​Česká republika představila své dopravní priority pro nadcházející předsednictví V4

​Česká republika představila své dopravní priority pro nadcházející předsednictví V4

26.6. - Koordinace přípravy výstavby vysokorychlostních tratí v regionu střední Evropy, spolupráce v oblastech kosmických aktivit a ITS a čistá mobilita. To budou hlavní dopravní témata předsednictví České republiky v rámci Visegrádské skupiny, které začíná už 1. července. Na jednání ministrů dopravy států V4 ve Vysokých Tatrách je minulý týden kolegům ze Slovenska, Maďarska a Polska představil náměstek ministra dopravy Václav Bernard.

„Slovensko, Polsko i Maďarsko patří k naším nejbližším dopravním partnerům v Evropě. Formát V4 nám umožňuje hlubší koordinaci našich národních dopravních projektů, aby z nich měl prospěch celý středoevropský region. V nadcházejících letech mají všechny státy před sebou velký projekt budování vysokorychlostní železnice, na kterém chceme co nejvíce spolupracovat, abychom zajistili bezproblémovou návaznost napříč státy,“ uvedl Václav Bernard.

V rámci vysokorychlostních tratí se členské státy chtějí zaměřit na koordinaci přípravy, výstavby a zajištění dostatečných finančních zdrojů. V oblasti kosmických aktivit a inteligentních dopravních systémů jde pak především o sdílení zkušeností a dalších možnostech pro spolupráci odborných a akademických týmů. S ohledem na aktuální dynamický vývoj v oblasti čisté mobility bude i toto jedním z dopravních témat našeho předsednictví, a to i s přesahem k navržené nové emisní normě Euro 7. Všechny státy V4 aktivně vystupují proti současnému návrhu normy a jsou ve skupině států, která se v posledních měsících vytvořila na evropské úrovni pod vedením České republiky.

Celkově osmé předsednictví v samostatné české historii bude probíhat od 1. července 2023 do 30. června 2024.

Akce Ministerstva dopravy v rámci předsednictví V4

13. 7. 2023 - Představení předsednictví a koordinace V4 států před WRC PIARC

14. 12. 2023 - Pracovní skupina V4 VRT

1. čtvrtletí 2024 - Jednání V4 k ITS a CCAM

1. čtvrtletí 2024 - Jednání V4+ (ve formátu TBC) k rozvoji čisté mobility

1. čtvrtletí 2024 - Jednání V4 k problematice hluku v silniční a železniční dopravě

13. 6. 2024 - Pracovní skupina V4 VRT

Červen 2024 - Ministerské zasedání V4 doprava – VRT

2. čtvrtletí 2024 - Ministerské zasedání V4 vesmír

Listopad 2023 - Jednání V4+ (ve formátu B9) k vesmíru

(lan)

Foto: MD

spinner