Vnitrozemská plavba

Kanál Dunaj – Odra – Labe

Přístup k mořím po vodě posílí export

Z Moravskoslezského kraje se ročně vyváží okolo 15 milionů tun zboží. Dalších zhruba 13 milionů tun naopak míří ze světa do regionu. Pohyb celkem 28 milionů tun nejrůznějších strojů, zařízení, materiálu i spotřebního zboží se odehrává převážně na silnicích a v rámci železničních cest. Kraj má přitom jedinečnou šanci připojit se na transevropské „vodní dálnice“.

Lubomír Fojtů (ŘVC ČR) pro DN

Základní prioritou ŘVC musí být napojení Labe na evropskou síť vodních cest

PRAHA (9.10.) – Na počátku října jmenoval ministr dopravy Zdeněk Žák Lubomíra Fojtů novým ředitelem Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR). Odborník, který celý svůj profesní život zasvětil vodní dopravě, nyní přichází na horké křeslo šéfa státní investiční organizace. Zeptali jsme se ho tedy nejen na to, s jakými plány nastupuje do nové funkce.

Splavnění Labe

Německý parlament chce výrazně zlepšit splavnost Labe

Labe splavné minimálně 320 dní v roce při dosažení plavební hloubky 160 centimetrů a výrazné zvýšení podílu přepravy zboží mezi Českou republikou a německým přístavem Hamburk po Labi – takové jsou cíle rezoluce, kterou na počátku září přijal německý Spolkový sněm. O jejím obsahu přijela do Prahy informovat zástupce českého senátu, rejdařů, provozovatelů přístavů a další odborníky německá delegace v čele s Jürgenem Klimkem.

Kanál Dunaj-Odra-Labe

Posílit český export pomůže zajištění přístupu po vodě k mořím

OSTRAVA (25.9.) – Z Moravskoslezského kraje se ročně vyváží okolo 15 milionů tun zboží. Dalších zhruba 13 milionů tun naopak míří ze světa do regionu. Pohyb celkem 28 milionů tun nejrůznějších strojů, zařízení, materiálu i spotřebního zboží se odehrává převážně na silnicích a v rámci železničních cest. Kraj má přitom jedinečnou šanci připojit se na transevropské „vodní dálnice“.

Ing. Jan Skalický (ŘVC ČR) pro DN

„Vodní koridor D-O-L by pomohl regulovat dopady klimatických změn“

V nedávné době postihly Českou republiku rozsáhlé povodně následované obdobím sucha a podle názoru odborníků bude takových extrémů v příštích letech přibývat. Na to, jaký mají tyto změny vliv na vodní dopravu na Labi a Vltavě, a také na plány dalšího rozvoje vodních cest jsme se zeptali Ing. Jana Skalického, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR).

Fond dopravy pozastavil platby Ředitelství vodních cest ČR

Fond dopravy pozastavil platby Ředitelství vodních cest ČR

PRAHA (17.9.) – Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) zastavil platby Ředitelství vodních cest (ŘVC). Důvodem byly pochybení při zveřejňování smluv a s tím spojené podezření na porušování zákona o veřejných zakázkách. Stop stav bude trvat až do doby, než ŘVC prokáže, že postupovalo podle zákona.

Splavnění Labe

Nová vláda se bude muset zabývat splavněním Labe

PRAHA (10.9.) – Nová česko-německá smlouva upravující rozvoj vodní dopravy na Labi by se měla dostat nové vládě na stůl hned po jejím zvolení. Na setkání s novináři to po jednání se zástupci německého spolkového sněmu řekl předseda senátního podvýboru pro dopravu Petr Bratský. Smlouva, která by měla navázat na dokument z první republiky, má kromě zlepšení průchodnosti řeky pro nákladní lodě upravit i možnosti budování protipovodňových ochranných prvků a nastavit budoucí podobu využívání českého území v hamburském přístavu.

Lodní doprava v Praze

Nové zdymadlo pomůže lodnímu provozu v centru Prahy

PRAHA (29.8.) – U Dětského ostrova na Praze 5 by mělo vzniknout nové zdymadlo. Důvodem je přetíženost současné smíchovské plavební komory, kde lodě na proplutí čekají i několik hodin. Záměr již schválili radní Prahy 5 a komora je již také v územním plánu hlavního města. Stavět by se podle odhadu Ředitelství vodních cest (ŘVC) mohlo v roce 2015.

Ing. Lubomír Fojtů (EBU) pro DN

„Přizpůsobit lodě současnému stavu Labe už není možné“

Vodní doprava momentálně nemá na růžích ustláno nikde v Evropě, ještě horší je situace v České republice, kde lze stav zejména nákladní dopravy označit pomalu za klinickou smrt. Jistou nadějí pro lepší budoucnost představuje zařazení Labe do evropské sítě prioritních komunikací TEN-T. O tom, jaké bude mít toto rozhodnutí Evropské unie význam pro další osud labské plavby, a nejen o tom jsme hovořili s prezidentem Evropského svazu rejdařů (EBU) a zároveň provozním ředitelem ČSPL, a. s., Lubomírem Fojtů.

Kanál Dunaj-Odra-Labe

Projekt vodního koridoru D-O-L podporuje i Polsko

Letitý záměr na vybudování propojení tří řek – Dunaje, Odry a Labe, k jehož významným zastáncům patří i nový prezident Miloš Zeman, získává další příznivce. Návštěva Miloše Zemana v Polsku, přinesla na konci května významný obrat ve vnímání záměru na vybudování vodního koridoru D-O-L. Po Rakousku vyjádřilo podporu projektu i Polsko.

spinner