Vnitrozemská plavba

Jak to vidí: Miloslav Černý

Rejdaři potřebují splavné Labe a odstranění překážky v Přelouči

Čeští rejdaři potřebují zlepšit splavnost „dolního Labe“ v regulovaném úseku od státní hranice až do Ústí nad Labem, a zároveň odstranit skandální překážku rozpojující v Přelouči dva úseky splavné labsko-vltavské vodní cesty. Ta je až do Pardubic zařazena v síti TEN-T, transevropsky významných dopravních cest. Plavební stupeň Přelouč II. má dávno EIA, je připraven a v podstatě rozinvestován.

Kontrola NKÚ

Modernizace vodních cest se podle NKÚ prodražuje

PRAHA (3.11.) – Modernizace vodních cest se podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) prodražuje, ale podíl vodní dopravy na nákladní přepravě zůstává zanedbatelný. V posledních pěti letech činil 0,43 procenta. Počet překladišť napojených na vodní cesty se navíc nezměnil. Úřad to zjistil při kontrole tří finančně nejvýznamnějších projektů na labské a vltavské vodní cestě.

Modernizace plavidel

V rámci 5. kola výzvy pro modernizaci plavidel je k dispozici 30 milionů korun

PRAHA (7.10.) – Odbor plavby Ministerstva dopravy vyhlásil ve spolupráci s odborem fondů EU dne 15. září 2014 tak zvané 5. kolo výzvy pro předkládání projektů v rámci modernizace plavidel. Stalo se tak na základě programové dokumentace Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, ev. č. 127 550 (dále jen modernizace plavidel) a do 31. října 2014 mohou provozovatelé a vlastníci vnitrozemských nákladních plavidel evidovaných v Plavebním rejstříku České republiky (bez ohledu na státní příslušnost vlastníka/pro­vozovatele) předkládat Ministerstvu dopravy projektové žádosti.

Pomoc vodní dopravě

Rejdaři se možná konečně dočkají pomoci státu za škody z povodně

PRAHA (2.10.) – Více než rok a čtvrt po loňských ničivých povodních, které rejdařům a provozovatelům přístavů způsobily škody ve výši přibližně 400 milionů korun, se postiženým firmám přiblížila státní pomoc. Ministerstvo dopravy chystá dotační program, který by jim mohl poskytnout pomoc ve výši až 250 milionů korun. Informovali o tom představitelé Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR.

Labská vodní cesta

Začala modernizace dvou zdymadel na Labi

BRANDÝS NAD LABEM (25.9.) – Tento týden oficiálně začaly stavební práce na náročné modernizaci plavebních komor Brandýs nad Labem a Velký Osek. Jedná se o poslední plavební komory na splavném Labi, které po více než 60 letech provozu neprošly komplexní rekonstrukcí a ohrožují tak bezpečný provoz. Poprvé je zde v tak velkém rozsahu použita speciální technologie řezání stěn diamantovým lanem a tryskové injektáže pískového podloží. Investorem stavby je Ředitelství vodních cest.

Podpora modernizace plavidel

Na modernizaci říčních plavidel půjde z OPD až 30 milionů korun

PRAHA (20.9.) – Ministerstvo dopravy zveřejnilo další výzvu k předkládání žádostí o podporu pro modernizace říčních pravidel. V Operačním programu Doprava (OPD) jsou pro žadatele v rámci této výzvy k dispozici prostředky v celkové výši 30 milionů korun. Projektové žádosti je možné předkládat do konce října 2014. Cílem podpory je zmírnit negativní vlivy dopravy na životní prostředí, podpořit ekologicky šetrnou vnitrozemskou vodní nákladní dopravu a zvýšit její bezpečnost.

Labská plavba

Nedostatek vody v Labi komplikuje život nejen rejdařům

ÚSTÍ NAD LABEM (27.8.) – Hladina Labe je letos hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nedostatek vody způsobuje problémy hlavně provozovatelům nákladní dopravy, jejichž lodě buď stojí, nebo plují nevytížené. Například v současné době se hladina Labe v Ústí nad Labem pohybuje těsně nad hranicí 150 centimetrů, průměrná výška hladiny v srpnu přitom je 205 centimetrů.

Přístaviště na Labi

Plavbu po Labi oživila dvě nová přístaviště

PRAHA (8.8.) – Libotenice a Nučnice na Litoměřicku, které leží na Labi, se tento týden dočkaly nových veřejných přístavišť. Při plavbě mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi tak mají turisté možnost bezpečně přistát a navštívit okolní obce. Investorem a provozovatelem je Ředitelství vodních cest. V obou obcích byla vybudována samostatná přístaviště pro osobní lodě a pro malá rekreační plavidla.

Přeprava zboží po Labi

Stát by měl splavnit Labe a zmírnit podmínky dotací

Labská lodní doprava se pomalu, ale jistě blíží stavu klinické smrti. To asi není žádná novinka na pozadí stavu z těchto dnů, kdy lodě na řeku nemohou z důvodu rekordně nízkého stavu vody. A vyhlídky na příští týdny či měsíce nejsou zrovna růžové. Jedinou možností záchrany labské plavby je postavit jez v Děčíně. Společně s řadou dalších odborníků to tvrdí i majitel spediční a rejdařské firmy EUREX Alexander Dudek.

ŘVC

ŘVC letos na zakázkách rozdělí 140 milionů Kč

PRAHA (19.6.) – Po roční pauze začalo Ředitelství vodních cest (ŘVC) opět uzavírat stavební zakázky. Za modernizaci dvou plavebních komor ve Velkém Oseku a Brandýse nad Labem zaplatí téměř 140 milionů korun. Vítězi zakázek jsou stavební společnosti SMP CZ a Labská strojní a stavební společnost. Potvrdil to mluvčí státní investorské organizace Jan Bukovský.

spinner