​PKP CARGO INTERNATIONAL: Prioritou je stát se lídrem intermodální dopravy v Trojmoří

​PKP CARGO INTERNATIONAL: Prioritou je stát se lídrem intermodální dopravy v Trojmoří

Česká společnost PKP CARGO INTERNATIONAL, do rebrandingu na podzim loňského roku ještě Advanced World Transport (AWT), si už dlouho udržuje pozici druhého největšího nákladního železničního dopravce v České republice, ale v rámci celé skupiny PKP CARGO má velké ambice také v kombinované dopravě.

Začátky kombinované dopravy si PKP CARGO INTERNATIONAL spojuje s rokem 2007, kdy poblíž Ostravy na ploše brownfieldu uzavřeného dolu (tehdy ještě jako AWT) otevřela Terminál Paskov. Díky strategické pozici v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem i moravskoslezských průmyslových zón v Ostravě-Hrabové, Nošovicích, Mošnově, Českém Těšíně a Třinci dnes představuje významný evropský logistický a intermodální hub v celé síti 27 terminálů, které celá skupina PKP CARGO aktuálně provozuje. Společnost PKP CARGO INTERNATIONAL také proto důležité intermodální překladiště, které u nás patří mezi nejfrekventovanější a nejvíce využívané terminály, stále modernizuje a zvětšuje. Na terminálu je k dispozici devět kontejnerových překladačů s možností stohování kontejnerů až do pěti vrstev a manipulací nejen se standardními ISO kontejnery, ale i se silničními návěsy a výměnnými nástavbami. Parkovací plochu zde najde 130 návěsů, nechybí ani napojení pro chladicí kontejnery a vyhrazené místo pro kontejnery s nebezpečným zbožím. Zázemí terminálu poskytují moderní řídící středisko pro dispečink, celní úřad zajišťující deklarace a další navazující externí služby. Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL nabízí díky propojení vlastní železniční dopravy, otevřeného terminálu a spedičních a logistických služeb rozsáhlé služby kombinované dopravy. Současně jde také o největšího operátora přepravního systému ACTS (Abroll-Container-Transport-System využívající speciální odvalovací kontejnery) ve střední Evropě, v České republice pak jediného.

Další etapy modernizace

Zatím poslední, III. etapa modernizace přinesla v loňském roce zdvojnásobení manipulační plochy na 70 tisíc m2, nárůst kapacity na 4800 TEU a vybudování dvou nových kolejí o délce 375 m. Celkové investice do III. etapy modernizace činily v loňském roce 230 milionů Kč, z čehož 151 milionů Kč představoval podíl dotací z EU. Terminál Paskov je totiž otevřený, tedy veřejně dostupný, se zajištěným nediskriminovaným přístupem, což odpovídá současným potřebám rozvoje evropské kombinované dopravy kontinentálního typu, ať už jde o přepravy intermodálních návěsů, výměnných nástaveb či kontejnerů všeho druhu. V současnosti ho obsluhuje hlavně desítka velkých zákazníků, mezi něž patří například Maersk, MSC, COSCO, EKOL nebo LKW Walter. V letošním roce III. etapu modernizace završí rekonstrukce přilehlé železniční vlečky a úprava čtyř kolejí na délku 750 m, což umožní přijímat ucelené kontejnerové vlaky. Již v létě loňského roku však byla zahájena připravená IV. etapa modernizace spojená s dalším rozšířením terminálu. Práce začaly demolicemi přilehlých budov bývalého dolu Paskov a s jejich ukončením se počítá do konce letošního roku. Manipulační plocha tak bude navýšena o zhruba 30 tisíc m2 a poslouží jako odstavná plocha pro silniční návěsy. Rozšíření a zpevnění manipulačních ploch si vyžádá další investice, ale po dokončení IV. etapy bude mít překladiště rozlohu 150 tisíc m2. Zároveň zde bude fungovat další terminálová manipulační kolej o délce 400 m, která dnes ještě tvoří součást železniční vlečky, a terminál dostáhne celkové kapacity 10 tisíc TEU.

Přepravní osa sever – jih

Značné investice do modernizace a rozšiřování Terminálu Paskov odpovídají prioritě celé skupiny PKP CARGO, a sice stát se lídrem v oblasti intermodální dopravy v regionu Trojmoří (Balt – Jadran – Černé moře) i evropské části Nové hedvábné stezky. Velké zkušenosti PKP CARGO INTERNATIONAL v poskytování služeb železniční a kombinované dopravy zvláště v zemích střední a jižní Evropy potvrzují slova Michala Kubíčka, ředitele Terminálu Paskov, který zmínil, že mezi nejčastější destinace ve směru sever – jih patří dva přístavy na břehu Jaderského moře, slovinský Koper a italský Terst, u Baltu polský Gdaňsk. Objem přeprav zde roste díky novým akvizicím i zisku nových licencí, stačí namátkou zmínit koupi většinového balíku akcií společnosti Primol-Rail, který usnadnil přístup na slovinskou železniční síť. Nemluvě o tom, že potenciálními intermodálními přepravami mohou být návěsové vlaky ze Skandinávie nebo transporty z řeckého přístavu Pireus. Ve skupině PKP CARGO dochází v posledních měsících ke změnám organizační struktury s cílem pozitivně ovlivnit efektivitu a finanční výsledky.

(pav)

Foto: PKP CARGO INTERNATIONAL

spinner