Vnitrozemská plavba

Vodní doprava

Na tající Labe se vrací lodní doprava

PRAHA 21.2. – Lodě mohou znovu plout v úseku dolního toku Labe. Dispečerka Povodí Labe informovala, že plavební provoz byl postupně obnoven, rejdaři však musí dbát zvýšené opatrnosti. Ledové kry pomalu odtávají. Kvůli výskytu ledových jevů zůstává do odvolání zastaven provoz v úseku Mělník až Přelouč, informuje Povodí Labe na svých webových stránkách. Říční doprava je již obnovena také na německé části Labe.

Vnitrozemská plavba

Rejdaři nedostanou kompenzace

Rejdaři se letos patrně budou muset obejít bez státní podpory, která jim kompenzuje ztrátu na tržbách během dní, kdy se kvůli nízké hladině Labe vnitrozemská plavba ekonomicky nevyplatí. Ministerstvo dopravy letos na tyto dotace nemá prostředky, uvedl minulý týden Martin Novák z tiskového odboru ministerstva. Ministr dopravy Pavel Dobeš přitom v polovině prosince rejdařům dotace ve výši deseti až 12 milionů Kč přislíbil.

Vnitrozemská plavba

Posuzování vlivu výstavby jezu u Děčína na ŽP pokračuje

PRAHA 1.2. – Pracovníci Ředitelství vodních cest ČR a firmy WELL Consulting – zpracovatele dokumentace EIA pro projekt výstavby plavebního stupně Děčín – předali na konci ledna Ministerstvu životního prostředí doplněný materiál. Proces posuzování vlivů záměru výstavby klíčového jezu na Labi na životní prostředí tak pokračuje. V předkládaném materiálu byly reflektovány připomínky a podněty ze strany nevládních organizací, občanů i státních institucí.

Konkurz na ČSPL

Věřitelé získali jen polovinu dluhů

Konkurz na Československou plavbu labskou (ČSPL) nakonec vynesl věřitelům 635 milionů Kč. Vyplývá to ze závěrečné zprávy o více než desetiletém konkurzu, kterou minulý týden zveřejnil Krajský soud v Ústí nad Labem. Společnost, která měla před krachem na 300 plavidel a tisíc zaměstnanců, dlužila věřitelům zhruba 1,3 miliardy Kč.

Vodní doprava

Rejdaři se zřejmě kompenzací za sucho nedočkají

PRAHA 18.1. – Tuzemští říční dopravci se letos patrně budou muset obejít bez státní podpory, která jim kompenzuje ztrátu na tržbách během dní, kdy se kvůli nízké hladině Labe říční plavba ekonomicky nevyplatí. Ministerstvo dopravy letos na tyto dotace nemá prostředky. Informoval o tom Martin Novák z tiskového odboru ministerstva dopravy.

Ing. Jan Skalický (ŘVC ČR) pro DN

Musíme vodní dopravě vrátit roli, jaká jí historicky patří

Vodní doprava na území České republiky se v posledních letech stala zejména kvůli problematické splavnosti Labe ve srovnání s ostatními druhy dopravy tak trochu popelkou. Jan Skalický, který byl na konci října pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR, to chce změnit. Připravuje razantní kroky, které by měly vrátit obor vnitozemské plavby zpět na výsluní.

Nesplavný Dunaj

Nebývalé nízká hladina Dunaje brání plavbě

Velké sucho ohrožuje říční dopravu na Dunaji. Hladina druhého největšího veletoku v Evropě klesla skoro k historickému rekordu a správa Dunaje v Bulharsku již registrovala několik úseků, kde je doprava problematická. Meteorologové přitom v nejbližší době významnější srážky nečekají, a tak hladina Dunaje podle odborníků zůstane přinejlepším na stejné úrovni.

Labská plavba

Evropští rejdaři plně podporují splavnění českého Labe

Rejdaři sdružení v Evropské unii rejdařů (EBU) podporují české kolegy při prosazování požadavku celoročního splavnění Labe. Minulý týden to na setkání v Praze prohlásil prezident EBU André Auderset. Celoročnímu splavnění Labe by podle něj mohlo výrazně pomoci nedávné zařazení největší české řeky do evropské sítě páteřních komunikací TEN-T.

Evropské vodní cesty

Labe zůstává v evropské páteřní síti

Nový seznam preferovaných evropských komunikací sítě TEN-T, který v polovině října zveřejnila Evropská komise, počítá i s preferencí labské vodní cesty. Podle tajemníka Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR Jiřího Astera to České republice usnadní přístup k evropským penězům na projekty podporující splavnění Labe a na zvyšování konkurenceschop­nosti říční dopravy.

ŘVC ČR

Ředitelství vodních cest vede Jan Skalický

Ve státní organizaci Ředitelství vodních cest ČR se během posledního roku vystřídali již tři ředitelé. Naposledy v ní odvolaného Jiřího Blažka na konci října nahradil Jan Skalický. Ministr dopravy Pavel Dobeš věří, že tato personální změna v čele ŘVC ČR je na delší dobu změnou poslední.

spinner