Labská vodní cesta

Labskou vodní cestou z Chvaletic proplul obří tanker

Labskou vodní cestou z Chvaletic proplul obří tanker

PRAHA (11.5.) – V minulých dnech využila labskou plavební cestu z Chvaletic směrem k česko-německé hranici u Děčína jedna z největších říčních lodí, která kdy u nás byla postavena. Jednalo se o říční tanker, jehož střední část byla spuštěna na vodu v loděnici Lhotka u Lovosic, odkud ji tlačný remorkér dopravil do Chvaletické loděnice k dokončení. Odtud osmdesát metrů dlouhý tanker zamířil do Magdeburku, aby plavbou po německých kanálech ulehčil německé silniční dopravě.

„Z Chvaletic do Mělníka to bylo pro takto velkou loď náročné, díky výšce mostů a velikosti plavebních komor. Jednalo se vlastně o premiéru tankeru na Středním Labi,“ komentoval tuto událost Ing. Ivan Troutnar, ředitel lovosických loděnic. Po vyplutí z Chvaletic čekala loď jednodenní cesta po labské vodní cestě na ústecká zdymadla a pak dále po regulovaném úseku Labe až do domovského přístavu.

Investicí Ředitelství vodních cest ČR byly v minulých letech zvednuty nejnižší mosty na Středním Labi na podjezdnou výšku pro lodě 5,25 metru, čímž byla umožněna plavba velkým nákladním lodím jako je právě tanker CHRISTOPH (ale i osobním lodím) po středolabské vodní cestě až do loděnice Chvaletice. V tomto ohledu je nejvíce zmiňován železniční most v Kolíně, který byl největší překážkou pro plavbu vyšších lodí.

Plavba tankeru CHRISTOPH byla zároveň ukázkou, jaké možnosti by nabídla labská vodní cesta po dokončení splavnění Labe do Pardubic, kde se nachází rozsáhlý chemický průmysl. Lze jen doufat, že podobných podívaných bude více a ne jen pro zahraniční rejdařství, ale hlavně pro ty české, jelikož i naše silniční doprava by potřebovala ulehčit a ne jen polykat peníze na rekonstrukce poničených přetěžovaných mostů a komunikací, neboť jedna loď nahradí 100 kamionů.

(mn)

spinner