Výstavba jezu v Děčíně

Na přelomu května a června se začne projednávat EIA na jez v Děčíně

Na přelomu května a června se začne projednávat EIA na jez v Děčíně

PRAHA (16.5.) – Posouzení dopadu výstavby děčínského jezu na životní prostředí (EIA) začne na přelomu května a června. Posuzování dokumentace, do kterého by ministerstvo životního prostředí (MŽP) chtělo zapojit zainteresované partnery z Německa, může trvat celý rok. Oznámil to ministr životního prostředí Richard Brabec.

Odborníka pro vypracování posudku EIA v přípravě děčínského jezu chce ministerstvo hledat v cizině. Podle Brabce nejsou v Česku s takto velkými infrastrukturními stavbami na vodních tocích zkušenosti. Ministr dodal, že by bylo dobré získat experta například z Německa, kde takováto díla vznikají.

Kladné stanovisko ministerstva životního prostředí pro stavbu děčínského plavebního stupně se Ředitelství vodních cest (ŘVC) snaží získat už potřetí. Naposledy mu v polovině roku 2012 ministerstvo životního prostředí nařídilo do studie dodat variantu zvýšení hloubky v řece bez potřeby stavět jez. To ŘVC ale považuje za neuskutečnitelné. Podle ministerstva dopravy je dostavba děčínském jezu podmínkou pro další stavební investice v tuzemské říční síti, která je kvůli nedostatečné hloubce v Labi odstřižená od mezistátní nákladní říční dopravy.

Samotná příprava stavby trvá už 20 let. Podle Jany Vitnerové ze sdružení Arnika příprava výstavby spolykala 800 milionů korun. Tyto peníze byly podle ní investovány špatně, protože vypracovaná dokumentace odporovala tuzemským zákonům. Ministerstva dopravy a životního prostředí se nyní snaží předejít situaci, kdy by dokumentace k děčínskému jezu musela být potřetí poslána k dopracování. Od začátku roku zasedá komise složená ze zástupců obou resortů, ti mají za úkol názory obou stran sjednotit ještě před tím, než ŘVC dokumentaci k posouzení vlivů stavby na životní prostředí předloží.

Výstavbu plavebního stupně v Děčíně považuje ministerstvo dopravy dlouhodobě za prioritu. Úřad si od toho slibuje zachování tuzemské lodní dopravy. Vodní cesta je nedobudovaná a současný stav, kdy je Labe po 175 dnů v roce nesplavné, prý na této řece neumožňuje efektivně podnikat. Proti výstavbě děčínského jezu protestují české i německé ekologické organizace a v minulosti i vláda spolkové země Sasko.

(čtk)

spinner