Dopravní politika

IRU: Měření emisí CO2 „na výfuku“ vozidla nestačí

Těžká užitková vozidla (kamiony i autobusy) produkují ročně 950 milionů tun CO2, což představuje 2,5 procenta všech globálních emisí. Vodíkový a elektrický pohon bývají často – mylně – vydávány za bezemisní systémy. Pokud se emise měří pouze „přes výfuk“ vozidla, pak lze dát zastáncům nových technologií za pravdu, jenže situace vypadá jinak, pokud vezmeme v úvahu způsoby získávání elektřiny nebo vodíku.

Komentář - Zelená dohoda, vodní cesty a drony

V následujících řádkách se věnujeme méně frekventovaným tématům jako jsou vnitrozemská plavba a doprava drony. Pokud jde o plavbu, vycházím z vystoupení dopravní komisařky EU paní Adiny Valeanové na virtuální ministerské konferenci „Vnitrozemská plavba jakožto klíč k Zelené dohodě“. Mnozí podle ní pociťují, že tato doprava patří k neuznávaným hrdinům dopravní sítě Evropské unie. Přitom není ušetřena dopadů koronavirové pandemie. Odhaduje se, že sektor postihla ztráta obratu mezi 2,2 a 4,4 miliardami EUR. Snížení dopravy osob v první části roku se pohybuje kolem 90% a dopravy zboží o 25 – 30%. Zásadní výzvou není jen samotná obnova, ale směrování k větší udržitelnosti a zvýšené digitalizaci.

Kosmický program EU a nová agentura se sídlem v Praze dostaly zelenou

28.4. - Evropský parlamentschválil vznik Kosmického programu EU a nové agentury EU pro kosmický program (EUSPA), která bude sídlit v Praze. Cílem Kosmického programu EU, o rozpočtu 14,8 mld. EUR, bude zejména výstavba a provoz družicových systémů, jejichž data a služby budou dostupná pro běžné uživatele v celé řadě odvětví, v soukromém i státním sektoru, ve vědě i pro čistě osobní využití.

Přeměnou ŘSD na státní organizaci se bude zabývat rada vlády

27.4. - Stát pokračuje v dlouhodobě připravované transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), dosud státní příspěvkové organizace, na státní organizaci po vzoru Správy železnic. Ministerstvo dopravy nyní předložilo legislativní radě vlády věcný záměr zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic. Úřad si od změny slibuje zrychlení a zefektivnění silniční výstavby. Dnes o tom informovalo ministerstvo dopravy.

​Byla vyhlášená třetí veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

18.4. – Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – Program DOPRAVA 2020+.

​ČESMAD Bohemia: Vhodná ekologická řešení v dopravě již existují

Vláda schválila před dvěma týdny Dopravní politiku do roku 2027. O vyjádření k dokumentu z pozice silničních dopravců jsme požádali Ing. Jana Medvedě, zástupce generálního tajemníka a vedoucího odboru legislativy a mezinárodních vztahů Sdružení ČESMAD Bohemia.

Evropská unie a doprava v prvním pololetí 2021

V letošním prvním pololetí předsedá Radě Evropské Unie Portugalsko. V Pracovním programu předsednictví EU Portugalci sázejí na plán realizace „férové, zelené a digitální obnovy“.

Exministr Dan Ťok se má stát členem správní rady Správy železnic

22.3. - Bývalý ministr dopravy Dan Ťok (62) zřejmě zamíří do Správy železnic. Současný ministr dopravy Karel Havlíček ho navrhne jako řádného člena správní rady. Nominaci schválil a doporučil začátkem března vládní výbor pro personální nominace a nyní ho projedná vláda. Informovalo o tom dnes ministerstvo dopravy. Ťok byl ministrem dopravy v letech 2014 až 2019.

Blíží se vyhlášení zadání 3. veřejné soutěže DOPRAVA 2020+, nabídne až 850 milionů

17.3. – Ministerstvo dopravy spolu s Technologickou agenturou České republiky informují o blížícím se vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Vyhlášení zadání této veřejné soutěže bude 14. dubna 2021.

Svaz průmyslu a dopravy: Z firem se stala největší testovací a trasovací centra

16.3. – Výrobní podniky zvládnou ve stanovené lhůtě povinně otestovat všechny určené zaměstnance. Průměrný záchyt zaměstnanců s pozitivním testem na Covid-19 v průmyslu je 0,77 procenta. Většina firem volila testování přes soukromá zdravotnická pracoviště nebo samotesty. Kupují samotesty, jejichž cena je nejčastěji dvakrát vyšší, než příspěvek státu 60 korun na test. Podniky nadále využívají homeoffice a dodržují přísná režimová opatření. Vyplývá to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR z konce minulého týdne. Svaz oceňuje práci a nasazení všech členských firem a jejich zaměstnanců. Podpoří je kampaní, která děkuje za svědomitý přístup a vyzývá k dodržování pravidel i po testu.

spinner