Výstavba vodních cest

ŘVC prosazuje koridor Dunaj – Odra – Labe jako součást TEN-T

ŘVC prosazuje koridor Dunaj – Odra – Labe jako součást TEN-T

Ředitelství vodních cest do podzimu vypracuje studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (D-O-L), který chce zahrnout mezi transevropské dopravní koridory TEN-T. Minulý týden to uvedl Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest. Ředitelství o výstavbu 300 kilometrů dlouhé vodní cesty usiluje dlouhou dobu. V současnosti chce využít podporu, kterou projektu dal prezident Miloš Zeman. „Naší prioritou v současnosti je, aby byl D-O-L co nejdříve zařazen v rámci revize do sítě TEN-T,“ uvedl Jan Skalický.

Podle ŘVC by nemělo být překážkou, že vodní cesta nebude dokončena do roku 2030. Do TEN-T je například zařazen i projekt Rho^na-Rýn/Mosela ve Francii, kde není stanovená ani finální trasa, poznamenal Jan Skalický. Součástí D-O-L je i vybudování kanálu u Přelouče a plavebního stupně v Děčíně. Pro Přelouč již byl vybrán dodavatel a mělo by začít stavět v příštím roce. S výstavbou jezu v Děčíně se počítá v letech 2015 až 2019.

Chybějící článek evropského spojení

Kanál je podle Jana Skalického chybějícím článkem propojení evropských vodních cest a měl by pomoci vyřešit chybějící stabilní propojení České republiky s mořem. Vedle nákladní i osobní dopravy má zajišťovat i vodohospodářskou a protipovodňovou funkci. Zájem o využití kanálu mají mimo jiné i severomoravské podniky, jako jsou Vítkovice Steel, Arcelor Mittal nebo Třinecké železárny, které v současnosti k vodní dopravě nemají přístup.

Ředitelství vodních cest se kvůli tomu zapojilo do projektu INWAPO, který by měl posílit vodní dopravu a podpořit její konkurence-schopnost vůči silniční dopravě. Podle evropské Bílé knihy by do roku 2030 mělo vést nejméně 30 procent dopravy na delší vzdálenosti po vodě nebo železnici.

Stavba v rozsahu desítek až stovek miliard Kč

Případná stavba kanálu by si vyžádala desítky až stovky miliard Kč. Podle Jana Skalického by to byla ročně řádově procenta z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Dobu přípravy samotné výstavby odhadl na deset let. Stavbu D-O-L podporuje i bývalý ředitel JZD Slušovice a poradce Miloše Zemana František Čuba. Považuje jej za šanci pro rozvoj českého průmyslu. Miloš Zeman o projektu hovořil již před volbami a údajně jej chce zmínit při chystané návštěvě předsedy Evropské komise José Barrosa.

(čtk)

spinner