​DACHSER organizuje přepravy po Nové Hedvábné stezce uceleným vlakem

​DACHSER organizuje přepravy po Nové Hedvábné stezce uceleným vlakem

23.4. - Společnost BASF svěřila svému dlouholetému logistickému providerovi společnosti DACHSER organizaci svého prvního uceleného vlaku do Číny. Vlak se 42 kontejnery s produkty BASF měl svůj cíl v čínském městě Xi´an. DACHSER se postaral o všechny organizační aspekty, a to včetně koordinace se železničním operátorem, vyřízení celních formalit a distribuce zboží v Číně.

Ucelenému vlaku, který svou cestu započal na kombinovaném terminálu v německém Ludwigshafenu a do Číny pokračoval přes Polsko, Bělorusko, Rusko a Kazachstán, cesta trvala jen 14 dní – to je o více než dva týdny rychleji než kontejnerovou lodí. Železniční přeprava po Nové Hedvábné stezce je zajímavá zejména pro chemické společnosti, jejichž výrobní závody se nacházejí v zemědělských oblastech Číny, daleko od námořních přístavů.

Terminál v Ludwigshafenu hraje v logistickém konceptu společnosti BASF klíčovou roli. Slouží jako logistický hub, kde BASF sdružuje evropské zásilky a nakládá kontejnery na vlaky. Tento největší vnitrozemní terminál v Německu přímo sousedí s hlavním výrobním závodem společnosti BASF. Každý den je odsud vypraveno až 30 vlaků do dvaceti ekonomických center v celé Evropě.

Po pilotní fázi budou pravidelné víkendové odjezdy

Protože rozchod kolejnic železničních tratí se na trase mění, kontejnery se překládají na další vlaky v polské obci Małaszewicze a na kazašsko-čínské hranici. 40stopé High Cube kontejnery jsou naloženy především granulovaným zbožím, aditivy pro pohonné hmoty a katalyzátory. Cílovou destinací bylo město Xi’an v centrální Číně. Zde DACHSER North China zařídil celní formality a zabezpečil kamionovou přepravu zboží BASF ke konečným příjemcům. Pro tuto pilotní fázi projektu jsou naplánované ještě další vlaky z Ludwigshafenu do čínského Xi`an.

„Rychlejší než námořní přeprava, levnější než letecká přeprava, s jednoduchým plánováním a vysokou spolehlivostí: pokud je zapotřebí splnit určité logistické požadavky, železniční přeprava do Číny po Nové hedvábné stezce je výbornou alternativou k leteckým a námořním přepravám a nabízí přidanou hodnotu,“ uvedl Thomas Krüger, Managing Director, DACHSER Air & Sea Logistics pro region EMEA, a dodal: „Poptávka po železničních přepravách společnosti DACHSER stále roste a my jsme moc rádi, že takový globální lídr, jako je společnost BASF, vložil důvěru v naše řešení.“

Další úroveň dlouhodobého partnerství

DACHSER se společností BASF v oblasti přepravy paletizovaných chemických výrobků po Evropě a v oblasti bezpečného skladování úzce spolupracuje již několik desetiletí. Provozuje dva sklady pro nebezpečné zboží – jeden v Maďarsku a jeden v Rumunsku, přičemž oba splňují ty nejvyšší bezpečnostní standardy a byly ohodnoceny v souladu s SQAS standardy (Safety & Quality Assessment System). „První vlak do města Xi’an posunul naše logistické partnerství se společností BASF na další úroveň,” uvedl Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem-Logistics. Oborové řešení DACHSERU kombinuje standardizované logistické služby a know-how v oblasti manipulace s nebezpečným zbožím v globální síti s řešeními na míru pro zákazníky z chemického průmyslu.

(lan)

Foto: DACHSER

spinner