Splavnění Labe

Zahájení procesu EIA u děčínského přístavu odsouvají problémy s překladem

Zahájení procesu EIA u děčínského přístavu odsouvají problémy
s překladem

PRAHA (13.7.) – Příprava jezu v Děčíně se opět komplikuje. Kvůli zdlouhavému překladu materiálu do němčiny se zahájení procesu posuzování vlivu této stavby na životní prostředí (proces EIA) posune až na konec srpna. Ministerstva dopravy a životního rozvoje přitom počítala s termínem v květnu, následně se ještě několikrát posouval.

Samotná stavba, kterou tuzemští lodní dopravci považují za nejdůležitější vodní dílo pro splavnění Labe za poslední léta, může být podle optimistického scénáře dokončena nejdříve v roce 2021. Potvrdil to Jan Bukovský, mluvčí Ředitelství vodních cest (ŘVC), které je investorem stavby. Termín výstavby mezi léty 2019 až 2021 nicméně předpokládá hladký průběh všech povolovacích řízení, dodal Bukovský. Samotný proces EIA, který je nezbytnou podmínkou v pokračování územního a stavebního řízení, potrvá pravděpodobně déle než rok. Lhůtu komplikuje i fakt, že bude nutné přeložit a zapracovat do materiálu připomínky německé strany, což je časově náročné, dodal mluvčí.

Materiál k posouzení vlivů dopadu stavby na životní prostředí předkládá Ředitelství vodních cest už potřetí a jde o dokument obsahující včetně příloh více než tisíc stran. Naposledy ministerstvo životního prostředí nařídilo v polovině roku 2012 do studie doplnit variantu zvýšení hloubky v řece bez potřeby stavět jez. To ŘVC ale považuje za neuskutečnitelné. Podle ministerstva dopravy je dostavba děčínského jezu podmínkou pro další stavební investice v tuzemské říční síti, která je kvůli nedostatečné hloubce v Labi po velkou část roku odstřižená od mezistátní nákladní říční dopravy.

Výstavbu plavebního stupně v Děčíně považuje ministerstvo dopravy dlouhodobě za prioritu. Samotná příprava stavby trvá už dvacet let. Úřad si od toho slibuje zachování tuzemské lodní dopravy. Vodní cesta je nedobudovaná a současný stav, kdy je Labe po 175 dnů v roce nesplavné, prý na této řece neumožňuje efektivně podnikat. Proti výstavbě děčínského jezu protestují české i německé ekologické organizace.

Podle nich nemůže jediný plavební stupeň zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, během kterých není možné po řece plout. Problémy navíc nejsou jen na české, ale i na německé straně a objem lodní nákladní dopravy neustále klesá. Zároveň nedávno ekologové upozornili na rozsudek evropského soudního dvora, který se týká nutnosti nezhoršit stavbou životní prostředí.

(čtk)

spinner