáž mimo asijsko-tichomořský region - po očištění o objem zde vyprodukovaný je globální objem přepravy dokonce o 27 procent nižší než v předchozím roce. S poklesem objemu o 15 procent je vývoj nákladní dopravy v Severní Americe zhruba v souladu s celosvětovým průměrem; Evropa zaznamenala pokles o 10 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Důvod je nasnadě - maloobchodníci odmítají leteckou nákladní dopravu a vracejí se na oceánský trh, kde jsou ceny nízké, spolehlivost se zlepšila a „plovoucí sklad“ je v tuto chvíli dostupnější. Příliš mnoho zboží na skladě a příliš malá spotřebitelská poptávka zaznamenaly pokles objemů od některých maloobchodních zákazníků o 90 procent, a to zejména u těch zaměřených na módu/oděvy, uvádí evropské zdroje. Změny u kritických zásilek tažených poptávkou se přepadly do kritických hodnot. Maloobchodníci se prostě rozhodují, že nevyužijí leteckou nákladní dopravu a případně přijdou o tržby. To musí logicky vyústit v plošné odmítnutí letecké nákladní dopravy nebo v řešení s vyššími náklady. Na logistiku je vyvíjen tlak na snížení nákladů na přepravu po moři, vzduchem a často i po souši. Nedostatek informací o dalším vývoji může být nebezpečný, což zvyšuje nestabilitu v logistice. Sazby za leteckou nákladní dopravu tedy klesají – podle TAC indexu klesly uprostřed měsíce sazby z Číny do Evropy téměř o 10 procent, na úroveň zhruba o 35 procent nižší než v loňském roce. Index sice ukazuje mírné zvýšení sazeb z Číny do USA, i ty jsou však o 52 procent nižší než loni.

Petr Rožek

spinner