Český přístav v Hamburku

Ťok: ČR je připravena v případě potřeby vyměnit své území v Hamburku

Ťok: ČR je připravena v případě potřeby vyměnit své území
v Hamburku

HAMBURK (27.9.) – Česká republika je připravena vyměnit dvě svá přístavní území v Hamburku za jinou lokalitu. „Zástupci německého města přitom nabízejí místo, které je výhodnější než to současné,“ prohlásil řekl ministr dopravy Dan Ťok, který v Hamburku jednal o budoucnosti přístavů. Hamburk plánuje v místě, kde jsou nyní české přístavy, výstavbu pro olympijské hry.

Česká republika má v Hamburku tři přístavní území: Sálský a Vltavský přístav, které k sobě přiléhají a byly propůjčeny Československu k užívání na základě Versailleské smlouvy, a samostatný Peutský přístav, který v roce 1929 Československo zakoupilo. Výstavba, kterou Hamburk plánuje v souvislosti s kandidaturou na pořádání olympiády v roce 2024, by omezila přístup k Vltavskému přístavu. Ten by mělo překlenout několik nových mostů.

„Deklarovali jsme zástupcům Hamburku, že bychom jako Česká republika v Hamburku rádi zůstali. Pokud Hamburk potřebuje naše přístavní území pro účely svého rozvoje, jsme ochotni ho vyměnit," řekl ministr. Výměna by se podle něj týkala Vltavského a Sálského přístavu. „Zástupci Hamburku tuto naši ochotu přivítali a nabídli nám náhradní území, které je podle mě výhodnější než to současné. To znamená, že je možnost řešení s benefity pro obě strany," řekl Ťok.

Ten v doprovodu hamburských představitelů navštívil Vltavský přístav i nově nabízené území. „Dostali bychom území, které leží víc východním směrem a podle mě je lepší, protože nabízí větší perspektivy rozvoje," řekl ministr po prohlídce obou lokalit. Detaily výměny je podle ministra ještě třeba dohodnout, dnes přijel do Hamburku jednat o první nabídce německého města. Nechtěl spekulovat o tom, jaké investice by si vyžádala úprava území, které Hamburk Česku výměnou za Sálský a Vltavský přístav nabízí.

Ťok zdůraznil, že Česko má zájem využívat své přístavy v Hamburku dlouhodobě, určitě i po roce 2028, kdy vyprší platnost Versailleské smlouvy. „Jestliže myslíme vážně, že chceme splavnit Labe, potřebujeme mít na tom výstupu, tedy v Hamburku, dostatečné zázemí pro české loďaře," řekl. „Česká vláda a ministerstvo dopravy chce definitivně udržet splavnost Labe jako důležité vodní cesty pro českou ekonomiku. My děláme kroky na naší straně a jednáme s Německem o tom, aby i oni udržovali Labe splavné na 150 centimetrech," řekl Ťok. „Tady v Hamburku jsme našli dobrého spojence, protože město Hamburk, na rozdíl od některých jiných částí Německa, má zájem na tom, aby se Labe používalo jako vodní cesta, aby z toho i pro Hamburk byl větší byznys,“ dodal.

Sálský a Vltavský přístav byly v roce 1929 na základě Versailleské smlouvy propůjčeny Československu na 99 let, tedy do roku 2028. Hamburk zůstává nejbližším námořním přístavem dostupným z ČR po vodní cestě. Zároveň je i cílem většiny zboží, které z ČR putuje na moře. V případě kontejnerové dopravy jde přes Hamburk zhruba 70 procent všech přeprav navazujících na námořní dopravu. „Hamburk dnes již nemá stejné využití jako za první republiky, ale pořád jde o velmi důležitý bod pro české dopravce. Chceme, aby jim české přístavní území sloužilo jako zázemí pro obchodní jednání, krátkodobé skladování a ideálně nabídlo i přímý překlad na námořní lodě,“ uzavřel Ťok.

(tj/čtk)

spinner