Železniční doprava

​Kontroly železničních mostů neukázaly kritické závady, na třech budou dílčí omezení

17.12. – Dílčí omezení provozuschopnosti na třech mostech a preventivní častější prohlídky dalších devíti vzešly z mimořádných kontrol železničních mostů z předpjatého betonu v Česku. Diagnostické a statické kontroly 63 staveb neprokázaly kritické závady, které by vyžadovaly akutní zásah nebo zásadní omezení provozu. Informovala o tom Správa železnic. Celkem je na české železnici 167 mostů s konstrukcí z předpjatého betonu, zbylé organizace prohlédla dříve. Nyní se správa zaměří na kontrolu strategických přemostění.

​Firmě JHMD provozující úzkokolejky skončila ochrana před věřiteli

7.12. – Firmě Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) skončilo mimořádné moratorium, jež v září krajský soud v Českých Budějovicích prodloužil o tři měsíce do 3. prosince. Opatření tři měsíce chránilo provozovatele úzkokolejek před věřiteli. Firma nyní na webu uvedla, že jednala s věřiteli i akcionáři, aby zajistila budoucnost, jednání chce uzavřít do konce roku.

​Evropská komise žaluje Německo pro nedostatečnou bezpečnost na železnici

6.12. – Spolková vláda Německa se musí zodpovídat Evropskému soudnímu dvoru (ESD), protože podle názoru Evropské komise neuplatňuje správně předpisy EU o bezpečnosti a interoperabilitě v železniční dopravě na regionální dopravní sítě. Vzhledem k tomu, že řízení o nesplnění povinnosti, které probíhá od července 2016, situaci nezměnilo, bude nyní podána stížnost, uvedla komise.

​ŽESNAD.CZ: Přetížením stávajících tratí hrozí Praze dopravní kolaps

4.12. – Sdružení železničních nákladních dopravců (ŽESNAD.CZ) varuje před hrozbou zatížení jediného železničního nákladního průtahu v Praze novými linkami osobní dopravy, které chce zavést současné vedení Prahy. Reálně tak hrozí, že bude problém jak se zásobováním Prahy po kolejích, tak především s tranzitem, a do hlavního města a jeho okolí tak bude proudit více nákladní dopravy po silnici.

​České dráhy zvýší i přes krizi většině provozních pracovníků mzdy o čtyři procenta

3.12. – České dráhy v příštím roce zvýší většině svých provozních pracovníků tarifní mzdy o čtyři procenta. U dalších zaměstnanců, zejména v manažerských pozicích, bude růst mezd v průměru o tři a 3,5 procenta. Počítá s tím nová kolektivní smlouva, kterou podnik dnes uzavřel s odbory. Zvýšení mezd dopravce vyjde na 400 milionů korun. Společnost zaměstnává zhruba 15 000 lidí. Průměrná mzda v podniku je podle výpočtu ČTK aktuálně kolem 39 000 korun.

​Partneři přinesli do Leo Express téměř 200 milionů korun

2.12. – Leo Express dokončil vstup strategického partnera, španělských státních drah Renfe, do společnosti. Valná hromada českého soukromého dopravce jednomyslně rozhodla o navýšení základního kapitálů. Následovalo upsání akcií a jejich splacení, po kterém Renfe získalo poloviční podíl ve společnosti. Dalších 5 % pak připadlo švédské firmě EuroMaint, která poskytuje inženýrské a servisní služby pro sektor železniční dopravy. Partneři tak do Leo Express přinesli téměř 200 milionů korun. Leo Express se s novými partnery připravujeme na rozvoj a hledá nové tratě v Česku i v zahraničí.

Právě vychází v DN24

​METRANS je inovátorem v oblasti klimaticky neutrálních přeprav

5.12. – Konec roku bývá obdobím předběžného bilancování. Všichni vnímáme, jak turbulentní dobou prochází námořní doprava, jak moc spolehlivé jsou jízdní řády kontejnerových lodí, k jakým zpožděním dochází. Proč zmiňujeme právě tento bod? Dle našeho názoru se právě od tohoto okruhu odvíjí mnoho následných problémů.

​Železniční sektor se dohodl na vizi digitálního řízení kapacity

1.12. – Hlavní evropští provozovatelé infrastruktury a železniční podniky schválili společnou vizi pro odvětví týkající se digitálního řízení kapacity. RailNetEurope, Forum Train Europe, iniciativa Rail Freight Forward, Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností, evropští manažeři železniční infrastruktury a Evropská asociace železniční nákladní dopravy zveřejnily základní kameny budoucnosti digitálního řízení kapacity (DCM).

​Allianz pro Schiene: Kombinovaná doprava má mezi menšími firmami velký potenciál

1.12. – Řada malých a středních dopravních podniků by mohla na vhodných dopravních trasách využívat kombinovanou dopravu silnice-železnice pro hlavní úsek a přesunout tak nákladní dopravu na železnici. Mnoho těchto společností toho však nevyužívá. Ukazuje to první systematický průzkum dopravních podniků v Německu na toto téma.

​CER: ERTMS je pro větší převod zboží na železnici nezbytný

Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) nabízí nezbytné podmínky pro nepřetržitou, bezpečnou, efektivní a rychlou železniční dopravu. Rychlé železniční služby, zejména vytvoření vysokorychlostní železniční sítě jako součásti transevropské dopravní sítě (TEN‑T), nabízejí atraktivní alternativu ke znečišťujícím druhům dopravy.

spinner