Vnitrozemská plavba

Výstavba vodních cest

ŘVC prosazuje koridor Dunaj – Odra – Labe jako součást TEN-T

Ředitelství vodních cest do podzimu vypracuje studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (D-O-L), který chce zahrnout mezi transevropské dopravní koridory TEN-T. Minulý týden to uvedl Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest. Ředitelství o výstavbu 300 kilometrů dlouhé vodní cesty usiluje dlouhou dobu. V současnosti chce využít podporu, kterou projektu dal prezident Miloš Zeman. „Naší prioritou v současnosti je, aby byl D-O-L co nejdříve zařazen v rámci revize do sítě TEN-T,“ uvedl Jan Skalický.

Vodní doprava

Rejdaři odmítají další diskriminaci vodní dopravy

PRAHA (26.3.) – Přeshraniční vodní nákladní doprava je dlouhodobě devastována nedobudováním infrastruktury na labské vodní cestě. Kritická situace provozovatelů vodní nákladní dopravy je způsobena nevyhovujícími plavebními podmínkami v úseku státní hranice se SRN – Střekovská zdrž. Rejdaři volají po ukončení diskriminace vodní dopravy v České republice.

Rakousko

Rakouské dunajské přístavy loni odbavily méně zboží

Tři ze čtyř rakouských dunajských přístavů loni zaznamenaly další pokles objemu překladu; Vídeň, Kremže (Krems) a Ennshafen se v loňském roce potýkaly s propadem od 2,5 do 15,0 procenta. Pouze přístav v Linci dokázal objem zboží navýšit – meziročně zhruba o pět procent. Za největší problém, který jim brání rozšiřovat aktivity, považují rejdaři nedostatečnou údržbu a výstavbu řady vodních děl na maďarském a bulharském úseku Dunaje.

Modernizace D1

Termín zahájení opravy dálnice D1 ohrožují odvolání neúspěšnýchuchazečů

PRAHA (27.2.) – Modernizace dálnice D1 se opět komplikuje. Neúspěšné stavební společnosti Eurovia a Habau CZ totiž napadly výsledky tendrů, ve kterých zvítězily sdružení společností Colas CZ a Porr a konsorcium OHL ŽS s Alpine Bau. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Labská vodní cesta

Německo potřebuje Labe jako spolehlivou vodní cestu

HAMBURK (25.1.) – Labská vodní cesta skrývá velký potenciál odlehčení pro silnice, železnici a životní prostředí. Aby v dopravním řetězci, u přepravců a spedic, mohl být zaveden a posílen význam říční nákladní lodi jako ekologického a hospodárného dopravního prostředku, budou však potřeba ještě mnohá zlepšení rámcových podmínek.

Vodní stupeň Přelouč

Ekologičtí aktivisté jsou opět proti vodní dopravě

PŘELOUČ (22.1.) – Městský úřad v Přelouči zveřejnil odvolání Dětí země a Přátel Slavíkových ostrovů proti územnímu rozhodnutí, které k projektu Plavební stupeň Přelouč II úřad vydal na konci loňského roku. Ani po deseti letech tak není v otázce splavnění Labe do Pardubic definitivně rozhodnuto.

Ředitelství vodních cest ČR

V ČR loni opět vzrostl počet nových malých plavidel

PRAHA (10.1.) – Každoročně stoupající oblibu soukromých lodí a člunů u nás potvrzují čerstvé údaje z evidence plavebního rejstříku. Za loňský rok přibylo 600 registrovaných malých plavidel, což je o 27 více než za rok 2011. „V tomto ohledu tak kopírujeme trend západních zemí, kde má vnitrozemská plavba dlouhodobě rostoucí tendenci,“ upozornil Jan Skalický, pověřený řízením Ředitelství vodních cest ČR.

Splavnění Labe

Plánovaný plavební stupeň Přelouč získal územní rozhodnutí

PŘELOUČ (18.12.) – Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) po mnoha letech snažení získalo územní rozhodnutí pro stavbu, která nejen zlepší dopravní obslužnost regionu, ale také splní ekologů přání ohledně revitalizace lidskou činností silně poznamenaného území. Konkrétně se jedná o plavební stupeň Děčín.

Podpora rejdařům

Stát podpoří rejdaře pětimilionovou dotací

PRAHA (18.10.) – Ministerstvo dopravy rozdělí mezi tuzemské provozovatele nákladní říční dopravy pět milionů Kč. O dotaci na podporu plavebního provozu mohou rejdaři žádat do 22. října. Kromě tohoto příspěvku mohou provozovatelé nákladních lodí čerpat peníze z programu ministerstva na vzdělávání posádek a z příspěvků na pořízení evropské certifikace pro převážení potravin a krmiv.

Splavnění Labe

ŘVC hledá možnost splavnění Labe bez výstavby jezu

PRAHA (25.9.) – Ředitelství vodních cest (ŘVC) začalo připravovat alternativní podobu splavnění Labe, která nepočítá se stavbou kontroverzního děčínského jezu. Jestli tato varianta bude v českých podmínkách reálná, by se ředitelství mělo dozvědět do konce listopadu, kdy budou k dispozici výsledky matematického modelování. Informoval o tom Jan Hodovský, jednatel konzultantské společnosti Well Consulting, se kterou ŘVC při prosazování jezu spolupracuje. Vypracování alternativní varianty splavnění Labe ŘVC zadalo ministerstvo životního prostředí (MŽP).

spinner