Vodní stupeň Přelouč

Ekologičtí aktivisté jsou opět proti vodní dopravě

Ekologičtí aktivisté jsou opět proti vodní dopravě

PŘELOUČ (22.1.) – Městský úřad v Přelouči zveřejnil odvolání Dětí země a Přátel Slavíkových ostrovů proti územnímu rozhodnutí, které k projektu Plavební stupeň Přelouč II úřad vydal na konci loňského roku. Ani po deseti letech tak není v otázce splavnění Labe do Pardubic definitivně rozhodnuto.

PŘELOUČ (22.1.) – Městský úřad v Přelouči zveřejnil odvolání Dětí země a Přátel Slavíkových ostrovů proti územnímu rozhodnutí, které k projektu Plavební stupeň Přelouč II úřad vydal na konci loňského roku. Ani po deseti letech tak není v otázce splavnění Labe do Pardubic definitivně rozhodnuto.

Ekologičtí aktivisté opět volí zdržovací taktiku v boji proti vodní dopravě. Pod záminkou ochrany Slavíkových ostrovů odevzdali na poslední chvíli městskému úřadu v Přelouči dvě nápadně podobná odvolání. Obě obsahují obdobné námitky, obě mají podobný rozsah. Obě neobsahují žádné nové skutečnosti a domáhají se dalších doplnění dokumentace projektu za peníze nás všech.

„Vrcholem všeho je zpochybňování celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA a souhlasu se zásahem do krajinného prvku s odvoláním na změnu projektu. Přitom změna projektu byla provedena právě na základě požadavku ekologů, aby byla zmenšena plocha zasažená stavbou v oblasti Slavíkových ostrovů,“ říká Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR.

Podle jeho slov jde opět o jasný příklad zneužití myšlenky ochrany přírody. „Pod záminkou záchrany uměle vybudovaného území, na nějž se samovolně rozšířilo několik chráněných druhů živočichů a rostlin, brání pár jedinců vybudování vodního díla, které odlehčí přetíženým silnicím a umožní využití vodní dopravy,“ pokračuje.

Jez v Přelouči by podle zástupců ŘVC ČR měl vést jak ke zlepšení stavu životního prostředí, tak i k vzniku nových pracovních míst a rozvoji regionu. Toho jsou si vědomí i zástupci Pardubického kraje, kteří po vybudování tři kilometry dlouhého kanálu s plavební komorou volají stále hlasitěji. V plánu je totiž i realizace nákladního přístavu, který umožní ekologicky i ekonomicky výhodnou dopravu zboží a surovin pro významné průmyslové oblasti Pardubicka a Ostravska.

spinner