Splavnění Labe

Plánovaný plavební stupeň Přelouč získal územní rozhodnutí

Plánovaný plavební stupeň Přelouč získal územní rozhodnutí

PŘELOUČ (18.12.) – Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) po mnoha letech snažení získalo územní rozhodnutí pro stavbu, která nejen zlepší dopravní obslužnost regionu, ale také splní ekologů přání ohledně revitalizace lidskou činností silně poznamenaného území. Konkrétně se jedná o plavební stupeň Děčín.

Jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, bude ŘVC ČR pokračovat v získávání stavebních povolení a plnění dalších nezbytných podmínek pro zahájení stavby, tak aby tyto práce započaly v co nejbližším možném termínu a s ohledem na ochranu místní fauny a flóry. „„Stupeň Přelouč II je nezbytná stavba, která zajistí plnohodnotné využívání vodní cesty na středním Labi. Touto stavbou dlouhou 3,15 kilometru dojde k prodloužení stávající vodní cesty o 33 kilometrů až do Kunětic za Pardubicemi,“ říká Jan Skalický, který je pověřený řízením ŘVC ČR.

Samotný projekt neřeší podle jeho slov jenom čistě vodní dopravu, ale její součástí je velké množství ekologických a dopravních opatření. „Jednou akcí vyřešíme jak dopravně problematický příjezd od dálnice D11, tak přispějeme i k navrácení oblasti do přírodního stavu. Po dokončení celého projektu Stupně Přelouč II se v dohledné době několika let celá stavba organicky začlení do původní krajiny,“ říká Jan Skalický.

K hlavním dopravním stavbám tohoto projektu mimo vodní dopravu patří zejména dva nové mosty, které vyřeší extrémně nevyhovující stávající přemostění Labe historickým mostem, který je Národní technickou památkou. Je tudíž nemožné tento most stavebně upravit, aby vyhovoval současným požadavkům. Most je v nevyhovujícím stavu jak šířkově tak i nosností a jeho stav je čím dál horší. Je tak jen otázkou času, kdy se zde omezí hmotnost zatížení natolik, že bude nevyhovující pro nákladní dopravu. Po výstavbě dálnice D11 se stal hlavní přístupovou komunikací do města od dálnice.

spinner