Přístav Hamburk přeložil v prvním čtvrtletí méně zboží

Přístav Hamburk přeložil v prvním čtvrtletí méně zboží

19.5. - Také největší německý univerzální přístav Hamburk byl zasažen důsledky koronavirové krize. V prvém čtvrtletí letošního roku se překlad zámořského zboží v meziročním srovnání propadl na 31,9 milionu tun (-7,9 %). Překlad kontejnerů dosáhl 2,2 milionu TEU, což znamená meziroční pokles o -6,6 %. Množství kontejnerů určených pro přepravu do vnitrozemí (převážně po železnici) si zachovala srovnatelnou stabilní úroveň, zatímco překlad kontejnerů určených pro transhipment rapidně poklesl na 772 000 TEU, což znamená v meziročním srovnání pokles -10,8 %. Pokles importních a exportních zbožových proudů v rámci dodavatelských řetězců byl v prvé řadě způsoben pádem čínského hospodářství a následným výpadkem pravidelných námořních spojení (blank sailings) mezi Asií a Evropou.

U tří nejdůležitějších partnerů přístavu Hamburk v segmentu kontejnerových přeprav byl vývoj v posledních třech měsících rozdílný. Zatímco překlad kontejnerů s nejdůležitějším partnerem Čínou poklesl na 579 400 TEU (-4,6 %), překlad kontejnerů s USA vzrostl na 146 100 TEU (+20,7 %) – v důsledku dobrého vývoje atlantických servisů převedených počátkem roku 2019 do Hamburku. A nárůst kontejnerových přeprav byl i se Singapurem, a to na 111 000 TEU (+10,5 %), neboť došlo k převedení mnoha vnitroasijských transhipmentových přeprav do Singapuru.

V přepravách po železnici (nejdůležitějším dopravním modu pro hamburský přístav) do vnitrozemí bylo dosaženo objemu 11,9 milionu tuny (-4,3 %) a 663 000 TEU (-4,6 %), což se ovšem stále pohybuje na vyšší úrovni ve srovnání s rokem 2018.

Hamburský přístav zůstává stále plně provozuschopný a přijímá v těchto složitých podmínkách celosvětové koronavirové krize svou důležitou funkci při spolehlivém zásobování hospodářství i obyvatelstva zbožím a surovinami. Veškeré terminály i dopravní napojení na zázemí zůstávají plně funkční.

(lan)

Foto: LAN, Port Of Hamburg/ Michael Lindner, Andreas Schmidt-Wiethoff, Dietmar Hasenpusch

spinner