Kombinovaná doprava

Aktuality ze světa 20

Aktuality ze světa 20 Premium

23.8. – Zvýšení kontejnerových sazeb na moři opět vybouchlo a zvýšené sazby ze začátku července nepřinesly očekávaný úspěch. Po polovině měsíce průměrné sazby zásilek ze Šanghaje do Evropy jakož i do Severní Ameriky poklesly podle indexu SCFI (Shanghai-Index) o zhruba 7 až 12 procent. Kontejnery do severní Evropy se knihovaly za průměrných 713 USD za TEU. Na počátku července se sazby za kontejner přitom vyšplhaly na 1200 USD. Jednotlivé námořní linky plánovaly nové zvýšení od 1. srpna – všeobecně kolem 600 USD za kontejner, aby povzbudily své obraty v sezonně silném třetím čtvrtletí


​Do výstavby terminálů kombinované dopravy by měl vstoupit stát

Má-li se kombinovaná doprava v ČR stát důležitou a stále významnější součástí otevřeného veřejného dopravního systému a v příštích letech dosáhnout srovnatelné úrovně, jako je v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku nebo v jiných rozvinutějších zemích, pak v tomto směru musí svoji nenahraditelnou roli sehrát stát i u nás. Tvrdí to jednatel českého operátora kombinované dopravy, společnosti Bohemiakombi Vladimír Fišer.

​Nové spojení Hamburku a Norimberku zahájilo provoz

Vídeňská spedice Roland Spedition nabízí od července vlastní kontejnerový vlak spojující hamburské kontejnerové terminály CTA, CTB a EKOM/EUROGATE s terminálem TRICON v Norimberku. Frekvence odjezdů je prozatím stanovena na tři spoje týdně. Z Hamburku odjíždějí kontejnerové vlaky vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.

​Hupac úspěšně roste a nabízí více spojů

​Hupac úspěšně roste a nabízí více spojů Premium

15.8. – Švýcarský operátor kombinované dopravy Hupac v prvním pololetí 2016 zvýšil objem přepravy o 12,3 procenta ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku. „Naše rozvojová strategie je ukazuje jako úspěšná. Pomáhá nám nízká cena pohonných hmot pro motorová vozidla a také oslabování kurzu eura,” řekl generální ředitel Hupacu Bernhard Kunz.

​UTLC vypravila pětistý kontejnerový vlak mezi Čínou a Evropou

12.8. - Od počátku roku 2016 vypravila United Transport & Logistics Company (UTLC), dceřiná společnost ruských státních drah RŽD, celkem 500 kontejnerových vlaků mezi Čínskou lidovou republikou a Evropou. Jubilejní pětistý vlak s padesáti velkoobjemovými 40’ kontejnery vyrazil z Čunkingu na jihozápadě Číny do německého Duisburgu 23. července.

​MD vyhlásilo výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD

5.8. – Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy. Celková disponibilní alokace v rámci této první výzvy u tohoto programu bude téměř 860 milionů Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu ve výši až 49 procent ze způsobilých výdajů projektu.

Kód ILU slaví pět let

Kód ILU slaví pět let Premium

28.7. – Před pěti lety vydala Mezinárodní unie společností kombinované dopravy silnice/železnice UIRR jako administrátor kódu ILU první označení majitele kontejneru. Zrodil se tak standardní identifikátor evropské intermodální přepravní jednotky (ILU – Intermodal loading unit) odpovídající globálnímu kódu BIC povinně užívanému u námořních kontejnerů.


Aktuality ze světa 15

Aktuality ze světa 15 Premium

27.6. – Dcera hamburské HHLA Metrans váží kontejnery. Až 1. července nová ustanovení úmluvy Solas předepíší, že všechny námořní kontejnery musí mít před naložením certifikovaně zjištěnou celkovou hmotnost, nabídne dceřiný podnik společnosti HHLA Metrans vážení jako svou službu. A to nejen v přístavu Hamburk, ale i na jejích celkem jedenácti terminálech v přístavním zázemí. Nákladní silniční soupravy, naložené kontejnery, budou moci najíždět na vážící zařízení, které je příslušně podle předpisu certifikováno.​Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město

​Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město Premium

17.6. – Středočeský Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město. Nechává zpracovat studii, která zjistí počty kamionů i vlaků projíždějících městem. Studie bude hotova v červenci. Radnice případně podá námitky proti dalšímu rozvoji terminálu kvůli vlivu na životní prostředí, požaduje i zpracování nové dokumentace. Řekl to starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Unie kombinované dopravy chce vylepšit funkčnost koridorů

Koncept mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu RFC (Rail Fright Corridor) je nejproduktivnějším nástrojem vyvinutým pro řešení přeshraniční železniční přepravy v Evropě. Uvádí to Mezinárodní unie kombinované dopravy UIRR ve svém pozičním dokumentu, v němž navrhla řadu opatření pro vylepšení funkčnosti devíti současných koridorů.

spinner