Dopravní politika

Komentář: Významné doporučení k digitalizaci v dopravě

Na tomto doporučení se shodli nedávno delegáti virtuální konference o digitalizaci nástrojů v komerční dopravě a celní dokumentaci, kterou uspořádala Mezinárodní unie silniční dopravy IRU ve spolupráci s Šanghajskou organizací spolupráce (SCO – Shanghai Cooperation Organization – viz níže). Delegáti se vyslovili pro další posilování spolupráce v obchodu, hospodářském rozvoji, výrobě, zemědělství, dopravě, clu, informačních technologiích, inovacích a dalších sférách společného zájmu.

Svaz průmyslu a dopravy vítá schválení kurzarbeitu Poslaneckou sněmovnou

8.5. - Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá, že Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila komplexní pozměňovací návrh PN 8091 k vládnímu návrhu zákona, který upravuje tzv. kurzarbeit.

Prezident podepsal zákon posilující kontrolu nad fondem dopravy

5.5. - Členové dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se budou moci účastnit všech jednání výboru fondu. Změna má pomoci posílit kontrolu nad řízením fondu. Počítá s tím poslanecká novela zákona o SFDI, kterou včera podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

IRU: Měření emisí CO2 „na výfuku“ vozidla nestačí

Těžká užitková vozidla (kamiony i autobusy) produkují ročně 950 milionů tun CO2, což představuje 2,5 procenta všech globálních emisí. Vodíkový a elektrický pohon bývají často – mylně – vydávány za bezemisní systémy. Pokud se emise měří pouze „přes výfuk“ vozidla, pak lze dát zastáncům nových technologií za pravdu, jenže situace vypadá jinak, pokud vezmeme v úvahu způsoby získávání elektřiny nebo vodíku.

Komentář - Zelená dohoda, vodní cesty a drony

V následujících řádkách se věnujeme méně frekventovaným tématům jako jsou vnitrozemská plavba a doprava drony. Pokud jde o plavbu, vycházím z vystoupení dopravní komisařky EU paní Adiny Valeanové na virtuální ministerské konferenci „Vnitrozemská plavba jakožto klíč k Zelené dohodě“. Mnozí podle ní pociťují, že tato doprava patří k neuznávaným hrdinům dopravní sítě Evropské unie. Přitom není ušetřena dopadů koronavirové pandemie. Odhaduje se, že sektor postihla ztráta obratu mezi 2,2 a 4,4 miliardami EUR. Snížení dopravy osob v první části roku se pohybuje kolem 90% a dopravy zboží o 25 – 30%. Zásadní výzvou není jen samotná obnova, ale směrování k větší udržitelnosti a zvýšené digitalizaci.

Kosmický program EU a nová agentura se sídlem v Praze dostaly zelenou

28.4. - Evropský parlamentschválil vznik Kosmického programu EU a nové agentury EU pro kosmický program (EUSPA), která bude sídlit v Praze. Cílem Kosmického programu EU, o rozpočtu 14,8 mld. EUR, bude zejména výstavba a provoz družicových systémů, jejichž data a služby budou dostupná pro běžné uživatele v celé řadě odvětví, v soukromém i státním sektoru, ve vědě i pro čistě osobní využití.

Přeměnou ŘSD na státní organizaci se bude zabývat rada vlády

27.4. - Stát pokračuje v dlouhodobě připravované transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), dosud státní příspěvkové organizace, na státní organizaci po vzoru Správy železnic. Ministerstvo dopravy nyní předložilo legislativní radě vlády věcný záměr zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic. Úřad si od změny slibuje zrychlení a zefektivnění silniční výstavby. Dnes o tom informovalo ministerstvo dopravy.

​Byla vyhlášená třetí veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

18.4. – Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – Program DOPRAVA 2020+.

​ČESMAD Bohemia: Vhodná ekologická řešení v dopravě již existují

Vláda schválila před dvěma týdny Dopravní politiku do roku 2027. O vyjádření k dokumentu z pozice silničních dopravců jsme požádali Ing. Jana Medvedě, zástupce generálního tajemníka a vedoucího odboru legislativy a mezinárodních vztahů Sdružení ČESMAD Bohemia.

Evropská unie a doprava v prvním pololetí 2021

V letošním prvním pololetí předsedá Radě Evropské Unie Portugalsko. V Pracovním programu předsednictví EU Portugalci sázejí na plán realizace „férové, zelené a digitální obnovy“.

spinner