Vnitrozemská plavba

Vnitrozemská plavba

Přesunu přeprav zboží na vodu stále brání řada překážek

Snahy přesunout nákladní dopravu v Evropě ze silnic na vnitrozemské vodní cesty vedly za posledních 15 let jen k malému pokroku. Podle auditorů EU nebyly projekty spolufinancované EU v rámci strategie pro větší využití vnitrozemských vodních cest realizovány účinným způsobem. Vnitrozemská vodní doprava si jako alternativa k silniční dopravě nepolepšila a nedošlo ani ke zlepšení splavnosti. Říká to nejnovější zpráva Evropského účetního dvora (EÚD), která se týkala i investic do splavnosti vodních toků včetně těch českých.

Splavnění Odry

Příhraniční regiony žádají splavnění Odry do Ostravy

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje společně s polským Sdružením pro rozvoj vnitrozemské plavby a vodních cest – Radou Kapitánů – bude usilovat o splavnění řeky Odry k českým hranicím až po Ostravu-Mošnov. Shodli se na tom účastníci konference Oderské fórum – Forum Odrzańskie, která se konala na konci května v polských Chalupkách.

Společná rubrika Dopravních novin a Svazu spedice a logistiky ČR

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů 2

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA – Brusel

EVROPSKÁ ZLATÁ MEDAILE V LOGISTICE A PROJEKT ROKU 2015

ELA je udělila společnostem Nestlé a PepsiCo za vytvoření horizontální spolupráce v distribuci čerstvých a chlazených potravin. Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat speciální aspekt spolupráce v dodavatelském řetězci mezi společnostmi, jež jsou v zásadě velkými konkurenty.

Transformace ŘVC ČR

Ministerstvo dopravy chce změnit ŘVC ČR na státní podnik

PRAHA (3.7.) – Ministerstvo dopravy zvažuje transformaci organizace Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) na státní podnik. Informoval o tom Tomáš Čoček, náměstek ministra pro oblast financí. Rozpočtová organizace, která slouží jako investor do výstavby vodních děl a přístavišť tak má ze všech organizací v resortu k transformaci nejblíže. V minulosti se s přeměnou na státní podnik přitom hovořilo především se silniční obdobou ŘVC – Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

Český přístav v Hamburku

Česko začalo obnovovat svůj přístav v Hamburku

PRAHA (19.6.) – Stát začal s rekonstrukcí přístavu v Hamburku. Do oplocení Sálského a Vltavského přístavu investuje zhruba sedm milionů korun. Zároveň s tím má ve Vltavském přístavu vzniknout nová manipulační plocha pro překládání zboží. Podle mluvčího Ředitelství vodních cest (ŘVC) Jana Bukovského jde o první fázi stavebních prací na českém území v Hamburku, kterou budou následovat masivnější akce. Od začátku roku stát v Hamburku rovněž nechal strhnout několik budov v havarijním stavu.

Setkání ministrů dopravy

Jez v Děčíně může dostat povolení až v roce 2019

DRÁŽĎANY (14.6.) – Chystaný plavební stupeň u Děčína, který má pomoci zajistit celoroční splavnost Labe v České republice, může dostat stavební povolení nejdříve v roce 2019. Po jednání se saským protějškem Martinem Duligem v Drážďanech to uvedl český ministr dopravy Dan Ťok. Právě splavnost Labe byla jedním z hlavních témat návštěvy Ťoka a premiéra Bohuslava Sobotky v německé spolkové zemi Sasko, která sousedí s Českem.

Splavnost Labe

Dlouhodobé sucho komplikuje v Německu dopravu na Labi

BERLÍN/ÚSTÍ NAD LABEM (10.6.) – Dlouhodobé sucho komplikuje v Německu lodní dopravu na Labi. V řece je tak málo vody, že mnoho nákladních lodí nemůže vůbec vyplout, některé se vydávají na cestu jen s částí nákladu. Podle správy vodních cest klesla hladina Labe na nejnižší úroveň za posledních sedm let. Abnormálně nízké průtoky byly také v Ústí nad Labem, kde však hladina řeky po víkendových deštích o několik desítek centimetrů stoupla.

Děčín

Posouzení jezu začne na přelomu května a června

Posouzení dopadu výstavby děčínského jezu na životní prostředí (EIA) začne na přelomu května a června. Posuzování dokumentace, do kterého by ministerstvo životního prostředí (MŽP) chtělo zapojit zainteresované partnery z Německa, může trvat celý rok. V půlce května to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Přístav Kolín

České přístavy chtějí rozšířit nákladní přístav v Kolíně

KOLÍN (5.6.) – Společnost České přístavy, a.s. chce v Kolíně rozšířit nákladní přístav. Investice za přibližně 150 až 200 milionů korun má hlavně umožnit překládání nákladů z lodí na železniční a silniční dopravu nebo náklad smontovávat, případně skladovat v depu. Firma už má vypracovanou projektovou dokumentaci a snaží se získat stavebního povolení. Potvrdil to předseda představenstva firmy Miloslav Černý. Práce by měly začít příští rok a trvat budou přibližně rok až pět let podle poptávky obchodních partnerů.

Nový přístav

V Hluboké nad Vltavou se otevřel nový přístav pro rekreační plavbu

PRAHA (1.6.) – Na konci května se slavnostně otevřel nový přístav pro rekreační plavbu v Hluboké nad Vltavou. V minulých dvou letech v bočním rameni řeky vyrostla nejen přístavní mola, ale také ojedinělá zdvižná lávka přes vjezd do přístavu. Investorem stavby bylo Ředitelství vodních cest ČR.

spinner