Kombinovaná doprava

Aktuality 9/2017

Aktuality 9/2017 Premium

NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Námořní dopravci charterují velké tonáže. Ještě před novým uspořádáním námořních aliancí v kontejnerové plavbě jistí si nyní liniová rejdařství intenzivněji velké lodě. Na charterovém trhu jsou nyní hlavně poptávány nákladní lodě o kapacitách od 8 000 TEU výše. Za moderní lodě o 9 000 TEU nabízejí dopravci rovných 15 000 USD/den – o několik tisíc dolarů více než na počátku roku. Aby si zajistili kapacity, musí si námořní linky zadávat lodě se stále větším předstihem. Narůstající aktivity přikládají experti tomu, že dopravci v rámci nových aliancí by měli mít od dubna více jistoty v plánování než dříve.


​UPS rozšiřuje své služby železniční přepravy mezi Čínou a Evropou

29.3. – Společnost UPS oznámila rozšíření nabídky kombinovaných služeb UPS Preferred pro kusovou (LCL) a kontejnerovou přepravu (FCL) mezi Evropou a Čínou o šest dalších stanic. Jejich navýšení nabídne zákazníkovi, který přepravuje zboží na nejrušnějších světových obchodních trasách, více možností, jak snížit náklady na dodavatelské řetězce a sladit přepravní náklady s dobou přepravy.

​Železniční terminál v Malešicích bude potřebovat další posudky

​Železniční terminál v Malešicích bude potřebovat další posudky Premium

23.3. – Stavba případného železničního terminálu v Praze Malešicích bude potřebovat další posudky. Magistrát požaduje například hlukovou a dopravní studii či posouzení vlivu na krajinný ráz. Vyplývá to z dokumentů uveřejněných na portálu posudků vlivu na životní prostředí EIA. Předpokládá se, že terminál denně odbaví až tři vlakové soupravy, 900 kontejnerů a 125 kamionů. Podle úřadu by měl být ale nejdřív dokončen městský silniční okruh.

​Rail Cargo Logistics je většinovým vlastníkem Intereuropa-FLG

13.3. – Rakouská železniční skupina Rail Cargo Group rozšiřuje své aktivity na slovinském trhu. Poté, co složka Rail Cargo Logistics – Austria navýšila podíl ve slovinské společnosti Intereuropa-FLG z 50 na 74 procent a stala se většinovým vlastníkem, následoval další krok: přejmenování. Nově podnik vystupuje pod hlavičkou Rail Cargo Logistics d.o.o.

Dr. Gerhard Kratochwil (RCO-CSKD): Plány na vybudování vlastního terminálu RCO-CSKD zůstávají

Rakouský operátor kombinované dopravy Rail Cargo Operator – CSKD působí od loňského ledna po nedobrovolném vystěhování z Nákladového nádraží Žižkov v mělnickém kontejnerovém terminálu. Přesto ale stále usiluje o vybudování vlastního terminálu v pražských Malešicích, jehož příprava se stále protahuje. Nejen na to jsme se zeptali jednatele společnosti RCO-CSKD Gerharda Kratochwila.


Kontejnerový terminál v Mělníku se letos začne rozšiřovat

V kontejnerovém terminálu Mělník se během letošního roku vybudují tři nové koleje i další zpevněné plochy pro manipulaci s kontejnery. Současné prostory totiž pro oba operátory, kteří zde působí, tedy Maersk a Rail Cargo Operator-CSKD, již nestačí. Majitel terminálu, společnost České pří-stavy, chystá rozsáhlé investice i do zdejšího přístavu. Terminál kombinované dopravy České přístavy rozvíjejí úspěšně již 15 let. Krátce předtím v tomto místě zkrachoval společný podnik Eurokai Hamburk, Ekotransu Moravia a českého státu Eurokai Mělník.

Přístav Lovosice je významným centrem intermodálních přeprav

Lovosický přístav sloužil v minulosti zejména jako překladiště uhlí pro chvaletickou elektrárnu – uhlí se sem sváželo vlaky, zde se překládalo na lodě a směřovalo dále po Labi do Chvaletic. Tyto doby jsou dávno pryč, přístav přežil svou klinickou smrt po skončení překládky uhlí a pod hlavičkou Česko-saských přístavů se stal během posledních let významným centrem intermodálních přeprav.

Operátor Kombiverkehr loni přepravil téměř milion zásilek

Německý operátor kombinované dopravy Kombiverkehr přepravil v loňském roce celkem 985 424 zásilek (1,97 milionu TEU), o 0,7 procenta, respektive 7329 vozových zásilek více než v roce 2015. V rámci národní sítě koncern přepravil 202 927 zásilek (plus 1224 zásilek, nárůst o 0,6 procenta), v mezinárodním provozu přepravil 782 498 zásilek (plus 6109 zásilek, nárůst o 0,8 procenta).

​Další rozvoj KD omezují úzká hrdla na železniční síti

Skupina METRANS přepravila v loňském roce 981 982 TEU, což byl meziroční nárůst 9,1 procenta. Velkým podílem tomu napomohla výlukami relativně méně zatížená evropská železniční infrastruktura, než tomu bylo o rok dříve. Úzká hrdla, které brání dalšímu zvyšování objemu přepraveného zboží, ale zůstávají, v ČR je to zejména úsek Kolín – Česká Třebová, kde se vybudování paralelního vysokorychlostního koridoru stává nutností.

​Ing. Vladimír Fišer: Koncepcí nastíněné problémy je nutné řešit. Čím dříve, tím lépe.

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky nedávno přijala Koncepci nákladní doprav pro roky 2017 až 2023, která stanovuje priority nutné pro rozvoj nákladní dopravy. Podle jednatele společnosti Bohemiakombi Vladimíra Fišera je koncepce reálným náhledem na daný neutěšený stav a představuje souhrn dlouho neřešených problémů, které je naléhavě nutné řešit.

spinner