Námořní doprava

​Námořní sektor přechod na nízkosirná paliva zvládá dobře

Od 1. ledna letošního roku se globálně stanovený horní limit pro obsah oxidu siřičitého v lodním palivu (těžkém topném oleji) snížil z 3,5 na 0,5 %. Jde o výrazné omezení emisí produkovaných námořní dopravou, což je dobrá zpráva nejen pro životní prostředí ve světě, ale zejména pro obyvatele žijící v bezprostředním okolí přístavů a na pobřeží. Nový limit přinese pokles celkových emisí SOx z námořní dopravy o 77 procent, což odpovídá ročnímu snížení přibližně o 8,5 milionu tun SOx. Mimo to se sníží i emise drobných škodlivých částic vznikajících při spalování lodního paliva.

​Federace pracovníků v dopravě je proti prodloužení blokové výjimky pro námořní konference

26.3. – Evropská komise tento týden deklarovala čtyřleté prodloužení blokové výjimky pro liniové námořní konference Consortia Block Exemption Regulation – CBER), která nyní platí do roku 2024. Podle Evropské federace pracovníků v dopravě (ETF) toto rozhodnutí nebere v úvahu veřejné konzultace a zesiluje nerovnost a nespravedlnost, která se v námořním odvětví rozmáhá.

​HHP: Prázdné kontejnery jsou v námořních přístavech stále dostupné

24.3. – V uplynulých dnech se opakovaně objevovaly informovace o váznoucí dostupnosti prázdných kontejnerů. A to většinou s odvoláním na index CAx (Container Availability Index), který zveřejňuje společnost xChange. Dodávky prázdných kontejnerů mají zásadní význam pro přístavní hospodářství – pro obchodníky, výrobce i dopravce. Hamburský přístavní podnik HHM (Port of Hamburg Marketing) proto provedl rychlé dotazování mezi rejdaři, zda pociťují problémy s dostupností kontejnerů v Hamburku i ostatních německých námořních přístavech. Odpovědi byly jednoznačné – nedostatek nepociťují a ani se jej neobávají.

Německo rozšířilo hraniční kontroly na letiště a přístavy

18.3. - Německo s okamžitou platností rozšiřuje hraniční kontroly kvůli koronaviru na letiště a přístavy. Kontrolovat budou policisté letadla a lodě, s nimiž do země dorazí lidé ze sedmi zemí Evropské unie: Itálie, Španělska, Francie, Rakouska, Lucemburska, Švýcarska a Dánska. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo německé ministerstvo vnitra. Už od pondělí Německo kontroluje své pozemní hranice s pěti sousedy na západě a jihu. Hranici s Německem bude naopak od dnešní půlnoci přísně kontrolovat Rakousko.

Překlad v Rotterdamu loni dosáhl 469,4 milionu tun

Objem překladu v přístavu Rotterdam v roce 2019 dosáhl 469,4 milionů tun zboží, což je jen nepatrně více než v předchozím roce (2018: 469 milionů tun). Investice zajišťované přístavní správou zůstaly opět na vysoké úrovni (338,3 milionu €), ačkoli zdaleka nedosáhly objemu z předloňského roku (408,1 milionu €). Čistý zisk činil 241 milionů € (2018: 254,1 milionu €).

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží

Přístav Hamburk přeložil loni více zámořského zboží Premium

21.2. – Německý největší univerzální přístav Hamburk vykázal v roce 2019 s 136,6 m­ilionu tun přeloženého zámořského zboží (+1,1 %) dobrý výsledek. Hamburk tak velmi dobře obstál i přes oslabující světový obchod a existující obchodní sankce v těžkém konkurenčním prostředí.

​​Rok 2019 byl na události v dopravě a logistice bohatý

O vedení Rady Evropské unie se po pololetích podělily Rumunsko a Finsko a v čele prezidentské dopravní agendy stála témata digitalizace a udržitelnost a těžiště bylo ve čtyřech hlavních prioritách: bezpečné automatizaci, digitálních dopravních službách, klimatu a udržitelnosti v dopravě. Předmětem byla také datová ekonomika. Evropská komise se průběžně zabývala opatřeními pro případ „tvrdého brexitu“ ve snaze zamezit největším škodám. Obdobně postupovala řada vlád v Evropě.

Aktuality ze světa 3/2020

Aktuality ze světa 3/2020 Premium

24.1. – ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – V odpovědi na rostoucí poptávku po nákladních drážních službách mezi Evropou a Asií společnost DHL Global Forwarding otevřela v Evropě tři další Střediska drážní kompetence a zavádí rychlá spojení pro drážní zboží mezi Čínou a Německem. Drážní střediska v Le Havre (Francie), Felixstowe (Velká Británie) a Janově (Itálie) obsazena čínskými drážními experty, kteří radí zákazníkům a efektivně koordinují objemy zboží.

Aktuality ze světa 2/2020

Aktuality ze světa 2/2020 Premium

17.1. – ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – Spolková síťová agentura zveřejnila výsledky rozšíření trhu v drážním sektoru s daty za rok 2018. Podle nich dopravovaná množství a dopravní výkony v železniční nákladní dopravě od roku 2014 do 2018 průběžně stoupaly na 413 milionů tun (plus 2 procenta ve srovnání s rokem 2017) a 132 miliard tkm (plus 4 procenta ve srovnání s rokem 2017).

Aktuality ze světa 1/2020

Aktuality ze světa 1/2020 Premium

31.12. - SILNIČNÍ DOPRAVA – V listopadu 2019 se disponibilní kapacita ložného prostoru na evropských silnicích zvýšila ve srovnání s říjnem o 15,5 procent. Uvádí to aktuální Monitor dopravního trhu TMM (Transport Market Monitor) organizace Transporeon a jejích dceřiné společnosti Tim Consult, která je vedoucím poskytovatelem benchmarkingu a inteligence trhu pro všechny druhy dopravy. Důvody jsou mj. slábnoucí konjunktura a klesající poptávka po exportu. „Je zneklidňující, že disponibilní dopravní kapacita v některých klíčových odvětvích znovu stoupla. Ukazuje to na další poklesy výroby, v každém případě však na nízké využití průmyslových zařízení“ řekl Oliver Kahrs, ředitel společnosti Tim Consult. Příkladem je automobilový průmysl. Výroba zde v Německu meziročně poklesla o 8 procent a export dokonce o 10 procent. Dopravní ceny naproti tomu klesaly jen mírně a jsou stále na úrovni předchozího roku. 

spinner